CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Eukaristin, Kiev-sångart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Epiklesis Smirnov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 4. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 4. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 6. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Lvovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Arhangelskij No 6

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora ektenin, znamennij-motiv

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas