CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Trisagion, Hristov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen, Simonov-klostret

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion, Stepanov, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskens hypakoe, manskör (S=Tenor1, A=Tenor2, T=Baryton, B=Bas)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ni alla som döpts till Kristus, moskivitisk sångart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hristos anesti för manskör, Mirolybov (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora prokimenon, znamennij-motiv (kören)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Vid Babylons floder, Krupitskij Originalets sluttakt

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas