CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Kerubhymnen Lomakin No 5

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Saligprisningarna, Pietarinen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Amen, Orlando Gibbons (A=alt1, T=alt2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gråt inte över mig, Moder

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 8. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 4. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 2. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 6. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas