CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora fredagens prokimena

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Prokimenon för heliga fäder och biskopar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Prokimenon för apostlarna

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 1. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora prokimenon, Bortnjanskij (S=S1, A=S2, T, B=A)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 8. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas