CSG Logotype

Att sjunga i kören

Vi välkomnar nya körsångare oavsett trosuppfattning

Vi välkomnar nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang. Förfrågningar och anmälan kan ställas till
koren@ortodox-finsk.se

För att ladda ner körtexter och partiturer inför körövningar, vänligen logga in under huvudmenyn.