CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Stora fredagens prokimena

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ängeln sade till den högt benådade, arr. Kotshenovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskens ikos, Kastorskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Razboijnika No 48, manstrio (S=T1, A=T2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsknattens kommunionstroparion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

När de ärorika lärjungarna, Bachmetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kom låt oss prisa den ärevördige Josef, Bortnjanskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Molebens flätverser

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas