CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Hallelujarion, Stepanov, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskens hypakoe, manskör (S=Tenor1, A=Tenor2, T=Baryton, B=Bas)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hristos anesti för manskör, Mirolybov (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Helige Simeons lovsång, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Razboijnika No 48, manstrio (S=T1, A=T2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Dvoretskij för manskör (Sopran=T1, Alt=T2, Tenor=B1, Bas=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas