CSG Logotype

Sommarkyrka med fotoutställning

2024-06-09

Från måndagen 24 juni till och med fredagen 16 augusti håller vi h:e Nikolai kyrka öppen för besök och enskild andakt måndag-fredag 12:00-16:00.

Vi har också hela sommaren en fin sommarutställning med fotografier av Simon Blanck, och Maria Magdalena kyrka håller sommarkafé utanför vår kyrka. Varmt välkommen på besök!

Kurs i ortodox kristendom på svenska i h:e Nikolai ortodoxa kyrka

2024-06-05

Under sommaren arrangerar vi en kurs i ortodox kristendom för katekumener och andra intresserade. Kursen är helt avgiftsfri. Kursen hålls i h:e Nikolai ortodoxa kyrka, Bellmansgatan 13 (kapellet närmast Bellmansgatan på Maria Magdalena kyrkogård på Södermalm). För mera information, kontakta info(at)ortodox-finsk.se.

Bli bekant med den kristna ortodoxin – kurs på svenska

Klosterväsendet för Finska Ortodoxa Församlingen i Sverige
2024-03-05

20-26 juli anordnas det en introduktionskurs på svenska i kristen ortodox tro på Nya Valamo kloster i Heinävesi, Finland. Förutom centrala teologiska spörsmål behandlas den ortodoxa kyrkokonsten och det ortodoxa andliga livet. Föreläsningar varvas med ett regelbundet deltagande i munkarnas gudstjänstliv i klosterkyrkan.

Kursavgiften är € 300 med övernattning i enkelrum i klostrets folkhögskolas dormitorium eller  € 260 i enkelrum på klostrets pilgrimshärbärge eller i ett dubbelrum i folkhögskolans dormitorium. Enklaste sättet att ta sig till klostret är med flyg till Joensuu via Helsingfors. Tur och retur-biljetter brukar finnas tillgängliga för ett par tusenlappar, och klostret anordnar transporter från Joensuu flygplats till klostret med taxi till ett förmånligt pris.

Anmälan ska var klostret tillhanda senast 5 juli och sker till kurssit@valamo.fi.

Hjälp oss med matlagning!

Ortodoxa kloster
2024-01-19

Tisdagsgruppen efterlyser hjälp med matlagning och servering i samband med gudstjänsterna. Garanterat trevlig samvaro! Har du ett recept du vill dela med dig av? Är du vår nästa stjärnkock? Tisdagsgruppen får flera applåder än kören! Anmäl ditt intresse till info(at)ortodox-finsk.se

Fader Martti avtackades

Marton Luthers skyddshelgon h:e Martinus
2024-01-07

Finska lutherska församlings kyrkoherde Martti Paananen avtackades i samband med mässan söndagen 7 januari, då fader Martti gick i pension. Samarbetet mellan de finska församlingarna i Stockholm har blomstrat under fader Marttis fögderi, och vi överlät en namneikon av h:e Martinus av Tours, som Efti Papadopoulous Georlin hade målat särskilt för honom.

Kandidatuppsats om finska ortodoxa församlingen i Sverige

2023-11-30

Janne Ohenoja, som studerar ortodox teologi i Östra Finlands universitet, samlar information om vår församling för sin kandidatuppsats om den.

Du som deltar i församlingens verksamhet är välkommen att delta genom att svara på den anonyma enkät som du hittar här. Enkäten är öppen fram till julhelgen.

Bikten i den finska ortodoxa kyrkan

Bikta sig i kyrkan
2023-01-04

En av ortodoxa kyrkans centrala förrättningar utgörs av botens sakrament eller bikten. Många ortodoxa kyrkor förutsätter att medlemmarna biktar sig inför varje nattvardsgång. Biskopsmötet i Finland föreskriver emellertid att ett regelbundet deltagande i nattvarden inte kräver bikt inför varje nattvardsgång förutsatt att man fått sin biktfaders uttryckliga välsignelse för detta.

I fall det gått en tid sedan det senaste kyrkobesöket eller nattvard är det dock lämpligt att bikta sig innan man deltar i nattvarden igen, i synnerhet under fastorna. Synder som bekänts under bikten brinner bort, förstörs, upphör att verka på själslivet. De ska inte längre ältas.

Bikta sig kan man inför alla präster som besöker oss i samband med våra gudstjänster eller året om i vår katedral i Stockholm.

H:e Serafim av Sarovs relik till finska kyrkan

Serafim av Sarov - ortodoxa helgon
2022-10-16

Helige Nikolai kyrka har tacksamt tagit emot en relik av en av ortodoxa kyrkans stora helgon, helige Serafim av Sarov. Reliken kan vördas i kyrkan, där den placerats i en vacker ikon föreställande helgonet som Marja-Liisa Alm (bilden) målat.

Även vår katedral har tagit emot en relik av helige Serafim. Reliken överlämnades av biskop Sergei av Fredrikshamn i samband med en gudomlig liturgi i katedralen söndagen 6 november.

Helige Nektarios högra hand till katedralen i Stockholm

Helige Nektarios
2022-07-29

Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien har tagit emot Helige Nektarios av Egeas högra hand. Reliken togs emot av stiftets biskop ärkebiskop Cleopas lördagen 3 september kl. 10 varvid det förrättades en gudomlig liturgi. Relikens placering i Stockholm är ett utryck för hans helighet patriarken av Konstantinopel och den heliga synodens uppskattning av ledarskapet och utvecklingen av vårt nordiska stift.

Ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel helgonförklarade metropoliten av Pentapolis och undergöraren Nektarios av Egea (1846-1920) år 1961. Kyrkan firar helgonets minne årligen den 9 november. Helgonet är även känt under namnet Helige Nektarios av Pentapolis.

Nikolai Arbus 1923 – 2022

2022-05-28

Estniska ortodoxa församlingens protodiakon Nikolai Arbus har i stillhet gått ur tiden.

– Fader Nikolai var en lysande liturgist, minns Jukka Aminoff i finska ortodoxa församlingen som i många år delade kyrka med estniska församlingen.

– Han förrättade gudstjänsterna med en värdighet och högtidlighet som grep tag i gudstjänstbesökarna.

Fader Nikolai blev 98 år gammal. Evig åminnelse!

Krav på uteslutning av Moskvapatriarkatets församling

2022-05-09

Krav reses nu för att Moskvapatriarkatets Helige Sergij församling utesluts ur Sveriges kristna råd (SKR) och att den svenska staten upphör att bevilja verksamheten statsbidrag genom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Orsaken är att patriarkatet fortsätter att legitimera krigshandlingarna i Ukraina. Se journalisten, samhällsdebattören och kyrkoexperten Patrik Oksanen uttala sig i frågan i SVT Nyheter.

Sveriges äldsta rysk-ortodoxa Kristi förklarings församling har inte tillhört Moskvas patriarkat sedan den ryska revolutionen och är i dag underställd Bulgariens patriarkat.

Ärkebiskop Leo fördömer patriark Kirills uttalande om kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina - ortodoxa kyrkan
2022-03-28

I en predikan i Kristus Frälsarens katedral i Moskva har patriarken Kirill av Moskva och hela Ryssland gett sitt stöd till det ryska anfallet mot Ukraina. Den ryska ortodoxa kyrkans överhuvud rättfärdigade krigshandlingarna med att västvärlden påtvingat världen gayparader. Patriarken menar att separatisterna i Donets och Luhansk i åratal påtvingats västvärldens värderingar, vilka de nu ”förkastar” och motsätter sig att omfamna.

Ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland fördömer uttalandet från patriark Kirill som ger sitt stöd till Rysslands politiska ledning och Rysslands invasion av Ukraina.

– Jag är verkligen besviken över att se att patriark Kirill fortfarande inte tar avstånd från kriget, utan följer Rysslands president Putins linje och omvandlar regimens lögner till lärosatser i den kyrka han är satt att leda, säger ärkebiskop Leo i ett offentligt uttalande som uppmärksammats i flera länder.

– Det var ett helt otroligt och olämpligt tal – en sorglig bottennotering, ett medvetet vilseledande av de troende. Teologiskt tål det inte en närmare granskning alls. Varje människa är skapad till Guds avbild, och varje människas omistliga människovärde utgör grunden för den ortodoxa kyrkans etik som inte ska missbrukas för politiskt köpslående, säger ärkebiskop Leo.

– I den finska ortodoxa kyrkan har alla oaktat sexuell läggning rätt att leva som sig själva utan rädsla, fastslår ledaren för Finlands ortodoxa kyrka, ärkebiskop Leo.

Hjälp våra medmänniskor i Ukraina

Kriget i Ukraina - hjälp ukrainarna
2022-03-01

Människorna i Ukraina lider under krigets fasor. Ortodoxa kyrkan i Finland uppmuntrar oss att hjälpa Ukrainas invånare. Det bästa sättet att hjälpa är att stödja professionellt organiserad hjälpverksamhet, vilket du kan göra genom Finlands ortodoxa kyrka och Filantropia med länken här eller genom Röda Korset här.

Metropoliten Pavlos (1935-2022)

2022-02-18

Hans Eminens metropoliten Pavlos har somnat in.

Pavlos Menevisoglou föddes 27 november 1935 i Konstantinopel. Han diakonvigdes 1956, tog teologisk examen i Halki i Grekland 1958, tjänstgjorde i ekumeniska patriarkatets kansli i Konstantinopel, blev med tiden översekreterare i Heliga synoden och vigdes till präst 1970.

År 1974 utsågs han till metropolit av Sverige och hela Skandinavien, som finska ortodoxa församlingen i Sverige tillhör. Förutom sitt uppdrag som metropolitdömets överherde var han verksam som erkänd forskare med inriktning på kanonisk rätt. Han doktorerade i teologi vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki med en avhandling om myrrasmörjelsens sakrament och innehade även doktorsgrad i juridik från samma universitet.

År 2014 drog sig metropoliten Pavlos tillbaka och efterträddes som metropolit av Sverige och Skandinavien av HE ärkebiskop Cleopas (Strongylis).

Metropoliten Pavlos blev 86 år. Evig åminnelse!

Helige Johannes av Valamo relik till Stockholms finska ortodoxa kyrka

Helige Johannes relik
2022-01-06

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har tagit emot helige Johannes av Valamo kontaktrelik. Valamo klosters tidigare igumen kanoniserades av ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel år 2018. Reliken finns i helige Nikolai kyrka fäst i en ikon av Marja-Liisa Alm föreställande även två andra finska helgon, Uspenskikatedralens tidigare kyrkoherde Aleksander Hotovitski och Helige Johannes av Sonkajanranta.

Helige fader Johannes, be till Gud för oss!

Fader Bengt Pohjanen i SVT:s helgmålsringning

2022-01-05

Inför teofanin talar fader Bengt Pohjanen från Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Överkalix om tro och tvivel i SVT:s helgmålsringning. Se sändningen här.

Prästmunk Damaskinos podcast från Athosberget

2021-12-14

Prästmunk Damaskinos lever i klostret Xenofontos på det Heliga berget Athos i Grekland. I podcasten ”Ortodoxins värld”, som finns tillgänglig både på svenska och på finska, berör fader Damaskinos ämnen som fastandets och bönens betydelse för det andliga livet och den monastiska kallelsens innebörd. Du hittar fader Damaskinos podcast HÄR.

Arkimandrit Sergei vald till ny biskop i Finland

2021-11-25

Kyrkomötet i ortodoxa kyrkan i Finland har valt Nya Valamo klosters igumen arkimandrit Sergei till biskop. I och med valet har ortodoxa kyrkan i Finland nu fyra biskopar, ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland, metropoliten Arseni av Kuopio och Karelen, metropoliten Elia av Uleåborg och den nyinvalde biskopen Sergei av Fredriksham.

Biskop Sergei med civilnamnet Yrjö Rajapolvi tog examen från Kuopio ortodoxa prästseminarium 1988. 1990 tog han ämneslärarexamen i ortodox religion på Joensuu universitet.

Den nye överherden har varit munk i Valamo kloster sedan 1990 och klostrets igumen sedan 1997.

Axios, axios, axios!

Helli Penttonen (1935-2021)

2021-01-19

En av de verkliga veteranerna i finska ortodoxa församlingen i Sverige, Helli Penttonen, har gått ur tiden. Helli Penttonen var aktiv i församlingen i decennier, bland annat i församlingens kyrkokör. År 2017 tilldelades hon Heliga Lammets ordensmedalj av första klassen av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland. Evigt minne!

Lola Cedergren (1933-2020)

2020-04-18

Lola Cedergren har somnat in under ljusa veckan. Lola var under många år församlingens styrelseordförande och självklara ansikte utåt i både Sverige och Finland. Under åren var hon en respekterad och uppskattad representant för den ortodoxa kyrkan och den finska ortodoxa församlingen i talrika kyrkliga och ekumeniska sammanhang.

Under åren 2006-2009 ledde Lola en grundlig renovering av Helige Nikolai kyrka, vars hyreskontrakt med Maria Magdalena församling finska församlingen hade övertagit från estniska ortodoxa kyrkan. På näst intill heltidsbasis organiserade Lola ett omfattande arbete med det övergripande målet att återställa den kulturmärkta byggnadens interiör till sitt forna skick och ändå omvandla den till ett ortodoxt tempel med bibehållen respekt för originalarkitekturens formspråk.

Lola var även engagerad i att bredda församlingens verksamhet i avsikt att visa upp ortodoxa kyrkans rika kulturarv, ett värv som kom till yttryck i flera uppskattade ikonutställningar och i ett flerårigt engagemang för ikonsällskapet i Sverige.

Lola Cedergren var också en bärande kraft i församlingens kyrkokör. Körengagemanget, som hon inledde redan på 1980-talet i Stockholms ryska kyrka, bibehöll hon ända till denna vår.

Evigt minne!

Fader Mikael prisbelönad för svenska översättningar

2020-02-05

Tidigare kyrkoherden för finska ortodoxa församlingen i Sverige, fader Mikael Sundkvist, har belönats med Svenska Litteratursällskapets pris i Finland med anledning av sina insatser för översättning av ortodoxa gudstjänsttexter från grekiska original till svenska.

Den första text som översattes var Johannes Krysostomos gudomliga liturgi. Därefter har Basileios den Stores liturgi, morgongudstjänsten, aftongudstjänsten samt vigilian med kyrkoårets växlande texter fått en nutida svensk språkdräkt.

Fader Mikael tilldelades priset i samband med Runebergsdagen som firas årligen i Finland 5 februari.

Ekumeniske patriarken besökte vårt stift

2019-02-16

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besökte Stockholm i samband med att metropolitdömet av Sverige och Skandinavien firade sitt 50-årsjubileum. Söndagen 29 september ledde patriarken en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral i Stockholm i närvaro av bland andra Högt Välsignade ärkebiskopen Leo av Helsingfors och Hela Finland. Vår kör fick äran avsluta liturgin med en rungande Ton despotin till patriarken på grekiska och finska.

Första finska helgonen kanoniserade

Ortodoxa helgon
2018-11-29

Den 29 november 2018 kanoniserades prästmunken Johannes av Valamo (1873-1958) och religionsläraren Johannes Karhapää (1884-1918) av ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Johannes av Valamo och Johannes Karhapää är de första helgon som kanoniserats inom Finlands ortodoxa kyrka, vilken hittills förknippats främst med de s.k. Karelska Upplysarna, ett antal helgon med anknytning till Karelen i Västra Ryssland och Östra Finland.

Johannes av Valamo var verksam i Petsamo och Valamo klostren. I samband med andra världskriget, då Valamo kloster evakuerades till Heinävesi i Östra Finland, följde fader Johannes med och blev vida känd som biktfader. Delar av hans korrespondens med biktbarnen har publicerats i bokform och översatts till flera språk. Johannes av Valamo avled till 5 juni 1958 och vilar i dag på kyrkogården i Nya Valamo kloster.

Johannes Karhapää föddes i byn Sonkajanranta i Finland, blev känd för sitt engagemang för ortodox bildning, vilket vid tiden kring det finska inbördeskriget kunde förknippas med ryssvänlighet och förräderi. Johannes blev svårt ansatt i nationalistisk press. År 1918 arresterades och arkebuserades han utan någon föregående rättegång. Hans kropp, som hans änka lyckades lokalisera först månader efter avrättningen, vilar i dag på ortodoxa kyrkogården i Ilomants.

Kyrkan minns minnet av H:e Johannes av Valamo den 5 juni och minnet av martyren och bekännaren Johannes av Sonkajanranta den 8 mars.

Heliga Johannes av Valamo och Johannes av Sonkajanranta, be till Gud för oss!

Fader Mikael i finsk television

2018-01-22

I januari 2018 intervjuades vår tidigare kyrkoherde och numera flitiga gäst fader Mikael Sundkvist i finsk television. Du kan se den uppskattade intervjun via länken: https://arenan.yle.fi/1-3798033

Gudomlig liturgi på svenska i SVT

Ortodox mässa i TV - gudomlig liturgi i TV
1993-11-14

14 november 1993 sände SVT den gudomliga liturgin från H:e Georgios metropolitkyrka i Stockholm. Liturgin förrättades av vår dåvarande kyrkoherde, numera kyrkoherde i Uspenski-katedralen i Helsingfors Markku Salminen, och den finska ortodoxa församlingens kör leddes av Paula Löfgren. Torsten Kälvemark var kommentator. Liturgin kan ses i SVT:s öppna arkiv genom länken: https://www.oppetarkiv.se/video/1673692/gudstjanst-gudstjanst-ortodox-liturgi