CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Razboijnika No 48, manstrio (S=T1, A=T2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsknattens kommunionstroparion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

När de ärorika lärjungarna, Bachmetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kom låt oss prisa den ärevördige Josef, Bortnjanskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Molebens flätverser

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Dvoretskij för manskör (Sopran=T1, Alt=T2, Tenor=B1, Bas=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Eukaristin, Feofan

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Eukaristin, Kiev-sångart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas