CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Övning för 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 1. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ångersångerna

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ambonbönen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Is polla eti despota (trio) Raspopov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens kanon, 9. irmos, 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens kanon, 4. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas