CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Helige Simeons lovsång, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

9. irmos, Herrens himmelsfärd

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Megalynarion, Herrens himmelsfärd

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kanon, Herrens himmelsfärd

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Den vise rövaren, Kotshenovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Psalm 199, stasis 3

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas