CSG Logotype

Det ortodoxa kyrkoåret

Högtider och fastor

Det ortodoxa kyrkoåret börjar 1 september. Detta beror på att denna dag var nyårsdag i det gamla Bysans. Den centrala högtiden för det ortodoxa kyrkoåret är Kristi uppståndelses fest, påsken. Till påsktiden hör också ett antal andra högtider vars plats i kyrkoåret bestäms i relation till påsken. Betecknande för det ortodoxa kyrkoåret är växlingen mellan fasteperioder och högtider. Förutom påsken har året tolv stora kyrkliga högtider och fyra längre fasteperioder.

Olika ortodoxa kyrkor följer olika tideräkningar under kyrkoåret. Den finska ortodoxa församlingen följer samma tideräkning som till exempel Svenska Kyrkan, den gregorianska. Därför sammanfaller både vårt jul- och påskfirande med det övriga svenska samhällets.