CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Hallelujarion, Stepanov, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion, anonym

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion Mashkov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion, hovtraditionen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas