CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Kerubhymnen, Simonov-klostret

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 8. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Övning för 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora doxologin, grottklostret i Kiev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Epiklesis Smirnov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 1. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 1. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas