CSG Logotype

Vårt stift

Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien

Finska ortodoxa församlingen i Sverige tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom heliga metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Metropolitdömet bildades 1969 och omfattar Sverige, Norge, Danmark, Island och Grönland.

Stiftet består av 14 församlingar och ett kloster ledda av Hans Eminens metropolit Cleopas av Sverige och hela Skandinavien. Stiftets katedral, helige Georgios kyrka, är belägen i Stockholm.

Sverige
Helige Georgios församling (Stockholm), Finska ortodoxa församlingen i Sverige (Stockholm), Helige Paulus församling (Uppsala), Kristi förklarings församling (Överkalix), Jungfru Marie tempelgångs församling (Borås), Heliga Treenighetens församling (Göteborg), De heliga Konstantinus och Helena församling (Jönköping), Helige aposteln Kleopas församling (Kalmar) och Helige aposteln Andreas församling (Malmö).

Norge
Marie bebådelses kyrka (Oslo), Helige Nektarios församling (Stavanger), Helige Krysostomos av Smyrna församling (Bergen) och Helige Gerasimos av Kefalonia församling (Trondheim).

Danmark
Helige Georgios av Ioannina församling i Roskilde.

Island
Helige aposteln Bartolomeos församling i Reykjavik.

Kloster
Helige Nikolaos munkkloster i Rättvik, Sverige.

Vi förmedlar gärna kontaktuppgifter till våra församlingar.