CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2023-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen. Fader Harry Fagerlund och finska lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen förrättar. Efter gudstjänsten inbjudes till samkväm med glögg, lussebullar och pepparkakor.

Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa. Isä Harry Fagerlund ja suomalaisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen toimittavat. Palveluksen jälkeen tarjoilemme hehkuviiniä, lussepullia ja piparkakkuja.

Jungfrumartyr Lucia +304, martyrerna Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes och Auksentios +296. /  Nm. Lucia +304, m:t Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes ja Auksentios +296.
Hebr. 5:11-6:8; Mark. 8:30-34

2024-01-05 | Fredag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

2024-01-06 | Lördag

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vi serverar trettondagsgryta och kungskaka.

2024-01-27 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-01-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förberedelse inför stora fastan: Den förlorade sonens söndag / Tuhlaajapojan sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-02-10 | Lördag

De heliga martyrsoldaterna av Kiev Teodor Vikingen och sonen Johannes

Föreläsning om framställningen av en unik ikon
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Välkommen till en föreläsning och samkväm i kyrkan! / Tervetuloa kuuntelemaan luentoa ja osallistumaan yhteiseen ruokailuun kirkossa!

2024-03-02 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-03-03 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-03-28 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-03-29 | Fredag

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30

Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan. / Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

2024-03-29 | Fredag

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-03-30 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Herrens påsk / Herran pääsiäinen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian.

2024-04-01 | Måndag

Korsprocession & påskliturgi / Ristisaatto & pääsiäisliturgia

"Barnens påsk" / "Lasten pääsiäinen"
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 11:00
2024-04-20 | Lördag

Vigilia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-04-21 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Efter den gemensamma måltiden inbjudes medlemmarna  till församlingens årsmöte i kyrkan. / Palvelusta seuraavan ruokailun jälkeen kutsumme jäseniämme osallistumaan seurakunnan vuosikokoukseen kirkossa.

2024-04-21 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte söndagen 21.4 kl. 13:00 i kyrkan. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 21.4 klo 13:00 kirkossa.

2024-05-03 | Fredag

Mikko Sidoroffs vigilia / Mikko Sidoroffin vigilia


Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos 20-årsjubileumskonsert med svenskt uruppförande av Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna.

Ortodoksisen kamarikuoro Krysostomoksen 20-vuotisjuhlakonsertti. Mikko Sidoroffin ortodoksisten aamu- ja ehtoopalvelusten uuteen ruotsinkieliseen käännökseen perustuvan vigilian kantaesitys Ruotsissa.

2024-05-04 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-05-05 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den blindföddes söndag / Sokeana syntyneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-06-01 | Lördag

Vernissage av sommaruställning med fotografier av Simon Blanck /Simon Blanckin valokuvia esittävön kesänäyttelyn avaus

Femton ögonblicksbilder från de dödas rum / Viisitoista kuvaa kuolleiden huoneesta
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vernissage med harpmusik av Emma-Lina Löflund. Efter vernissagen kl. 17:00 – 19:30 förrättas stora ortodoxa åminnelsgudstjänsten för hädangångna, parastasis.

Näyttelyn avajaiset ja Emma-Lina Löflundin esittämää harppumusiikkia. Näyttelyn avajaisten jälkeen klo 17:00 – 19:30 toimitetaan suuri muistopalvelus, parastaasi.

2024-06-01 | Lördag

Parastasis / Parastaasi

Stora åminnelsegudstjänsten för hädangågna / Suuri muistopalvelus
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på hädangångna ni vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.

2024-06-02 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-09-07 | Lördag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-09-08 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Guds Föderska Jungfru Marie födelse / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00