CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2022-10-15 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2022-10-16 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga fäderna i VII ekumeniska kyrkomötet i Nicaea / Nikean VII ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhät isät
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2022-10-20 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Digitalt möte
Tid: 19:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte  genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

2022-11-04 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

På inbjudan av finska kyrkans kyrkoherde Martti Paananen förrättar HE biskop Sergei av Fredrikshamn, fader Ion Durac från Åbo och protodiakon Andreas Salminen en ortodox minnesgudstjänst, panihida på finska. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Suomalaisen kirkon kirkkoherran Martti Paanasen kutsumina toimttavat KP Haminsn piispa Sergei, isä Ion Durac Turusta ja ylidiakoni Andreas Salminen suomenkielisen panihidan. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2022-11-05 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

HE biskop Sergei av Fredrikshamn leder högtidsliturgin assisterad av fader Ion Durac från Åbo och protodiakon Andreas Salminen från Helsingfors.

KP Haminan piispa Sergei johtaa juhlaliturgiaa isä Ion Duracin ja ylidiakoni Andreas Salmisen avustamana.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2022-11-05 | Lördag

Helige Johannes av Valamo i breven

Föreläsning med docent Elisabeth Löfstrand
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Docent Elisabeth Löfstrand som översatt helige skemaigumen Johannes av Valamos brevväxling föreläser om helgonet som kanoniserades 2018 såsom han framträder i sina brev. /

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen kirjeenvaihtoa kääntänyt dosentti Elisabeth Löfstrand luennoi vuonna 2018 kanonisoidusta pyhästä nojautuen pyhän skeemaigumenin omiin kirjeisiin.

2022-11-26 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2022-11-27 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

Julfasta / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen / 8. sävelmä
Stormartyren Jakob Persern +421, Tecknets GudsModersikon, h:e Diodor, Karelens helige +1633. / Sm. Jaakob Persilainen +421, Jumalanäidin Ennsumerkki-ikoni, pt. Diodor, Karjana pyhä +1633.
Ef. 4:1-6; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2022-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia med fader Harry Fagerlund och lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen

Isä Harry Fagerlund ja luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaavat ekumeenista neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettavaa ehtoopalvelusta.

2023-01-05 | Torsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2023-01-06 | Fredag

Liturgi & stora vattenvälsgnelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.