CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2024-05-26 | Söndag

Morgongudstjänst och gudomlig liturgi

HE Ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som metropolit av Sverige och hela Skandinavien
Plats: Helige Georgios katedral, Birger Jarlsgatan 92
Tid: 9:00

Morgongudstjänst och liturgi med gäster från hela Norden och ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel med anledning av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som som stiftets överherde. Katedralkören från Nicosiaz, Cypern, sjunger. Liturgin beräknas börja ca kl. 10.

Aamupalvelus ja liturgia KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen hiippakunnan esipaimenena olemisen 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Palveluksiin osallistuu vieraita koko Pohjolasta ja Konstantinopolin ekumeenisesta patriarkaatista. Nikosian katedraalin kuoro Kyprokselta laulaa. Liturgia alkaa n. klo 10.

2024-06-01 | Lördag

Vernissage av sommaruställning med fotografier av Simon Blanck /Simon Blanckin valokuvia esittävän kesänäyttelyn avaus

Femton ögonblicksbilder från de dödas rum / Viisitoista kuvaa kuolleiden huoneesta
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vernissage med harpmusik av Emma-Lina Löflund. Efter vernissagen kl. 17:00 – 19:30 förrättas stora ortodoxa åminnelsgudstjänsten för hädangångna, parastasis.

Näyttelyn avajaiset ja Emma-Lina Löflundin esittämää harppumusiikkia. Näyttelyn avajaisten jälkeen klo 17:00 – 19:30 toimitetaan suuri muistopalvelus, parastaasi.

2024-06-01 | Lördag

Parastasis / Parastaasi

Stora åminnelsegudstjänsten / Suuri muistopalvelus
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikko Leistola förrättar en stor åminnelsegudstjänst för avsomnade. Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på bortgågna man vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Isä Mikko Leistola toimittaa suuren muistopalveluksen. Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.

2024-06-02 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
Ekumeniska patriarkatets minnesdag för Athosbergets heliga fäder. H:e Nikeforos, patriark av Konstantinopel +829. / Ekumeenisen patriarkaatin Athosvuoren isien muistopäivä. P. Nikeforos, Konstantinopolin patriarkka +829.
Rom. 2:10-16: Matt. 4:18-23

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

2024-09-07 | Lördag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2024-09-08 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Guds Föderska Jungfru Marie födelse / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 6:11-18, 2. Kor. 6:1-10, Fil. 2:5-11; Joh. 3:13-17, Matt. 25:14-30, Luk. 10:38-42, 11:27-28

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.