CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2024-07-26 | Fredag

Workshop med fader Joosef


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00-20:00

Sommarkursen för katekumener och andra intresserade fortsätter med en kunskapsworkshop fredag-lördag under ledning av fader Joosef Vola. Kvällen tema: Traditionens innebörd i den ortodoxa kyrkan.

Workshopen bygger på Johannes Seppäläs ”Min ortodoxa tro” som man kan ladda ned här.

2024-07-27 | Lördag

Workshop med fader Joosef


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00-14:00

Sommarkursen för katekumener och andra intresserade fortsätter med en kunskapsworkshop fredag-lördag under ledning av fader Joosef Vola.

Dagens Program
Före lunch: Bibeln i den ortodoxa kyrkan
Lunch serveras i kyrkan
Efter lunch: Konstens roll i ortodox trosutövning
Workshopen avslutas kl. 14:00 med akathistos till Gudsföderskan (ca 30 minuter)

Workshopen bygger på Johannes Seppäläs ”Min ortodoxa tro” som man kan ladda ned här.

2024-07-27 | Lördag

Akathistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Fader Joosef Vola leder en akathistos till Gudsföderskan. / Isä Joosef Vola toimitta akatistoksen Jumalansynnyttäjälle.

2024-09-07 | Lördag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2024-09-08 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Guds Föderska Jungfru Marie födelse / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 6:11-18, 2. Kor. 6:1-10, Fil. 2:5-11; Joh. 3:13-17, Matt. 25:14-30, Luk. 10:38-42, 11:27-28

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2024-09-28 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2024-09-29 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Kyriakos Eremiten +556, h:e Kiprian av Ustjug +1212. / Pt. Kyriakos Erakko +556, pt. Kiprian Ustjugilainen +1212
2 Kor. 11:31-12:9; Matt. 6:31-36.

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2024-10-19 | Lördag

Akathistos & föreläsning om Erik Johan Stagnelius / Akatistos ja luento Erik Johan Stagneliuksesta

Fader Joosef föreläser. Fader Markku och Uspenki-kvartetten förrättar en panihida.
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Efter en akathistos till Gudsföderskan föreläser fil.dr Casper Virkkula om författaren Erik Johan Stagnelius under rubriken ”Religiösa grubblerier och ortodoxa spår”.

Jumalansynnyttäjälle toimitettavan akatistoksen jälkeen luennoi fil. toht. Casper Virkkula kirjailija Erik Johan Stegneliuksesta otsikolla ”Religiösa grubblerier och ortodoxa spår.”

2024-11-01 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Minnesgudstjänst i finska kyrkan på Slottsbacken. Efter minnesgudstjänsten sker kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa. Toimituksen jälkeen tapahtuu seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2024-11-02 | Lördag

Lilla vattenvigningen & liturgi / Pieni vedenpyhitys ja liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyrerna Pegasios, Apthonios, Akindynos, Elpideforos och Anempodistos samt 28 persiska soldatmartyrer +345, soldatmartyren Tobias +300-talet och h:e Kiprian av Storozhe +1598.33-årsdagen för installationen av Hans Helighet ekumeniske patriarken Bartolomeos I av Konstantinopel.

M:t Pegasios,Aftonios, Akindynos, Elpidoforos ja Anempodistos sekä 28 Persian sotilasmarttyyria + 345, sotilasmarttyyri Tobias +3oo-l. Pt. Kiprian Storozhevilainen, Karjalan pyhä +1598. Hänen Pyhyytensä, Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen virkaanastumisen 33-vuotispäivä.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2024-11-03 | Söndag

Familjeliturgi / Perheliturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 11:00

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
Martyrerna biskopen Akepsimas, prebyteran Josef, diakonen Aietalas av Persien +379, uppbyggnaden och förvarandet av relikerna efter stormartyren Göran (Georgios) i Lydda, h:e Hubert av Liége +727 och h:a Silvia av Rom +500-talet. / M:t piispa Akepsimas, pappi Josef, diakoni Aietalas Persialainen +379, sm. Georgios Voittajan kirkon vihkiminen ja pyhäinjäänösten tallettaminen Lyddassa, p. Hubert Liégeläinen +727 ja p. Silvia Roomalainen +500-l.
Ef. 2:12-22; Luk. 8:41-56

Alla är välkommen till en extra barnvänlig gudomlig liturgi! / Tervetuloa erityisesti lapsille sovitettuun jumalalliseen liturgiaan!

2024-11-23 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-11-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto 15/11 - 24/12
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Efterfest till Guds Moders införande i templet. H.e Clemens av Rom +101, h:e martyrbiskopen Peter av Alexandria +311 och h:a jungfrumartyr Flra av Cordoba +851. / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliintuomisen jälkijuhla. P. Clemens Roomalainen +101, p. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311 ja neitsytmarttyyri Flora Cordobalainen +851.
Ef. 6:10-17; Luk. 13:10-17

2024-12-13 | Onsdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Heliga jungfrumartyr Lucia / Pyhä neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen i fainska kyrkan på Slottsbacken. / Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa.

Julfastan 15/11 – 24/12. Heliga jungfrumartyr Lucia +304, martyrerna Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes och Auksentios +296. / Joulupaasto 15/11 – 24/12. Nm. Lucia +304, m:t Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes ja Auksentios +296.

2024-12-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-12-15 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto 15/11 - 24/12
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen / 5. sävelmä
Heliga förfädernas söndag. Helige Trifon av Petsamo +1583, heliga martyrerna Eleutherios, biskop av Illyrien samt heliga martyrerna Felix, Coremonus och Anthia +126, helige martyren Jona av Petsamo och Petsamo klosters övriga martyrer +1589. / Pyhien esi-isien sunnuntai. Pt. Trifon Petsamolaineno +1583, mt. Eleutherios, Illyrian piispa sekä m:t Felix, Coremonus ja Anthia +126, ptm. Joona Petsamolainen ja Petsamon luostarin muut marttyyrit +1589.
Kl. 3:4-11; Luk.14:16-24

2025-01-05 | Söndag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Teofani: Guds uppenbarelse och Herrens dop / Teofania: Jumalan ilmestyminen ja Herran kaste
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2025-01-06 | Måndag

Liturgi och stora vattenvigningen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani: Guds uppenbarelse och Herrens dop / Teofania: Jumalan ilmestyminen ja Herran kaste
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14; Matt. 3:13-17