CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2023-02-18 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-02-19 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förlåtelsens söndag / Sovintosunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä.

 

 

 

2023-03-06 | Måndag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 18:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

2023-03-11 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

2023-03-12 | Söndag

Basileios den stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

2023-03-12 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte söndagen 12.3 kl. 13:00 i kyrkan eller digitalt genom länken här. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 13.9 klo 13:00 kirkossa tai digitaalisesti täältä käsin. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2023-04-06 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-04-07 | Fredag

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30

Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan. /  Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

2023-04-07 | Fredag

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-04-08 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Herrens påsk / Herran pääsiäinen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian.

2023-04-29 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Jooosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-04-30 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-05-17 | Onsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2023-05-18 | Torsdag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Herrens himmelsfärd / Herran taivaaseenastuminen, helatorstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2023-06-10 | Lördag

Vigilia

Apostlarnas fasta 5-28/6 / Apostolien paasto 5-28/6
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-06-11 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Apostlarnas fasta 5-28/6 / Apostolien paasto 5-28/6
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-09-02 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-09-03 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.