CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2023-03-25 | lördag

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken / Kuoroharjoitukset Slottbackenin suomalaisessa kirkossa

Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2
Tid: 19:00

Vi övar kvällens atcksägelseakatistos i Finska kyrkan på Slottsbacken. / Harjoittelemme illan kiitosakatistosta Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa.

2023-04-01 | Lördag

Körlördag inför stora veckan och påsken

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 11:00-16:00

Vi börjar med lunch och övar sedan inför stora veckan och påsken.  / Aloitamme lounaalla, jonka jälkeen harjoittelemme suuren viikon ja pääsiäisen sävelmiä.

2023-04-06 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

2023-04-07 | Fredag

Biskoplig aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Piispallinen ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30

HE metropolit Cleopas förrättar assisterad av fader Mikko Leistola från Åbo. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan.

KP metropoliitta Kleopas toimittaa turkulaisen isä Mikko Leistolan avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

2023-04-07 | Fredag

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikko Leistola från Åbo förrättar. / Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

2023-04-08 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Herrens påsk / Herran pääsiäinen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering. Fader Mikko Leistola från Åbo celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian. Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

2023-04-29 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-04-29 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Jooosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-04-30 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-05-17 | Onsdag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:00

Vi över Kristi himmelsfärds melodier.

2023-05-17 | Onsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2023-05-18 | Torsdag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Herrens himmelsfärd / Herran taivaaseenastuminen, helatorstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2023-06-10 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-06-10 | Lördag

Vigilia

Apostlarnas fasta 5-28/6 / Apostolien paasto 5-28/6
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-06-11 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Apostlarnas fasta 5-28/6 / Apostolien paasto 5-28/6
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-09-02 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-09-02 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-09-03 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.