CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2021-09-25 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

2021-09-26 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Aposteln och evangelisten Johannes Teologen / Apostoli ja evankelista Johannes Teologi
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

2021-10-16 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2021-10-17 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist. / Liturgiaa johtaa Isä Mikael Sundkvistin avustuksella KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas.

2021-11-05 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Isä Markku Salminen toimittaa. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2021-11-06 | Lördag

Lilla vattenvälsignelsen och liturgi / Pieni vedenpyhitys ja liturgia

Karalens upplysares gemensamma högtid / Karjalan valistajien yhteinen juhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2021-11-27 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2021-11-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2021-12-13 | Måndag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Finska kyrkan / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt för jungfrumartyr Lucia med lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen & fader Harry Fagerlund från Hangö.

Luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen ja isä Harry Fagerlund Hangosta johtavat ekumeenisen sävelhartauden neitsytmarttyyri Lucialle.

2022-01-05 | Onsdag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2022-01-06 | Torsdag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00