CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2022-09-03 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vi övar inför gudstjänsterna 3-4 september. / Harjoittelemme 3-4 syyskuun palveluksia.

2022-09-03 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2022-09-04 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

H:e prästmartyr Alexander Hotovitski, kyrkoherde av Uspenskikatedralen i Helsingfors / Pyhä pappismarttyyri Aleksander Hotovitski, Uspenskin katedraalin kirkkoherra
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / 4. sävelmä
Martyren Babylas av Antiokien och dennes lärjungar +ca 250, profeten Mose, Gudsskådaren +ca 1200 fKr, martyren Gorazd +1942. / Pm. Babylas Antiokialainen ja hänen opetuslapsensa +n. 250, pr. Mooses, Jumalannäkijä +n. 1200 eKr, pm. Gorazd +1942.
1. Kor. 16:13-24; Mat. 21:33-42

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2022-09-24 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2022-09-25 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
H:a Eufrosyne Aleksandrialainen +440, H:e Sergej av Radonezh +1392. / Pt. Eufrosyne Aleksandrialainen +440, Pt. Sergei, Radonezhin igumeni ja ihmeidemtekijä +1392.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2022-10-15 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vi övar inför gudstjänsterna 15-16 oktober. / Harjoittelemme 15-16 lokakuun palveluksia.

2022-10-15 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2022-10-16 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga fäderna i VII ekumeniska kyrkomötet i Nicaea / Nikean VII ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhät isät
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

2022-11-01 | Tisdag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför Karelens Upplysares fest 4-5 november. / Harjoittelemme Karjalan Valistajien juhlien edellä 4-5 marraskuuta.

2022-11-04 | Fredag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 17:00

Vi övar inför panihidan samma kväll i Finska lutherska kyrkan. / Harjoittelemme saman illan panihidaa Suomalaisessa luterilaisessa kirkossa.

2022-11-04 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig. / Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2022-11-05 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2022-11-26 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vi övar inför gudstjänsterna 26-27  november. / Harjoittelemme 26-27 marraskuun palveluksia.

2022-11-26 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2022-11-27 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

Julfasta / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen / 8. sävelmä
Stormartyren Jakob Persern +421, Tecknets GudsModersikon, h:e Diodor, Karelens helige +1633. / Sm. Jaakob Persilainen +421, Jumalanäidin Ennsumerkki-ikoni, pt. Diodor, Karjana pyhä +1633.
Ef. 4:1-6; Luk. 18:18-27

2022-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt för jungfrumartyr Lucia med lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen

Luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaa ekumeenista sävelhartautta neitsytmarttyyri Lucialle.

2023-01-05 | Torsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2023-01-06 | Fredag

Liturgi & stora vattenvälsgnelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17