CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2023-10-31 | Tisdag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför Karelens upplysares högtid 3-5 november. Vi bestämmer själva om vi vill medverka i söndagens gudstjänst i katedralen med några av liturgins melodier vi kan välja själva. Jukka är dock i Grekland på söndagen.

 

2023-11-03 | Fredag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 17:00

Vi övat inför kvällens minnesgudstjänst. / Harjoittelemme illan muistopalvelusta.

2023-11-03 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2023-11-04 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Helsingfors Uspenskikatedrals undergörande ikon av Kozelshtshan, Ukraina, besöker Stockholm. Liturgin leds av HE metropolit Elia av Uleåborg.

Uspenskin katedraalissa säilytettävän Ukrainainalaisen Kozelshtshanin ihmeitätekevän ikonin vierailu Tukholmassa. Liturgiaa johtaa KP Oulun metropoliitta Elia.

2023-11-25 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2023-11-25 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2023-11-26 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan 15/11 - 24/12 / Joulupaasto 15/11 - 24/12
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2023-12-11 | Måndag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför onsdagens aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia.

2023-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen.

Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa.

2024-01-05 | Fredag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

2024-01-06 | Lördag

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.