CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2021-09-04 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2021. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2021. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

2021-09-05 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2021. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2021. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

2021-09-25 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-09-26 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Aposteln och evangelisten Johannes Teologen / Apostoli ja evankelista Johannes Teologi
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11; Luk. 5:1-11

2021-10-16 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-10-17 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

2021-11-05 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00
2021-11-06 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karalens upplysares gemensamma högtid / Karjalan valistajien yhteinen juhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2021-11-27 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-11-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

2021-12-13 | Måndag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Finska kyrkan / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt med kyrkoherde Martti Paananen, Luciatåg, ortodoxa sånger till jungfrumartyr Lucia och allsång med jultema, välkommen!

Kirkkoherra Martti Paanasen johtama ekumeeninen sävelhartaus Luciasaatolla, ortodoksisilla kirkkoveisuilla neitsytmarttyyri Lucialle ja jouluteemaisella yhteislaululla, tervetuloa!

2022-01-05 | Onsdag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2022-01-06 | Torsdag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00