CSG Logotype

Körens kalender

Körrepetitioner & gudstjänster

Här nedan kan du se körens kommande repetitioner och gudstjänster. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker att något saknas tveka inte att kontakta oss på koren@ortodox-finsk.se

2022-12-12 | Måndag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför Luciakvällens aftongudstjänst på tisdagen.

2022-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia med fader Harry Fagerlund och lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen

Isä Harry Fagerlund ja luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaavat ekumeenista neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettavaa ehtoopalvelusta.

2023-01-05 | Torsdag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:00

Vi övar inför teofanins gudstjänster 5-6/1 .

2023-01-05 | Torsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2023-01-06 | Fredag

Liturgi & stora vattenvälsgnelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2023-01-28 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-01-28 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-01-29 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Publikanens och fariséns söndag / Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2023-02-18 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-02-18 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-02-19 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förlåtelsens söndag / Sovintosunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä.

 

 

 

2023-03-11 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-03-11 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-03-12 | Söndag

Basileios den stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2023-04-01 | Lördag

Körlördag inför stora veckan och påsken

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00-16:00

Vi övar inför stora veckan och påsken / Harjoittelemme suuren viikon ja pääsiäisen sävelmiä.

2023-04-06 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-04-07 | Fredag

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30

Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan. /  Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

2023-04-07 | Fredag

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-04-08 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Herrens påsk / Herran pääsiäinen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian.

2023-04-29 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-04-29 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Jooosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-04-30 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-05-17 | Onsdag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:00

Vi över Kristi himmelsfärds melodier.

2023-05-17 | Onsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2023-05-18 | Torsdag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Herrens himmelsfärd / Herran taivaaseenastuminen, helatorstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2023-06-10 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-06-10 | Lördag

Vigilia

Apostlarnas fasta 5-28/6 / Apostolien paasto 5-28/6
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-06-11 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Apostlarnas fasta 5-28/6 / Apostolien paasto 5-28/6
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-09-02 | Lördag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2023-09-02 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-09-03 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.