CSG Logotype

Kyrkorummet

En avbildning av världsalltet

Det ortodoxa kyrkorummet är en avbildning av världsalltet: kyrksalen avbildar världen och altarrummet som avskiljs från kyrksalen med en bildvägg, ikonostas, föreställer det immateriella himmelrikets verklighet. Ikonostasens heliga bilder, ikoner, utgör hemlighetsfulla fönster in i Guds rike som bedjaren står vänd mot under gudstjänsterna.

Ortodoxa kyrkor har ofta bara ett fåtal stolar eller bänkar. I regel uppfattar ortodoxa det som vanvördigt att sitta under en gudstjänst men ingen tycker att det är konstigt om man sätter sig en stund för att låta fötterna vila. Helst ska man dock stå upp under evangelieläsningarna och den heliga nattvarden om man inte av hälsoskäl är förhindrad att göra detta.

Var inte rädd för att fråga om du besöker vår kyrka. Vi blir bara glada över besökare som är intresserade av vår tro och våra traditioner.