Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Krav på uteslutning av Moskvapatriarkatets församling

2022-05-09

Krav reses nu för att Moskvapatriarkatets Helige Sergij församling utesluts ur Sveriges kristna råd (SKR) och att den svenska staten upphör att bevilja verksamheten statsbidrag genom Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Orsaken är att patriarkatet fortsätter att legitimera krigshandlingarna i Ukraina. Se journalisten, samhällsdebattören och kyrkoexperten Patrik Oksanen uttala sig i frågan i SVT Nyheter.

Sveriges äldsta rysk-ortodoxa Kristi förklarings församling har inte tillhört Moskvas patriarkat sedan den ryska revolutionen och är i dag underställd Bulgariens patriarkat.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2022-05-25 | Onsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Herrens himmelsfärd / Herran taivaaseenastuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2022-05-26 | Torsdag

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

Herrens Himmelsfärd / Herran taivaaseenastuminen, helatorstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Ap. Karpos +100-talet, h:e Innokentij, ärkebiskop av Herson +1857. / Ap. Karpos +100-l, p. Innokenti, Hersonin arkkipiispa +1857.
Ap. 1:1-12; Luk. 24:36-53

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2022-05-26 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: ca 13:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte efter kyrkkaffet fysiskt i kyrkan eller genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita kirkkokahvien jäökeen pidettävään johtokunnan kokoukseen, johon voi osallistua fyysisesti kirkossa tai videolenkin kautta täältä.

2022-06-18 | Lördag

Vernissage av ikonutställning / Ikoninäyttelyn avaus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

En utställning med ikoner av Marja-Liisa Alm samt ryska metallikoner öppnas med anföranden av bl.a. dr Antti Vuori om traditionen med metallikoner.

Marja-Liisa Almin sekä venäläisiä metalli-ikoneja esittelevä näyttely avataan. Tohtori Antti Vuori esitelmöi metalli-ikoniperinteestä muiden muassa.

2022-06-18 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2022-06-19 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

Apostlarnas fasta / Apostolien paasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen / 1. sävelmä
Ap. Juudas, Herran veli +100-l, pt. Paisios Suuri +400-l. / Aposteln Judas, Herrens broder +100-talet,  h:e Paisios den Store +400-talet
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer