Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Kristus är uppstånden!

Påskperioden - Finska Ortodoxa Församlingen i Sverige
2021-03-27

Finska ortodoxa församlingen i Sverige önskar alla en glädjefylld påskhelg! Med anledning av coronarestriktionerna mellan Sverige och Finland anordnar vi inga gudstjänster i vår kyrka under stora veckan och påsken i år. Flertalet församlingar i Finland sänder  sina gudstjänster via Youtube eller Facebook. Du hittar sändningarna HÄR.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2021-06-05 | Lördag

Helige Johannes av Valamo

Fader Markku föreläser
Plats: Online
Tid: 14:00 svensk tid

År 2018 helgonförklarades prästmunken Johannes av Valamo, en av två finska helgon som någonsin kanoniserats av den ortodoxa kyrkan. I dag, 5 juni, är minnesdagen i finska ortodoxa kyrkan för Johannes av Valamo. Uspenski-katedralens kyrkoherde Markku Salminen berättar för oss om helgonets liv och gärning. Föreläsningen sker på svenska. Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR. Vid trassel ring 070-723 69 60.

Valamon luostarin pappismunkki Johannes julistettiin pyhäksi vuonna 2018 yhtenä kahdesta ensimmäisestä ortodoksisen kirkon koskaan kanonisoimasta suomalaisesta pyhästä. Suomen ortodoksinen kirkko muistaa vuosittain tänään, 5. kesäkuuta, juuri Johannes Valamolaista. Uspenskin katedraalin kirkkoherra Markku Salminen kertoo meille pyhän elämästä ja työstä. Luento on ruotsinkielinen. Yhteyden isä Markun luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät TÄSTÄ. Jos saat ongelmia, soita numeroon 070-723 69 60.

2021-06-13 | Söndag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 13:00

Ledamöterna och revisorerna är välkomna till styrelsens videomöte. / Neuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ovat tervetulleita johtokunnan videokokoukseen.

2021-09-05 | Söndag

Församlingens årsmöte 2021 / Seurakunnan vuosikokous 2021


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte som anordnas fysiskt eller digitalt beroende på coronasituationen söndagen 5.9 kl. 13:00. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen, joka järjestetään koronatilanteesta riippuen fyysisesti tai digitaalisesti sunnuntaina 5.9 klo 13:00. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer