Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

H:e Serafim av Sarovs relik till finska kyrkan

2022-10-16

Helige Nikolai kyrka har tacksamt tagit emot en relik av en av ortodoxa kyrkans stora helgon, helige Serafim av Sarov. Reliken kan vördas i kyrkan, där den placerats i en vacker ikon föreställande helgonet som Marja-Liisa Alm (bilden) målat.

Även vår katedral har tagit emot en relik av helige Serafim. Reliken överlämnades av biskop Sergei av Fredrikshamn i samband med en gudomlig liturgi i katedralen söndagen 6 november.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2022-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia med fader Harry Fagerlund och lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen

Isä Harry Fagerlund ja luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaavat ekumeenista neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettavaa ehtoopalvelusta.

2023-01-05 | Torsdag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2023-01-06 | Fredag

Liturgi & stora vattenvälsgnelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2023-01-28 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-01-29 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Publikanens och fariséns söndag / Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2023-02-18 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer