Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Svenskt uruppförande av Mikko Sidoroffs svenska vigilia

2024-05-05

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos konsert lördagen 25 maj kl. 17:00 i Tyska kyrkan i Stockholms gamla stan med svenskt uruppförande av körledaren Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna.

Missa inte heller jubileumsliturgin med internationella gäster dagen därpå i  vår katedral, h:e Georgios metropolitkyrka, Birger Jarlsgatan 92, med morgongudstjänst kl. 9:00 och gudomlig liturgi ca kl. 10:00 med anledning av ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som vår överherde.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2024-05-26 | Söndag

Morgongudstjänst och gudomlig liturgi

HE Ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som metropolit av Sverige och hela Skandinavien
Plats: Helige Georgios katedral, Birger Jarlsgatan 92
Tid: 9:00

Morgongudstjänst och liturgi med gäster från hela Norden och ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel med anledning av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som som stiftets överherde. Katedralkören från Nicosiaz, Cypern, sjunger. Liturgin beräknas börja ca kl. 10.

Aamupalvelus ja liturgia KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen hiippakunnan esipaimenena olemisen 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Palveluksiin osallistuu vieraita koko Pohjolasta ja Konstantinopolin ekumeenisesta patriarkaatista. Nikosian katedraalin kuoro Kyprokselta laulaa. Liturgia alkaa n. klo 10.

2024-06-01 | Lördag

Vernissage av sommaruställning med fotografier av Simon Blanck /Simon Blanckin valokuvia esittävän kesänäyttelyn avaus

Femton ögonblicksbilder från de dödas rum / Viisitoista kuvaa kuolleiden huoneesta
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vernissage med harpmusik av Emma-Lina Löflund. Efter vernissagen kl. 17:00 – 19:30 förrättas stora ortodoxa åminnelsgudstjänsten för hädangångna, parastasis.

Näyttelyn avajaiset ja Emma-Lina Löflundin esittämää harppumusiikkia. Näyttelyn avajaisten jälkeen klo 17:00 – 19:30 toimitetaan suuri muistopalvelus, parastaasi.

2024-06-01 | Lördag

Parastasis / Parastaasi

Stora åminnelsegudstjänsten / Suuri muistopalvelus
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikko Leistola förrättar en stor åminnelsegudstjänst för avsomnade. Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på bortgågna man vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Isä Mikko Leistola toimittaa suuren muistopalveluksen. Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.

2024-06-02 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
Ekumeniska patriarkatets minnesdag för Athosbergets heliga fäder. H:e Nikeforos, patriark av Konstantinopel +829. / Ekumeenisen patriarkaatin Athosvuoren isien muistopäivä. P. Nikeforos, Konstantinopolin patriarkka +829.
Rom. 2:10-16: Matt. 4:18-23

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

2024-09-07 | Lördag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2024-09-08 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Guds Föderska Jungfru Marie födelse / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 6:11-18, 2. Kor. 6:1-10, Fil. 2:5-11; Joh. 3:13-17, Matt. 25:14-30, Luk. 10:38-42, 11:27-28

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer