Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Helige Nektarios högra hand till katedralen i Stockholm

2022-07-29

Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien har tagit emot Helige Nektarios av Egeas högra hand. Reliken togs emot av stiftets biskop ärkebiskop Cleopas lördagen 3 september kl. 10 varvid det förrättades en gudomlig liturgi. Relikens placering i Stockholm är ett utryck för hans helighet patriarken av Konstantinopel och den heliga synodens uppskattning av ledarskapet och utvecklingen av vårt nordiska stift.

Ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel helgonförklarade metropoliten av Pentapolis och undergöraren Nektarios av Egea (1846-1920) år 1961. Kyrkan firar helgonets minne årligen den 9 november. Helgonet är även känt under namnet Helige Nektarios av Pentapolis.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2022-10-15 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2022-10-16 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga fäderna i VII ekumeniska kyrkomötet i Nicaea / Nikean VII ekumeenisen kirkolliskokouksen pyhät isät
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2022-10-20 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Digitalt möte
Tid: 19:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte  genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

2022-11-04 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

På inbjudan av finska kyrkans kyrkoherde Martti Paananen förrättar HE biskop Sergei av Fredrikshamn, fader Ion Durac från Åbo och protodiakon Andreas Salminen en ortodox minnesgudstjänst, panihida på finska. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Suomalaisen kirkon kirkkoherran Martti Paanasen kutsumina toimttavat KP Haminsn piispa Sergei, isä Ion Durac Turusta ja ylidiakoni Andreas Salminen suomenkielisen panihidan. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2022-11-05 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

HE biskop Sergei av Fredrikshamn leder högtidsliturgin assisterad av fader Ion Durac från Åbo och protodiakon Andreas Salminen från Helsingfors.

KP Haminan piispa Sergei johtaa juhlaliturgiaa isä Ion Duracin ja ylidiakoni Andreas Salmisen avustamana.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2022-11-05 | Lördag

Helige Johannes av Valamo i breven

Föreläsning med docent Elisabeth Löfstrand
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Docent Elisabeth Löfstrand som översatt helige skemaigumen Johannes av Valamos brevväxling föreläser om helgonet som kanoniserades 2018 såsom han framträder i sina brev. /

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen kirjeenvaihtoa kääntänyt dosentti Elisabeth Löfstrand luennoi vuonna 2018 kanonisoidusta pyhästä nojautuen pyhän skeemaigumenin omiin kirjeisiin.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer