Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Höstens program är här

2023-08-23

Höstens gudstjänstprogram är klart och vi ser fram emot kyrkliga högtider, biskops- och körbesök, ett konsert samt ett svenskt uruppförande av Elia Pietarinens vigilia. Du hittar programmet i hemsidans kalender eller i ett utskriftsvänligt format här.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2023-10-07 | Lördag

Konsert med Uspenskikatedralens kör

Konsert med Uspenskikatedralens kör
Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken
Tid: 15:00

Uspenskikatedralens kör från Helsingfors under ledning av Varvara Merras-Häyrynen
ger konsert i Finska kyrkan på Slottbacken.

Uspenskin katedraalin kuoro pitää Varvara Merras-Häyrysen johdolla konsertin Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa.

2023-10-08 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Svenskt uruppförande av Elias Pietarinens gudomliga liturgi / Elias Pietarisen jumalallisen liturgian ensiesitys Ruotsissa
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Mikko Leistola från Åbo celebrerar. Gudstjänsten sjungs av Uspenskikatedralens kör under ledning av Varvara Merras-Häyrynen.

Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa. Palveluksen laulaa Uspenskin katedraalin kuoro Varvara Merras-Häyrysen johdolla.

2023-11-03 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2023-11-04 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Helsingfors Uspenskikatedrals undergörande ikon av Kozelshtshan, Ukraina, besöker Stockholm. Liturgin leds av HE metropolit Elia av Uleåborg.

Uspenskin katedraalissa säilytettävän Ukrainainalaisen Kozelshtshanin ihmeitätekevän ikonin vierailu Tukholmassa. Liturgiaa johtaa KP Oulun metropoliitta Elia.

2023-11-05 | Söndag

Biskoplig morgongudstjänst & liturgi / Piispallinen aamupalvelus & liturgia


Plats: H:e Georgios katedral, Birger Jarlsgatan 92
Tid: 9:30

Helsingfors Uspenskikatedrals undergörande ikon av Kozelshtshan, Ukraina, besöker Stockholm. Gudstjänsterna leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien tillsammans och HE metropolit Elia av Uleåborg.

Uspenskin katedraalissa säilytettävän Ukrainainalaisen Kozelshtshanin ihmeitätekevän ikonin vierailu Tukholmassa. Palveluksia johtavat KP arkkipiispa Cleopas, Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta sekä KP Oulun metropoliitta Elia.

2023-11-25 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer