Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Höstens gudstjänstprogram är här!

2021-07-26

Efter ett långt koronauppehåll börjar vi åter med gudstjänster i vår kyrka första helgen i september. Du hittar höstens gudstjänstprogram här. Information om hur vi möter coronarisker i samband med gudstjänsterna hittar du här. Varmt välkommen!

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2021-10-28 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 18:00

Ledamöterna och revisorerna är välkomna till styrelsens videomöte. / Neuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ovat tervetulleita johtokunnan videokokoukseen.

2021-11-05 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Isä Markku Salminen toimittaa. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

2021-11-06 | Lördag

Lilla vattenvälsignelsen och biskoplig liturgi / Pieni vedenpyhitys ja piispallinen liturgia

Karalens upplysares gemensamma högtid / Karjalan valistajien yhteinen juhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Markku Salminen och arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta arkkipiispa Kleopas isä Markku Salmisen ja arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella

2021-11-27 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2021-11-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2021-12-11 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Ef. 2:11-13; Luk. 13:19-29

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer