Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Arkimandrit Sergei vald till ny biskop i Finland

2021-11-25

Kyrkomötet i ortodoxa kyrkan i Finland har valt Nya Valamo klosters igumen arkimandrit Sergei till biskop. I och med valet har ortodoxa kyrkan i Finland nu fyra biskopar, ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland, metropoliten Arseni av Kuopio och Karelen, metropoliten Elia av Uleåborg och den nyinvalde biskopen Sergei.

Biskop Sergei med civilnamnet Yrjö Rajapolvi tog examen från Kuopio ortodoxa prästseminarium 1988. 1990 tog han ämneslärarexamen i ortodox religion på Joensuu universitet.

Den nye överherden har varit munk i Valamo kloster sedan 1990 och klostrets igumen sedan 1997.

Axios, axios, axios!

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2021-11-27 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2021-11-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2021-11-28 | Söndag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: ca 13:00

Ledamöterna,  revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens videomöte som inleds efter kyrkkaffet. Videodeltagande också möjlig genom länken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, joka aloitetaan kirkkokahvien jälkeen. Kokoukseen vo myös osallistua videolenkin kautta täältä.

2021-12-13 | Måndag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt för jungfrumartyr Lucia med lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen.

Luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaa ekumeenista sävelhartautta neitsytmarttyyri Lucialle.

2021-12-18 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Ef. 2:11-13; Luk. 13:19-29

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella.

2022-01-05 | Onsdag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer