Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Kandidatuppsats om finska ortodoxa församlingen i Sverige

2023-11-30

Janne Ohenoja, som studerar ortodox teologi i Östra Finlands universitet, samlar information om vår församling för sin kandidatuppsats om den.

Du som är medlem i församlingen är välkommen att delta genom att svara på den anonyma enkät som du hittar här. Enkäten är öppen fram till julhelgen.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2023-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen. Fader Harry Fagerlund och finska lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen förrättar. Efter gudstjänsten inbjudes till samkväm med glögg, lussebullar och pepparkakor.

Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa. Isä Harry Fagerlund ja suomalaisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen toimittavat. Palveluksen jälkeen tarjoilemme hehkuviiniä, lussepullia ja piparkakkuja.

Jungfrumartyr Lucia +304, martyrerna Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes och Auksentios +296. /  Nm. Lucia +304, m:t Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes ja Auksentios +296.
Hebr. 5:11-6:8; Mark. 8:30-34

2024-01-05 | Fredag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

2024-01-06 | Lördag

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vi serverar trettondagsgryta och kungskaka.

2024-01-27 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-01-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förberedelse inför stora fastan: Den förlorade sonens söndag / Tuhlaajapojan sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-02-10 | Lördag

De heliga martyrsoldaterna av Kiev Teodor Vikingen och sonen Johannes

Föreläsning om framställningen av en unik ikon
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Välkommen till en föreläsning och samkväm i kyrkan! / Tervetuloa kuuntelemaan luentoa ja osallistumaan yhteiseen ruokailuun kirkossa!

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer