Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Bikten i den finska ortodoxa kyrkan

Bikta sig i kyrkan
2023-01-04

En av ortodoxa kyrkans centrala förrättningar utgörs av botens sakrament eller bikten. Många ortodoxa kyrkor förutsätter att medlemmarna biktar sig inför varje nattvardsgång. Biskopsmötet i Finland föreskriver emellertid att ett regelbundet deltagande i nattvarden inte kräver bikt inför varje nattvardsgång förutsatt att man fått sin biktfaders uttryckliga välsignelse för detta.

I fall det gått en tid sedan det senaste kyrkobesöket eller nattvard är det dock lämpligt att bikta sig innan man deltar i nattvarden igen, i synnerhet under fastorna. Synder som bekänts under bikten brinner bort, förstörs, upphör att verka på själslivet. De ska inte längre ältas.

Bikta sig kan man inför alla präster som besöker oss i samband med våra gudstjänster eller året om i vår katedral i Stockholm.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2023-02-18 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2023-02-19 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förlåtelsens söndag / Sovintosunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä.

 

 

 

2023-03-06 | Måndag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 18:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

2023-03-11 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

2023-03-12 | Söndag

Basileios den stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

2023-03-12 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte söndagen 12.3 kl. 13:00 i kyrkan eller digitalt genom länken här. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 13.9 klo 13:00 kirkossa tai digitaalisesti täältä käsin. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer