Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Sommarutställning & sommarkyrka

2022-06-03

Under sommaren kommer H:e Nikolai kyrka att vara öppen för besök och enskild bön måndag-fredag 12:00-16:00. Under sommaren erbjuder vi en utställning med vackra ikoner av Marja-Liisa Alm samt en omfattande samling av traditionella metallikoner. Varmt välkommen!

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2022-08-25 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte  genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

2022-09-03 | Lördag

Emottagande av helige Nektarios av Egeas relik / Pyhän Nektarios Eginalaisen pyhäinjäännöksen vastaanottaminen


Plats: Helige Georgios metropolitkyrka, Birger Jarlsgatan 92, Stockholm
Tid: 10:00

Överlämnandet av reliken sker  i samband med en biskoplig liturgi. Du hittar mera information bland våra nyheter här.

Pyhäinjännöksen vastaanoton yhteydessä toimitetaan piispallinen liturgi. Lisää tietoa löydät uutisistamme täältä.

 

2022-09-03 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2022-09-04 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

H:e prästmartyr Alexander Hotovitski, kyrkoherde av Uspenskikatedralen i Helsingfors / Pyhä pappismarttyyri Aleksander Hotovitski, Uspenskin katedraalin kirkkoherra
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / 4. sävelmä
Martyren Babylas av Antiokien och dennes lärjungar +ca 250, profeten Mose, Gudsskådaren +ca 1200 fKr, martyren Gorazd +1942. / Pm. Babylas Antiokialainen ja hänen opetuslapsensa +n. 250, pr. Mooses, Jumalannäkijä +n. 1200 eKr, pm. Gorazd +1942.
1. Kor. 16:13-24; Mat. 21:33-42

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2022-09-04 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte söndagen 4.9 kl. 13:00. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 4.9 klo 13:00. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2022-09-24 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer