Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

H:e Johannes av Valamo reliker till Stockholms finska ortodoxa kyrka

2022-01-06

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har tagit emot Helige Johannes av Valamo kontaktreliker. Valamo klosters tidigare igumen kanoniserades av ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel år 2018. Relikerna är ställda i H:e Nikolai kyrka fästa i en ikon av Marja-Liisa Alm föreställande även två andra finska helgon, Uspenskikatedralens tidigare kyrkoherde Aleksander Hotovitski och H:e Johannes av Sonkajanranta.

Helige fader Johannes, be till Gud för oss!

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2022-02-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2022-02-06 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Publikanens och fariséens söndag / Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen/sävelmä
Herrens tempelgångs efterfest / Herran temppeliintuomisen jälkijuhla
H:e Bukolos, biskop av Smyrna +100-talet, H:e Barsanufios den Store och H:e Johannes Profeten +500-talet, H:e Fotios av Konstantinopel +893 / Pt. Bukolos, Smyrnan piispa (+ 100-l.), pt:t Barsanufios Suuri ja Johannes Profeetta (+ 500-l.), p. Fotios Konstantinopolilainen (+ 893)
2. Tim. 3:10–15, Hepr. 7:26–8:2 (Bukolos); Luuk. 24:1–12

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2022-02-27 | Söndag

Liturgi och aftongudstjänst / Liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsens söndag / Sovintosunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Vi inleder heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsten bjuder vi traditionsenligt på viborgska blinier.

Laskedumme pyhän ja suureen paastoon sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan perinteisesti blinejä.

2022-02-28 | Måndag

Heliga Andreas av Kreta stora botkanon / Pyhän Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni

Heliga och stora fastan / Pyhä ja suuri paasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2022-03-18 | Fredag

Förutinvigda gåvornas fasteliturgi / Ennenpyhitettyjen lahjojen paastoliturgia

Heliga och stora fastan / Pyhä ja suuri paasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2022-04-14 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Kinkki förrättar. / Isä Markku Kinkki toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer