Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Kristus är uppstånden! XB! Kristus nousi kuolleista! Hristos anesti!

Ortodoxt påskfirande
2024-03-31

En varm påskhälsning till alla och envar från Finska ortodoxa församlingen i Sverige!
Illustration: Påskprocessionen av Ilarion Priatshnikov.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2024-04-20 | Lördag

Vigilia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2024-04-21 | Söndag

Ärkebiskoplig liturgi / Arkkipiispallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e martyr Januarius och andra med honom +200-talet samt h:e martyr Teodoros och hans mor martyr Filippa +100-talet. / Pm. Januarius ja kanssakilvoittelijat +200-luku sekä m. Teodoros ja hänen äitinsä m. Filippa +100-luku.
Apg.9:32-42; Joh. 15:17-16:2

HE metropolit/ärkebiskop Cleopas celebrerar med hjälp av fader Mikel Sundkvist. / KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopas toimittaa isä Mikael Sundkvistin avustamana.

Efter den gemensamma måltiden inbjudes medlemmarna  till församlingens årsmöte i kyrkan. Efter årsmötet  arrangeras en frågestund med stiftets biskop.

Palvelusta seuraavan ruokailun jälkeen kutsumme jäseniämme osallistumaan seurakunnan vuosikokoukseen kirkossa. Vuosikokouksen jälkeen hiippakunnan piispan kyselyhetki.

2024-04-21 | Söndag

Församlingens årsmöte & biskopens frågestund / Seurakunnan vuosikokous 6 piispan kyselyhetki


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte söndagen 21.4 kl. 13:00 i kyrkan. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 21.4 klo 13:00 kirkossa.

Biskopens frågestund / Piispan kyselyhetki

Kan man hoppa mellan kyrkliga kalendrar? Får man förrätta panihida på en söndag? Måste man bikta sig före nattvard? Ställ dina frågor själv direkt till den som bestämmer under den första av vår biskops nyinförda frågestunder!

Saako hyppiä kirkkokalenterien välillä? Voiko panihidaa toimittaa sunnuntaina? Täytyykö ripittäytyä ennen ehtoollista? Esitä itse kysymyksesi suoraan asioista päättävälle piispallemme metropoliitan uuden kyselyhetken aikana!

2024-05-04 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Pär Silén förrättar. / Isä Pär Silén toimittaa.

2024-05-05 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den blindföddes söndag / Sokeana syntyneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen/sävelmä
Stormartyrinnan Irene +300-talet, h:e Varlaam +1377 och h:e Gideon +1300-talet. / Sm. Irene +300-luku, pt.Varlaam +1377 ja pt. Gideon +1300-luku.
Apg. 16:16-34; Joh. 9:1-38.

Fader Pär Silén celebrerar. / Isä Pär Silén toimittaa.

2024-05-25 | Lördag

Mikko Sidoroffs vigilia / Mikko Sidoroffin vigilia


Plats: Tyska kyrkan, Svartmangatan 16, Stockholm
Tid: 17:00

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos konsert med svenskt uruppförande av körledaren Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna. Observera att i motsats till informationen i församlingsutskicket anordnas konserten i Tyska kyrkan i Gamla stan!

Ortodoksisen kamarikuoro Krysostomoksen konsertti kuoron johtajan Mikko Sidoroffin ortodoksisten aamu- ja ehtoopalvelusten uuteen ruotsinkieliseen käännökseen perustuvan vigilian kantaesityksenä Ruotsissa. Huomioikaa ystävällisesti, että seurakuntaviestissä ilmoitettua tiedotusta vastaisesti konsertti pidetään vanhan kaupungin saksalaisessa kirkossa!

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer