Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Hans helighets hälsning inför fastan och påsken 2023

2023-02-21

I årets homilia inför den heliga och stora fastan och årets påskfirande påminner den ekumeniske patriarken Bartolomeos hur gudstjänstlivet, askesen och spiritualiteten, själavården och det kristna vittnesbördet i världen är sammanlänkade och ömsesidigt kompletterande beståndsdelar av den kristna identiteten.

Hans helighet konstaterar vidare att i vår tid av desakralisering av tillvaron är det vår gemensamma  uppgift  att lyfta fram det existentiella djupet av den ortodoxa kyrkans ”andliga triptyk”, den oskiljaktiga helheten av liturgiskt liv, asketisk etos och solidaritet.

Läs hans helighets hälsning i sin helhet här.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2023-04-06 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

2023-04-07 | Fredag

Biskoplig aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Piispallinen ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30

HE metropolit Cleopas förrättar assisterad av fader Mikko Leistola från Åbo. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan.

KP metropoliitta Kleopas toimittaa turkulaisen isä Mikko Leistolan avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

2023-04-07 | Fredag

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikko Leistola från Åbo förrättar. / Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

2023-04-08 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Herrens påsk / Herran pääsiäinen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering. Fader Mikko Leistola från Åbo celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian. Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

2023-04-29 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Jooosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2023-04-30 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Prata med prästen

Fader Joosef, född och uppvuxen i Stockholm, svarar på dina frågor och är tillgänglig för samtal genom epost.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer