CSG Logotype

Den Ortodoxa Kyrkokonsten

En rik tradition av ikonmåleri, kyrkomusik, arkitektur och hantverk

Den ortodoxa kyrkan förvaltar en rik tradition av ikonmåleri, kyrkomusik, arkitektur och kyrkliga textilier och hantverk. Kyrkokonsten grundar sig på den ortodoxa människosynen enligt vilken människan är skapad till Guds avbild. Detta innebär att människan inte bara är en del av skapelsen utan skapar också själv. Kyrkokonsten bejakar människans förmåga att skapa och hennes kallelse att verka i skapelsen i synergi, samverkan, med Gud.