CSG Logotype

Medlemskap

Du är välkommen att bekanta dig med vår tro

Medlemskap i den ortodoxa kyrkan erhåller de flesta redan i spädbarnsålder. I ortodoxa kyrkan har man inga konfirmationer utan barn upptas direkt i kyrkan som fullvärdiga medlemmar genom dopets och myrrasmörjelsens sakrament.

De flesta som ansluter sig till kyrkan i vuxen ålder är redan döpta i ett annat kristet samfund. I dessa fall kompletterar man sitt dop med en myrrasmörjelse i den ortodoxa kyrkan. En myrrasmörjelse kan ordnas som separat förrättning, men oftast utförs den i samband med en nattvardsgudstjänst, en liturgi.

Ett upptagande i den ortodoxa kyrkan föregås alltid av en bikt hos den präst som förrättar smörjelsen. Traditionsenligt innebär ett upptagande i den ortodoxa kyrkan även valet av en fadder och ett personligt skyddshelgon.

Aggressiv mission är inte förenlig med ortodox tradition, men alla intresserade är hjärtligt välkomna att bekanta sig med vår tro och våra traditioner. Rekommenderad litteratur hittar du här. För kontakt med katekumenansvarig, mejla till katekumen@ortodox-finsk.se