CSG Logotype

Kyrkomusiken

Gudstjänsterna upplevs med alla sinnen

Ortodoxa kyrkans rika hymnografi ger uttryck för den liturgiska erfarenhetens olika aspekter: det emotionella sida vid sida med det teologisk-intellektuella. Gudstjänsterna upplevs med alla sinnen och kyrkobesökarens bönesuckar stöds genom synintrycken, musiken, doften av rökelse och vaxljus och genom den stående bedjarens sätt att be med hela kroppen. Kyrkosångerna är sjungen bön och klingande teologi.

Den ortodoxa kyrkomusiken har vandrat en lång väg från Bysans till Norden. Till innehållet är ortodoxa gudstjänster så gott som identiska i alla länder. Gudstjänsttexterna är de samma, bara språket skiljer oss åt. Traditionen har emellertid utvecklat olika musikaliska uttryck i olika länder.

De melodier du hör sjungas i den finska ortodoxa församlingen representerar med ett fåtal undantag den ryskortodoxa liturgiska traditionen, eftersom den ortodoxa kyrkan har funnit sin väg till Finland genom Ryssland.

Vill du sjunga i kör?

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.
Förfrågningar och anmälan kan ställas till
koren@ortodox-finsk.se