CSG Logotype

Klosterväsendet

En ortodox kyrka utan kloster saknar sitt hjärta

Det har sagts att en ortodox kyrka utan kloster saknar sitt hjärta. Klostren, där en ständig bön pågår för den fallna världen, utgör en självklar del i den ortodoxa kyrkans liv. Under århundraden har monasticismen spelat en inflytelserik roll i utvecklingen av den ortodoxa kyrkans andliga och liturgiska uttryck.

Att hörsamma klosterkallelsen handlar inte om att fly från världen utan att, som den förlorade sonen, hitta hem. En av ortodoxa kyrkans stora andliga ledare, Konstantinopels biskop Johannes Chrysostomos, uttryckte: ”Leta efter dörren till din själs innersta kammare och du finner porten till Guds rike.” Helige Efraim Syriern i sin tur hävdade att Gud, när Han skapade människan, placerade sitt rike inuti henne, och att hennes stora livsuppgift är att hitta vägen till denna inre skatt. Klostren samlar munkar och nunnor som helt vigt sitt liv åt Gud. De befinner sig i en ständigt pågående inre pilgrimsresa.

Även för andra ortodoxa utgör klostren älskade mål för pilgrimsresor. De 20 klostren på munkrepubliken Athos i Grekland är mytomspunna och i Finland tar både Lintula nunnekloster och Valamo munkkloster emot pilgrimer från nära och fjärran.