CSG Logotype

Gudstjänstspråk

Vi firar våra gudstjänster huvudsakligen på svenska

Församlingens verksamhet har med åren av naturliga skäl utvecklats till att ske i tilltagande grad på svenska som är i dag församlingens gemensamma språk. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Övriga språk som styckvis förekommer under våra gudstjänster är de klassiska ortodoxa gudstjänstspråken grekiska och kyrkoslaviska, samt självklart en del finska, till exempel sådant textmaterial som ännu inte är översatt till  svenska.

Under årets viktigaste liturgiska händelse, påsknattens stora gudstjänst, använder vi så många språk som prästerskapet och kören mäktar med för att markera att Kristi offerdöd på korset och hans uppståndelse från döden har krossat dödsrikets portar för hela mänskligheten.