CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Påskens hypakoe, manskör (S=Tenor1, A=Tenor2, T=Baryton, B=Bas)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ängeln sade till den högt benådade, arr. Kotshenovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskens ikos, Kastorskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Prokimenon för apostlarna

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kontakion på lame mannens söndag (finska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskkanon, ode 1

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskens exapostilarion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas