CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ängeln sade till den högt benådade, arr. Kotshenovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gudsföderska Jungfru, Rachmaninov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Troparion Guds Moders insomnande Ruottinen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Guds Föderska, Jungfru Strokin

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Värdigt är i sanning att prisa dig salig, Lvov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas