CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

När de ärorika lärjungarna, Bachmetev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kom låt oss prisa den ärevördige Josef, Bortnjanskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora torsdagens kerubhymn, Lvov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Förlorade sonens kontakion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Vid Babylons floder, Krupitskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora prokimenon, Bortnjanskij (S=S1, A=S2, T, B=A)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Nu tjänar de himmelska makterna med oss, Lvovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kommunionhymn, Förutinvigda gåvornas liturgi

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas