CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Eukaristin, Kiev-sångart

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Lvovskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora ektenin, znamennij-motiv

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora ektenin, Smolenskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Eukaristin, Arhangelskij No 6

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Polyeleopsalmen, Byhanov (finska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Fader vår, Kedrov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas