CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Ångersångerna

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Ambonbönen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens kanon, 9. irmos, 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora doxologin, grottklostret i Kiev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Avslutande Kyrie eleison

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Fader vår, Kedrov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas