CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Amen, Orlando Gibbons (A=alt1, T=alt2)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Fader vår, Kedrov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Koinonikon på söndagar, Kovalevskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Aftongudstjänstens avslut, Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Guds Föderska, Jungfru Strokin

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 1. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas