CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Strålande helgonfé

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Förlorade sonens kontakion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Vid Babylons floder, Krupitskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 7. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Prokimenon för heliga fäder och biskopar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas