CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Akatistos, melodimall

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens prokimenon 8. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 8. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora prokimenon på förlåtelsens söndag

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Begravningsgudstjänstens Trisagion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Låt oss skynda oss till Gudsföderskan, Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen, Kastorskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Polyeleopsalmen Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas