CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Helige Simeons lovsång Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens kanon, 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Söndagens troparion 3. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Bortnjanskij No 7

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Bortnjanskij No 5

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kegragarion 8. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Prokimenon för apostlarna

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kontakion på lame mannens söndag (finska)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas