CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Söndagens prokimenon 1. kyrkotonen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskkanon, ode 1

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påskens exapostilarion

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsktroparion på latin, Astajev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsktroparion på franska

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsktroparion från Serbien, arr. Ostojic

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsktroparion, Vedel

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Påsktroparion, Smolenskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas