CSG Logotype

Extra körövning

2024-03-29

Vi sjunger igenom stora fredagens och påsknattens material tillsammans med våra gästande sångare från Helsingfors.

Morgongudstjänst och gudomlig liturgi

2024-05-26

Morgongudstjänst och liturgi med gäster från hela Norden och ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel med anledning av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som som stiftets överherde. Katedralkören från Nicosiaz, Cypern, sjunger. Liturgin beräknas börja ca kl. 10.

Aamupalvelus ja liturgia KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen hiippakunnan esipaimenena olemisen 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Palveluksiin osallistuu vieraita koko Pohjolasta ja Konstantinopolin ekumeenisesta patriarkaatista. Nikosian katedraalin kuoro Kyprokselta laulaa. Liturgia alkaa n. klo 10.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2024-09-07

Körövning / Kuoroharjoitukset

2024-05-25

Vi övar inför stora åminnelsegudstjänsten, parastasis, och liturgin 1-2 juni. Körövningen sammanfaller med Krysostomoskörens repetition i kyrkan som börjar kl 10, och vi får umgås med Krysostomoskörens medlemmer under en gemensam lunch kl. 13:00, varefter vi börjar vår repetition själva.

Krysostomoskörens konsert i Tyska kyrkan, gamla stan, börjar kl. 17:00.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2024-05-04

Körövning / Kuoroharjoitukset

2024-04-20

Körövning / Kuoroharjoitukset

2024-03-02

Vi övar både helgens gudstjänster och förutinvigda gåvornas liturgi på onsdag kväll nästa vecka.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2024-01-27

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-09-08

7. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 6:11-18, 2. Kor. 6:1-10, Fil. 2:5-11; Joh. 3:13-17, Matt. 25:14-30, Luk. 10:38-42, 11:27-28

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2024-09-07

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-06-02

1. kyrkotonen/sävelmä
Ekumeniska patriarkatets minnesdag för Athosbergets heliga fäder. H:e Nikeforos, patriark av Konstantinopel +829. / Ekumeenisen patriarkaatin Athosvuoren isien muistopäivä. P. Nikeforos, Konstantinopolin patriarkka +829.
Rom. 2:10-16: Matt. 4:18-23

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Parastasis / Parastaasi

2024-06-01

Fader Mikko Leistola förrättar en stor åminnelsegudstjänst för avsomnade. Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på bortgågna man vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Isä Mikko Leistola toimittaa suuren muistopalveluksen. Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.

Vernissage av sommaruställning med fotografier av Simon Blanck /Simon Blanckin valokuvia esittävän kesänäyttelyn avaus

2024-06-01

Vernissage med harpmusik av Emma-Lina Löflund. Efter vernissagen kl. 17:00 – 19:30 förrättas stora ortodoxa åminnelsgudstjänsten för hädangångna, parastasis.

Näyttelyn avajaiset ja Emma-Lina Löflundin esittämää harppumusiikkia. Näyttelyn avajaisten jälkeen klo 17:00 – 19:30 toimitetaan suuri muistopalvelus, parastaasi.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-05-05

5. kyrkotonen/sävelmä
Stormartyrinnan Irene +300-talet, h:e Varlaam +1377 och h:e Gideon +1300-talet. / Sm. Irene +300-luku, pt.Varlaam +1377 ja pt. Gideon +1300-luku.
Apg. 16:16-34; Joh. 9:1-38.

Fader Pär Silén celebrerar. / Isä Pär Silén toimittaa.

Vigilia

2024-05-04

Fader Pär Silén förrättar. / Isä Pär Silén toimittaa.

Mikko Sidoroffs vigilia / Mikko Sidoroffin vigilia

2024-05-25

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos konsert med svenskt uruppförande av körledaren Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna. Observera att i motsats till informationen i församlingsutskicket anordnas konserten i Tyska kyrkan i Gamla stan!

Ortodoksisen kamarikuoro Krysostomoksen konsertti kuoron johtajan Mikko Sidoroffin ortodoksisten aamu- ja ehtoopalvelusten uuteen ruotsinkieliseen käännökseen perustuvan vigilian kantaesityksenä Ruotsissa. Huomioikaa ystävällisesti, että seurakuntaviestissä ilmoitettua tiedotusta vastaisesti konsertti pidetään vanhan kaupungin saksalaisessa kirkossa!

Ärkebiskoplig liturgi / Arkkipiispallinen liturgia

2024-04-21

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e martyr Januarius och andra med honom +200-talet samt h:e martyr Teodoros och hans mor martyr Filippa +100-talet. / Pm. Januarius ja kanssakilvoittelijat +200-luku sekä m. Teodoros ja hänen äitinsä m. Filippa +100-luku.
Apg.9:32-42; Joh. 15:17-16:2

HE metropolit/ärkebiskop Cleopas celebrerar med hjälp av fader Mikel Sundkvist. / KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopas toimittaa isä Mikael Sundkvistin avustamana.

Efter den gemensamma måltiden inbjudes medlemmarna  till församlingens årsmöte i kyrkan. Efter årsmötet  arrangeras en frågestund med stiftets biskop.

Palvelusta seuraavan ruokailun jälkeen kutsumme jäseniämme osallistumaan seurakunnan vuosikokoukseen kirkossa. Vuosikokouksen jälkeen hiippakunnan piispan kyselyhetki.

Vigilia

2024-04-20

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Korsprocession & påskliturgi / Ristisaatto & pääsiäisliturgia

2024-04-01

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

2024-03-03

7. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna Eutropios, Klionikos och Basiliskos +308 samt h:a jungfrun Piamon +337. / Marttyyrit Eutropios, Kleonikos ja Basiliskos +308, sekä pyhä neitsyt Piamon +337.
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Vigilia

2024-03-02

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-01-28

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Efraim Syriern +373, h:e Isak av Ninive +600-talet och h:e Feodosij av Totma +1568. /Pt. Efraim Syyrialainen +373, pt. Iisak Niniveläinen +660-l ja pt. Feodosi Totmalainen +1568.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Efter gudstjänsten serverar vi viborgska blinier med tillbehör. / Palveluksen jälkeen tarjoilemme Viipurin linnejä lisäkkeineen.

Vigilia & litania för förintelsens offer / Vigilia & litania holokaustin uhreille

2024-01-27

Fader Markku Salminen förrättar. I stället för 1. timbönen uppmärksammar vi förintelsens minnesdag med en litania för dess offer.

Isä Markku Salminen toimittaa. Holokaustin muistopäivän huomioimiseksi toimitamme litanian sen uhreille ensimmäisen hetken sijasta.

Extra körövning med samkväm

2023-10-07

Vi träffas i vår egen kyrka inför konserten som ges i finska lutherska kyrkan av Uspenskij-katedralens kör för att öva att sjunga samordnat i stämmor, slipa vår ordinarie repertoar och ta oss tillsammans till konserten i finska kyrkan på Slottsbacken.

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

2024-01-06

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vi serverar kyckling med tonfisksås och pavlova. / Tarjoilemme kanaa tonnikalakastikkeella ja pavlovaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2024-01-05

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-11-26

1. kyrkotonen/sävelmä
Ärevördige Alypios Styliten +700-l, h:e Nikon, botens förkunnare +ca 1000. / Alypios Styliitta +700-l, p. Nikon katumuksen saarnaaja +n. 1000.
Ef. 5:8b-19; Luk. 18:18-27

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vi serverar Johannas laxsoppa.

Vigilia

2023-11-25

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Körövning

2023-11-25

Vi börjar repetitionen redan kl. 13:3o för att hinna med att även sjunga i ett barndop med efterföljande bullkalas med Många år på danska (!) kl. 15:00.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2023-11-03

Vi övat inför kvällens minnesgudstjänst. / Harjoittelemme illan muistopalvelusta.

Körövning

2023-10-31

Vi övar inför Karelens upplysares högtid 3-5 november.

Det tidigare anmälda besöket av Kozelshtshans Gudsmodersikon samt den biskopliga liturgin på söndagen i stiftets katedral är flyttade till ett senare tillfälle.

 

Körövning

2023-09-02

Körövning

2023-06-10

Körövning

2023-05-17

Vi över Kristi himmelsfärds melodier.

Körlördag inför stora veckan och påsken

2024-03-23

Vi övar inför stora veckan och påsken. Linsgryta utlovas till lunch! / Harjoittelemme suuren viikon ja pääsiäisen sävelmiä. Linssipataa luvataan lounaaksi!

Körövning

2023-03-11

Körövning

2023-02-18

Vi samlas för repeterar redan kl. 14 eftersom vi ska sjunga tre gudstjänster denna helg.

Körövning

2023-01-28

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-09-03

Fader Mikko Ylinen från Åbo celebrerar. / Isä Mikko Ylinen Turusta toimittaa.

Vigilia

2023-09-02

Fader Mikko Ylinen från Åbo förrättar. / Isä Mikko Ylinen Turusta toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-06-11

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2023-06-10

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-05-18

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-05-17

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Biskoplig Basileios den stores liturgi / Piispallinen Basileios Suuren liturgia

2023-03-12

HE metropolit Cleopas celebrerar med hjälp av fader Harry Fagerlund. / KP metropoliitta Kleopas toimittaa isä Harry Fagerlundin avustamana.

Vigilia

2023-03-11

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-02-19

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier. Fader Teemu Toivonen celebrerar.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä. Isä Teemu Toivonen toimittaa.

 

 

 

Vigilia

2023-02-18

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-01-29

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Vigilia

2023-01-28

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Körövning

2024-01-05

Vi övar inför teofanins gudstjänster 5-6/1 .

Körövning

2022-12-12

Vi övar inför Luciakvällens aftongudstjänst på tisdagen.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-09-24

Vi övar inför kommande helgens vigilia, liturgi och moleben för helige Serafim av Sarov med anledning av mottagandet av helgonets relik i kyrkan. / Harjoittelemme tulevan viikonlopun vigiliaa, liturgiaa ja pyhän Serafim Sarovilaisen reliikin kirkkoon vastaanottamisen johdosta toimitettavaa molebenia.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-11-26

Vi övar inför gudstjänsterna 26-27  november. / Harjoittelemme 26-27 marraskuun palveluksia.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-11-04

Vi övar inför panihidan samma kväll i Finska lutherska kyrkan. / Harjoittelemme saman illan panihidaa Suomalaisessa luterilaisessa kirkossa.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-11-03

Vi övar inför Karelens Upplysares fest 4-5 november. OBS! Tidpunkten flyttad från 2 till 3 november! /

Harjoittelemme Karjalan Valistajien juhlien edellä 4-5 marraskuuta. HUOM! Harjoitikset on siirretty 3 marraskuuhun!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-10-15

Vi övar inför gudstjänsterna 15-16 oktober. / Harjoittelemme 15-16 lokakuun palveluksia.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-09-03

Vi övar inför gudstjänsterna 3-4 september. / Harjoittelemme 3-4 syyskuun palveluksia.

Körens höstupptakt

2022-08-07

Vi repeterar främst vigilians melodier inför hösten. Aktuella noter hittar du under fliken ”Sommarnoter”. Välkommen!

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

2023-01-06

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-01-05

Vigilian avslutas med panihida för församlingens tidigare ordförande Lola Cedergren. Fader Markku Salminen förrättar.

Vigilia päätetään panihidalla seurakunnan aikaisemmalle puheenjohtajalle Lola Cedergrenille. Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-11-27

8. kyrkotonen / 8. sävelmä
Stormartyren Jakob Persern +421, Tecknets GudsModersikon, h:e Diodor, Karelens helige +1633. / Sm. Jaakob Persilainen +421, Jumalanäidin Ennsumerkki-ikoni, pt. Diodor, Karjana pyhä +1633.
Ef. 4:1-6; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-11-26

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2023-11-04

HE metropolit Elia av Uleåborg celebrerar med hjälp av fader Shio från georgiska församlingen och diakon Artturi Hirvonen. / Liturgiaa johtaa KP Oulun metropoliitta Elia georgialaisen seurakunnan isä Shionin sekä diakoni Artturi Hirvosen avustamana.

Det tidigare anmälda besöket av Kozelshtshans undergörande Gudsmodersikon samt biskopliga liturgin på söndagen i stiftets katedral är flyttade till ett senare tillfälle. / Aikaisemmin ilmoitettu Kozelshtshanin ihmeitä tekevän Jumalanäidin ikonin vierailu ja sunnuntain piispallinen liturgia hiippakunnan katedraalissa ovat siirretyt myöhempään ajankohtaan.

H:e. Joannikios den Store +379, martyren Nikandros av Myrra och presbyteren Hermaios +100-talet. Dödsdagen av ärkebiskop Anton av Viborg och hela Finland (1892-1898). / Pt. Joannikios Suuri +379, Pm:t Nikandros Myrralainen ja Hermaios +100-l. Viipurin ja koko Suomen arkkipiispan Antonin (1892-1898) kuolinpäivä.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Vi serverar fiskbiffar med potatispuré och svenska skolans smaskenssås samt vaniljmadeirakaka.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-10-16

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vigilia

2022-10-15

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi & moleben till helige Serafim av Sarov / Jumalallinen liturgia ja moleben pyhälle Serafim Sarovilaiselle

2022-09-25

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
H:a Eufrosyne Aleksandrialainen +440, H:e Sergej av Radonezh +1392. / Pt. Eufrosyne Aleksandrialainen +440, Pt. Sergei, Radonezhin igumeni ja ihmeidemtekijä +1392.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Vigilia

2022-09-24

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Körövning

2022-06-18

Vi övar inför kvällens vigilia och söndagens liturgi.

Körövning

2022-05-25

Vi repeterar inför Kristi Himmelsfärds gudstjänster. Aktuella noter hittar du här. Välkommen!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-05-14

Vi övar en ny kerubhymn och eukaristi och sjunger igenom material inför himmelsfärdshelgen. Lunch serveras kl. 12:00. Aktuella noter hittar du här. Välkommen!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-03-19

Vi övar stora veckan och eftermiddagens bönegudstjänst för Ukraina. Till den hittar du noter här. Välkommen! / Harjoittelemme suuren viikon palveluksia ja iltapäivän molebenia Ukrainan puolesta. Siihen löydät noutteja täältä. Tervetuloa!

Bönegudstjänst för Ukraina / Moleben Ukrainan puolesta

2022-03-19

Vi samlas i kyrkan för att under fader Harry Fagerströms ledning be för Ukrainas folk. / Kokoonnumme kirkkoon rukoilemaan Ukrainan kansan puolesta isä Harry Fagerströmin johdolla.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-04-10

Vi övar inför påsknattens gudstjänst. Du hittar aktuella noter här och här. Välkommen! / Harjoittelemme pääsiäisyön palvelusta. Löydät nuotteja täältä ja täältä. Tervetuloa!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-03-18

Vi övar inför kvällens fasteliturgi, dvs Förutinvignda gåvornas liturgi. Du hittar aktuella noter HÄR. Tips: Vi hämtar de förutinvigda gåvorna kl. 15 från katedralen, så den som vill vara med och ta emot dem gör klokt i att vara på plats en halvtimme före repetitionen. Välkommen!

Harjoittelemme saman illan paastoliturgiaa, eli Ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaa. Nuotteja löydät TÄÄLTÄ. Vilje: Noudamme ennepyhitetyt lahjat katedraalista klo 15, jos haluat olla niitä vastaanottamassa, tule kirkolle puoli tuntia ennen harjoituksia. Tervetuloa!

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-09-04

4. kyrkotonen / 4. sävelmä
Martyren Babylas av Antiokien och dennes lärjungar +ca 250, profeten Mose, Gudsskådaren +ca 1200 fKr, martyren Gorazd +1942. / Pm. Babylas Antiokialainen ja hänen opetuslapsensa +n. 250, pr. Mooses, Jumalannäkijä +n. 1200 eKr, pm. Gorazd +1942.
1. Kor. 16:13-24; Mat. 21:33-42

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2022-09-03

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-06-19

1. kyrkotonen / 1. sävelmä
Ap. Juudas, Herran veli +100-l, pt. Paisios Suuri +400-l. / Aposteln Judas, Herrens broder +100-talet,  h:e Paisios den Store +400-talet
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-06-18

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vernissage av ikonutställning / Ikoninäyttelyn avaus

2022-06-18

En utställning med ikoner av Marja-Liisa Alm samt ryska metallikoner öppnas med anföranden av bl.a. dr Antti Vuori om traditionen med metallikoner.

Marja-Liisa Almin sekä venäläisiä metalli-ikoneja esittelevä näyttely avataan. Tohtori Antti Vuori esitelmöi metalli-ikoniperinteestä muiden muassa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-05-26

Ap. Karpos +100-talet, h:e Innokentij, ärkebiskop av Herson +1857. / Ap. Karpos +100-l, p. Innokenti, Hersonin arkkipiispa +1857.
Ap. 1:1-12; Luk. 24:36-53

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2022-05-25

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Liturgi och visning av stiftets katedral / Liturgia ja katedraalin esittely

2022-05-07

Fader Joosef Vola från Helsingfors och fader Bartolomeos från katedralen celebrerar. Efter liturgin anordnas en visning av den nyligen renoverade katedralen.

Isä Joosef Vola Helsingistä ja katedraalin isä Bartolomeos toimittavat. Liturgian jälkeen järjestetään äskettäin uusitun katedraalin esittely.

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

2024-03-30

Fader Mikko Leistola celebrerar. Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering.

Isä Mikko Leistola toimittaa. Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian.

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

2024-03-29

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

2024-03-29

Fader Mikko Leistola förrättar. Gudstjänsten firas i närvaro av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan.

Isä Mikko Leistola toimittaa. Palvelus toimitetaan KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen läsnaollessa . Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

2024-03-28

Joh. 13:31-18:1, Joh. 18:1-28, Matt. 26:57-75, Joh. 18:28-19:16, Matt. 27:3-32, Mark. 15:16-32, Matt. 27:33-54, Luk. 23:32-49, Joh. 19:25-37, Mark. 15:43-47, Joh. 19:38-42, Matt. 27:62-66.

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Förutinvigda gåvornas fasteliturgi / Ennenpyhitettyjen lahjojen paastoliturgia

2024-03-06

De 42 heliga martyrerna Teodoros, Konstantinos, Teofilos, Basios och deras kamrater av Ammoria +845 samt ärevördige Job, Karelens helige +1720. / Amorionin 42 pyhää marttyyria Teodoros, Konstantinos, Teofilos, Basios ja heidän toverinsa +845, sekä pyhittäjä Job Hanhisaarelainen, Karjalan pyhä +1720.
1 Mos. 9:18-10:1; Ordspr. 12:23-13:9

Fader Harry Fagerlund celebrerar. Liturgin firas i närvaro av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas.

Isä Harry Fagerlund toimittaa. Liturgia toimitetaan KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen läsnaollessa.

Heliga Andreas av Kreta stora botkanon / Pyhän Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni

2022-02-28

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-02-06

4. kyrkotonen/sävelmä
Herrens tempelgångs efterfest / Herran temppeliintuomisen jälkijuhla
H:e Bukolos, biskop av Smyrna +100-talet, H:e Barsanufios den Store och H:e Johannes Profeten +500-talet, H:e Fotios av Konstantinopel +893 / Pt. Bukolos, Smyrnan piispa (+ 100-l.), pt:t Barsanufios Suuri ja Johannes Profeetta (+ 500-l.), p. Fotios Konstantinopolilainen (+ 893)
2. Tim. 3:10–15, Hepr. 7:26–8:2 (Bukolos); Luuk. 24:1–12

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-02-05

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken / Kuoroharjoitukset Slottbackenin suomalaisessa kirkossa

2023-03-25

Vi övar kvällens atcksägelseakatistos i Finska kyrkan på Slottsbacken. / Harjoittelemme illan kiitosakatistosta Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa.

Liturgin inställad! / Liturgia peruutettu!

2021-12-18

Liturgin är inställd, då kantorn efter konstaterad exposition till coronavirus satts  i karantän över helgen.

Liturgia on peruutettu kanttorin ollessa vahvistetun koronavirukselle altistumisen jälkeen karanteenissa viikonlopun ajan.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-11-28

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2021-11-27

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-10-17

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin förrättas av fader Mikael Sundkvist. I motsats till tidigare uppgifter besöker inte HE metropolit Kleopas församlingen denna helg, utan i samband med Karelens heliga upplysares liturgi lördagen 6 november.

Liturgian toimittaa isä Mikael Sundkvist. Aikaisemmin tiedotettu KP metropoliitta Kleopaksen vierailu seurakunnassa tänä viikonloppuna on siirretty Karjalan pyhien valistajien liturgian yhteyteen lauantaina 6. marraskuuta.

Vigilia

2021-10-16

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-26

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-25

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.