CSG Logotype

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2021-12-11

Ef. 2:11-13; Luk. 13:19-29

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-11-28

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2021-11-27

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Lilla vattenvälsignelsen och biskoplig liturgi / Pieni vedenpyhitys ja piispallinen liturgia

2021-11-06

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Markku Salminen och arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta arkkipiispa Kleopas isä Markku Salmisen ja arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-10-17

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin förrättas av fader Mikael Sundkvist. I motsats till tidigare uppgifter besöker inte HE metropolit Kleopas församlingen denna helg, utan i samband med Karelens heliga upplysares liturgi lördagen 6 november.

Liturgian toimittaa isä Mikael Sundkvist. Aikaisemmin tiedotettu KP metropoliitta Kleopaksen vierailu seurakunnassa tänä viikonloppuna on siirretty Karjalan pyhien valistajien liturgian yhteyteen lauantaina 6. marraskuuta.

Vigilia

2021-10-16

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-26

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-25

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-04

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-05

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Liturgin är inställd! / Liturgia on peruutettu!

2020-08-22

Liturgin är inställd med anledning av att den förrättande prästen fått förkylningssymtom och fått instruktioner om att hålla sig hemma. / Liturgia on peruutettu syystä, että toimittava pappi on vilustumisoireiden takia määrätty pysymään kotona.

KÖRENS HÖSTUPPTAKT ÄR INSTÄLLD

2020-09-05

Med anledning av coronasituationen kommer vi inte att anordna gudstjänster denna helg, varför även körens upptakt är inställd. / Koronatilanteen takia emme toimita palveluksia tällä viikonlopulla, mistä syystä myös kuoron syysharjoitus on tältä kertaa peruutettu.

Körlördag med Mariam-kören / Kuoropäivä Mariam-kuoron kanssa

2020-02-08

Vi övar tillsammans med Mariam-kören under ledning av Varvara Merras-Häyrynen, som hjälper med att utveckla vår stämsång och med röstutvckling stämma för stämma. Vi äter lunch tillsammans i kyrkan och avslutar dagen med att sjunga vigilian som leds av fader Mikael Sundkvist. Du hittar aktuella noter under ”Vigilia & liturgi 8-9.2.2020”.

Harjoittelemme yhdessä Mariam-kuoron kanssa Varvara Merras-Häyrynen-johdolla. Varvara auttaa meitä kehittämään yhteislauluamme ja äänesmuodostuskykyämme. Lounastamme yhdessä kirkossa ja päivän päätteeksi laulamamme isä Mikael Sundkvistin johtamav vigilian. Tarvittavat nuotit löydät otsikon ”Vigilia & liturgi 8-9.2.2020” alta.

Samkväm med Mariam-kören / Seuranpidot Mariam-kuoron kanssa

2020-02-07

Vi i kören och tisdagsgruppen anordnar tillsammans en samkvämskväll med mat med Mariam-kören som anländer denna dag från Helsingfors för vår gemensamma körhelg. Vi tar tacksamt emot hjälp att anordna allt på eftermiddagen och med städningen efteråt. Anmälan till Sylvi på sylvi.m(at)telia.com eller på telefon 070-888 98 50.

Me kuorolaiset yhdessä tiistaiseuran kanssa järjestämme seuranpidot Mariam-kuoron kanssa, joka saapuu tänä päivänä Helsingistä yhteiselle kuoroviikonloppulle. Otamme kiitollisesti avastaan apua seuranpitojen järjestämiseen iltapäivällä ja siivoukseen pitojen jälkeen illalla. Ilmoittaudu Sylville osoitteella sylvi.m(at)telia.com tai puhelimeen 070-888 98 50.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-09-06

Liturgin är inställd pga. coronaepidemin. / Liturgia on peruutettu koronaepidemian takia.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-09-05

Vigilian är inställd pga. coronaepidemin. / Vigilia on peruutettu koronaepidemian takia.

Körövningen är inställd / Kuoroharjoitukset on peruutettu

2020-06-13

Körövningen har ställts in med anledning av coronapandemin. / Kuoroharjoitukset ovat coronapandemian takia peruutettu.

Körövningen är inställd / Kuoroharjoitukset on peruutettu

2020-05-30

Körövningen har ställts in med anledning av coronapandemin. / Kuoroharjoitukset ovat coronapandemian takia peruutettu.

Körövningen är inställd / Kuoroharjoitukset on peruutettu

2020-05-09

Körövningen har ställts in med anledning av coronapandemin. / Kuoroharjoitukset ovat coronapandemian takia peruutettu.

Körövningen är inställd! / Kuoroharjoitukset on peruutettu!

2020-03-14

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm uppgraderat risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten som mycket hög har vi i samråd med vår överherde metropoliten Cleopas beslutat att fader Andreas Hjertberg får stanna hemma i Åbo den här helgen. Vi ställer därför in vigilian 14 mars och Basileios den Stores liturgi 15 mars. Även körövningarna är inställda. Stora veckans och påskens kör- och gudstjänstprogram är oförändrade.

Viranomaisten päivitettyä käsitystään koronaviruksen leviämisriskistä Tukholmassa ​​olemme yhteisymmärryksessä esipaimenemme metropoliitta Kleopaksen kanssa päättäneet antaa isä Andreas Hjertbergin jäädä turvallisesti kotiin Turkuun tänä viikonloppuna. Peruutamme näin ollen vigilian 14. maaliskuuta ja Basileios Suuren liturgian 15. maaliskuuta. Myös tulevan viikonlopun kuoroharjoitukset peruutetaan. Suuren viikon ja pääsiäisen kuoro- ja palvelusohjelmia ei ole muutettu.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2020-02-22

Körövningen avbokad! / Kuoroharjoitukset on peruutettu!

2020-01-25

I motsats till vad som tidigare sagts övar vi gudstjänsterna som vi ska sjunga tillsammans med Mariam-kören först under den gemnsamma körhelgen 8-9 februari. /
Toisin kuin on aikaisemmin ilmoitettu, harjoittelemme jumalanpalvelusket, jotka laulamme yhdessä Mariam-kuoron kanssa vasta yhteisenä viikonloppuna 8-9 helmikuuta.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-06-14

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-06-13

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd

2020-05-09

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-05-10

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilia

2020-02-22

Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2020-02-09

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Markellos, biskop av Sicilien och h:e Filagrios, biskop av Cypern +100-talet, martyren Nikeforos +200-talet samt Karelens heliga Gennadi +1516 och Nikifor +1557 av Vasojärvi. / P. Markellos, Sisilian piispa ja p. Filagrios, Kyproksen piispa +100-l, pyhät m. Nikeforos +200-l sekä Karjalan pyhät Pt:t Gennadi +1516 ja Nikifor +1557 Vasojärviläiset.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist och sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors.  celebrerar. / Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Cleopas isä Mikael Sundkvistin avustuksella. Seurakunnan kuoro laulaa yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa.

Vigilia

2020-02-08

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist förrättar.

Seurakunnan kuoro laulaa viikonlopun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

2021-12-13

Ekumenisk musikandakt för jungfrumartyr Lucia med lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen & fader Harry Fagerlund från Hangö.

Luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen ja isä Harry Fagerlund Hangosta johtavat ekumeenisen sävelhartauden neitsytmarttyyri Lucialle.

Körövning / Harjoitukset

2019-11-01

Vi övar kvällens panihida tillsammans med Finska kyrkans körsångare. / Harjoittelemme luterilaisen seurakunnan kuorolaisten kanssa illan panihidaa.

Begravningsgudstjänst / Hautauspalvelus

2019-08-31

Vi ledsagar Guds tjänare Jukka Kanerva till sista vilan. / Saatamme Jumalan palvelijan Jukka Kanervan viimeiseen lepoon.

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

2022-01-06

Vigilia

2022-01-05

Körövning / Kuoroharjoitukset

2020-01-05

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-12-15

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna biskop Ealutherios av Illyra, Felix, Coremonus och Anthia +126. H:e Trifon av Petjenka, Karelens helige +1583. Martyrerena Jona av Petjenka och övriga martyrerna i Petjenka (Petsamo) +1589.Pm. / Ealutherios, Illyran piispa ja M:t Felix, Coremonus ja Anthia +126. Pt. Trifon Petsamolainen, Karjalan Pyhä +1583. Pmt, Joona Petsamolainen ja muut Petsamon marttyyrit, Karjalan pyhät +1589.
Kol. 3:4-6:11; Luk. 14:16-24

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia

2019-12-14

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-11-24

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2019-11-23

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-11-23

Minnesgudstjänst / Panihida

2021-11-05

Fader Markku Salminen förrättar. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Isä Markku Salminen toimittaa. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-10-13

1. kyrkoton/sävelmä
Martyrerna Karpos, Papylos, Agathodoros och Agathonike +250 / Marttyyrit Karpos, Papylos, Agathodoros ja Agathonike +250
2. Kor. 9:6-11, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2019-10-12

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-10-12

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-09-22

6. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Fokas +117, profeten Jona +750 och H.e Jona av Jaasjärvi +1600 / Pm. Fokas +117, Pr. Joona +750 och P. Joona Jaasjärveläinen +1600
2. Kor. 4:6-15; Luk. 5:1-11

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Kvällsbön / Pravilo

2019-09-21

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med förböner för levande och insomnade. / Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-09-17

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-09-01

3. kyrkotonen/sävelmä
40 heliga jungfrumartyrer och deras lärare Ammon +310, H:e Simeon Styliten +459, H:e Joshua, Nuns son +1200 / 40 pyhää neitsytmarttyyria ja heidän opettajansa Ammon +310, Pt. Simeon Pylväskilvoittelija +459, P. Joosua, Nunin poika +1200
1. Kor. 15:1-11, 1. Tim. 2:1-7; Matt. 19:16-26, Luk. 4:16-22

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2019-08-31

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-08-31

OBS! Körövningen är tidigarelagd till kl. 12:30 med anledning av begravningsgudstjänsten som börjar kl. 15:00. / Harjoitukset om siirretty kello 12:30 alkaviksi niitä seuraavan hautajaispalveluksen johdosta.

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken är inställd / Harjoitukset Slottbackenin suomalaisessa kirkossa om peruutettu

2020-03-28

Ekumenisk tacksägelseakatistos är inställd / Ekumeeninen kiitosakatistos on peruutettu

2020-03-28

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronavirusutbrottet. / Palvelus on peruutettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-05-31

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-05-30

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-06-08

Körövning / Kuroroharjoitukset

2019-05-11

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-05-12

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e Epifanios, ärkebiskop av Salamis +403, H:e Germanos, ärkebiskop av Konstantinopel +740 / P. Epifanios, Salamiksen arkkipiispa +403, P. Germanos, Konstantinopolin arkkipiispa +740
Apg. 9:32-42; Joh. 5:1-15

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle

2019-05-11

Körlördagen är inställd / Kuorolauantai on peruutettu

2020-04-04

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster varför även körlördagen inför påsken ställs in.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Näinollen peruutamme tänä vuonna myös pääsiäistä edeltävät kuoroharjoitukset.

Påsknattens gudstjänst är inställd / Pääsiäisyön palvelus on peruutettu

2020-04-11

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Morgongudstjänsten är inställd / Aamupalvelus on peruutettu

2020-04-10

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Aftongudstjänsten är inställd / Ehtoopalvelus on peruutettu

2020-04-10

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Morgongudstjänsten är inställd / Aamupalvelus on peruutettu

2020-04-09

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Fasteliturgi / Paastoliturgia

2019-04-05

Martyrerna Diodoros och Serapion samt deras medävlare +200, H:a Teodora Tessalonikern +800 / M:t Diodoros ja Serapion ja heidän kanssakilvoittelijansa +200, Pt. Teodora Tessalonikalainen +800
1 Mos. 22:1-18; Ords. 17:17-18:5

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. Gudstjänsten börjar med 9. timbönen och aftongudstjänst kl. 17:30 och fortsätter med gudomlig liturgi 18:00. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa. Palvelus aloitetaan 9. hetken ja ehtoopalveluksen toimittamisella klo 17:30 ja jatkuu liturgialla klo 18:00.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-04-02

Repetition inför fredagens fasteliturgi. / Perjantain paastoliturgian harjoitukset.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-03-23

Basileios den Stores liturgi är inställd! / Basileios Suuren liturgia on peruutettu!

2020-03-15

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm uppgraderat risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten som mycket hög har det i samråd med vår överherde metropoliten Cleopas beslutats att fader Andreas Hjertberg för säkerhets skull stannar hemma i Åbo den här helgen. Därför ställs vigilian 14 mars och Basileios den Stores liturgi 15 mars in. Stora veckans och påskens gudstjänstprogram är oförändrat.

Viranomaisten päivitettyä käsitystään koronaviruksen leviämisriskistä Tukholmassa olemme yhteisymmärryksessä esipaimenemme metropoliitta Kleopaksen kanssa päättäneet antaa isä Andreas Hjertbergin jäädä turvallisesti kotiin Turkuun tänä viikonloppuna. Peruutamme näin ollen vigilian 14. maaliskuuta ja Basileios Suuren liturgian 15. maaliskuuta. Suuren viikon ja pääsiäisen palvelusohjelmaa ei ole muutettu.

Vigilian är inställd! / Vigilia on peruutettu!

2020-03-14

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm uppgraderat risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten som mycket hög har det i samråd med vår överherde metropoliten Cleopas beslutats att fader Andreas Hjertberg för säkerhets skull stannar hemma i Åbo den här helgen. Därför ställs vigilian 14 mars och Basileios den Stores liturgi 15 mars in. Stora veckans och påskens gudstjänstprogram är oförändrat.

Viranomaisten päivitettyä käsitystään koronaviruksen leviämisriskistä Tukholmassa olemme yhteisymmärryksessä esipaimenemme metropoliitta Kleopaksen kanssa päättäneet antaa isä Andreas Hjertbergin jäädä turvallisesti kotiin Turkuun tänä viikonloppuna. Peruutamme näin ollen vigilian 14. maaliskuuta ja Basileios Suuren liturgian 15. maaliskuuta. Suuren viikon ja pääsiäisen palvelusohjelmaa ei ole muutettu.

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

2020-02-23

4. kyrkotonen / sävelmä
H:e Polykarpos av Smyrna + 155 och Karelens helige Nazari av Valamo +1809. / Pm Polykarpos Smyrnalainen + 155 ja Karjalan pyhä pt. Nazari Valamolainen +1809.
Rom. 13:11-14:4; Matt. 6:14-21

Markku Salminen celebrerar. Efter gudstjänsten serveras blinier och skumpa.

Isä Markku Salminen toimittaa. Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä ja skumppaa.

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle

2019-03-02

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-03-02

Körövning / Kuoroharjoitukset

2019-02-05

Inför Heliga Anna av Novgorods liturgi 10 februari. / Pyhän Anna Novgorodilaisen liturgian 10. helmikuuta harjoitukset.

Gudomlig liturgi och seminarium / Jumalallinen liturgia ja seminaari

2019-02-10

5. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Anna av Novgorod +1050, martyren Haralampos +200-talet och helige Zenon +416 / Pyhä Anna Novgorodilainen +1050, Pm. Haralampos +200-l. ja Pt. Zenon +416
2. Tim. 3:10-15; Luk. 18:10-14

Vi firar Sveriges första helgon, Anna av Novgorod, i samarbete med Heliga Annas ortodoxa församling med en festliturgi och ett seminarium. I samband med liturgin ges möjlighet att vörda Heliga Anna av Novgorods reliker, och efter liturgin inbjuds till ett seminarium om helgon- och relikvördnad samt om Sverige och Novgorod under Anna av Novgorods tid. Fader Misha Jaksic och fader Serafim Smensgård celebrerar. Heliga Annas reliker tas emot utanför H:e Nikolai kyrka kl. 9:30, liturgin börjar kl. 10:00 och seminariet efter en gemensam måltid ca kl. 13:15. I seminariet medverkar fader Misha och Emma-Lina Löflund Dovgoborets.

Direkt efter liturgin, ca kl. 11:30 förrättas en minnesandakt (panihida, mnemosynon) för den nyligen avlidne Torsten Kälvemark.

Juhlimme Ruotsin ensimmäistä pyhimystä, Anna Novgorodilaista, juhlaliturgialla ja seminaarilla, jotka järjestetään yhteistyössä Pyhän Annan ortodoksisen seurakunnan kanssa . Liturgian yhteydessä annetaan mahdollisuus kunnioittaa Pyhän Anna Novgorodilaisen pyhäinjäännöksiä, ja liturgian jälkeen järjestetään seminaari pyhien ihmisten ja pyhäinjäännösten kunnioittamisesta, sekä Ruotsista ja Novgorodista Anna Novgorodilaisen elinaikana. Isä Misha Jaksic och isä Serafim Smensgård toimittavat. Pyhän Annan pyhäinjäännökset otetaan vastaan Pyhän Nikolaoksen kirkolla klo 9:30, liturgia alkaa klo 10:00 ja isä Mishan och Emma-Lina Löflund Dovgoboretsin pitämä seminaari yhteisen aterian jälkeen klo 13:00.

Välittömästi liturgian jälkeen, noin klo 11:30, toimitetaan muistopalvelus (pahihida, mnemosynon) äskettäin tuonilmaisiin siirtyneen Torsten Kälvemarkin muistolle.

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

2019-01-06

Fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vigilia

2019-01-05

Fader Andreas Hjertberg från Åbo förrättar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.

Liturgi / Liturgia

2018-12-16

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen celebrerar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

5. kyrkotonen/5. sävelmä
Profeten Haggai +500-talet f.Kr. Martyren Marinus +283
Kol. 3:4-11;
Luk. 14:16-24

Vigilia

2018-12-15

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen förrättar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

Joh. 20:11-18

Körövning/Kuoroharjoitukset

2018-10-06

Körövning/Kuoroharjoitukset

2018-09-11