CSG Logotype

Extra körövning med samkväm

2023-10-07

Vi träffas i vår egen kyrka inför konserten som ges i finska lutherska kyrkan av Uspenskij-katedralens kör för att öva att sjunga samordnat i stämmor, slipa vår ordinarie repertoar och ta oss tillsammans till konserten i finska kyrkan på Slottsbacken.

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

2024-01-06

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2024-01-05

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

Körövning

2023-12-11

Vi övar inför onsdagens aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-11-26

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vigilia

2023-11-25

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Körövning

2023-11-25

Körövning / Kuoroharjoitukset

2023-11-03

Vi övat inför kvällens minnesgudstjänst. / Harjoittelemme illan muistopalvelusta.

Körövning

2023-10-31

Vi övar inför Karelens upplysares högtid 3-5 november. Vi bestämmer själva om vi vill medverka i söndagens gudstjänst i katedralen med några av liturgins melodier vi kan välja själva. Jukka är dock i Grekland på söndagen.

 

Körövning

2023-09-02

Körövning

2023-06-10

Körövning

2023-05-17

Vi över Kristi himmelsfärds melodier.

Körlördag inför stora veckan och påsken

2023-04-01

Vi börjar med lunch och övar sedan inför stora veckan och påsken.  / Aloitamme lounaalla, jonka jälkeen harjoittelemme suuren viikon ja pääsiäisen sävelmiä.

Körövning

2023-03-11

Körövning

2023-02-18

Vi samlas för repeterar redan kl. 14 eftersom vi ska sjunga tre gudstjänster denna helg.

Körövning

2023-01-28

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-09-03

Fader Mikko Ylinen från Åbo celebrerar. / Isä Mikko Ylinen Turusta toimittaa.

Vigilia

2023-09-02

Fader Mikko Ylinen från Åbo förrättar. / Isä Mikko Ylinen Turusta toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-06-11

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2023-06-10

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-05-18

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-05-17

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Biskoplig Basileios den stores liturgi / Piispallinen Basileios Suuren liturgia

2023-03-12

HE metropolit Cleopas celebrerar med hjälp av fader Harry Fagerlund. / KP metropoliitta Kleopas toimittaa isä Harry Fagerlundin avustamana.

Vigilia

2023-03-11

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-02-19

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier. Fader Teemu Toivonen celebrerar.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä. Isä Teemu Toivonen toimittaa.

 

 

 

Vigilia

2023-02-18

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-01-29

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Vigilia

2023-01-28

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Körövning

2023-01-05

Vi övar inför teofanins gudstjänster 5-6/1 .

Körövning

2022-12-12

Vi övar inför Luciakvällens aftongudstjänst på tisdagen.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-09-24

Vi övar inför kommande helgens vigilia, liturgi och moleben för helige Serafim av Sarov med anledning av mottagandet av helgonets relik i kyrkan. / Harjoittelemme tulevan viikonlopun vigiliaa, liturgiaa ja pyhän Serafim Sarovilaisen reliikin kirkkoon vastaanottamisen johdosta toimitettavaa molebenia.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-11-26

Vi övar inför gudstjänsterna 26-27  november. / Harjoittelemme 26-27 marraskuun palveluksia.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-11-04

Vi övar inför panihidan samma kväll i Finska lutherska kyrkan. / Harjoittelemme saman illan panihidaa Suomalaisessa luterilaisessa kirkossa.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-11-03

Vi övar inför Karelens Upplysares fest 4-5 november. OBS! Tidpunkten flyttad från 2 till 3 november! /

Harjoittelemme Karjalan Valistajien juhlien edellä 4-5 marraskuuta. HUOM! Harjoitikset on siirretty 3 marraskuuhun!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-10-15

Vi övar inför gudstjänsterna 15-16 oktober. / Harjoittelemme 15-16 lokakuun palveluksia.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-09-03

Vi övar inför gudstjänsterna 3-4 september. / Harjoittelemme 3-4 syyskuun palveluksia.

Körens höstupptakt

2022-08-07

Vi repeterar främst vigilians melodier inför hösten. Aktuella noter hittar du under fliken ”Sommarnoter”. Välkommen!

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

2023-01-06

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-01-05

Vigilian avslutas med panihida för församlingens tidigare ordförande Lola Cedergren. Fader Markku Salminen förrättar.

Vigilia päätetään panihidalla seurakunnan aikaisemmalle puheenjohtajalle Lola Cedergrenille. Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-11-27

8. kyrkotonen / 8. sävelmä
Stormartyren Jakob Persern +421, Tecknets GudsModersikon, h:e Diodor, Karelens helige +1633. / Sm. Jaakob Persilainen +421, Jumalanäidin Ennsumerkki-ikoni, pt. Diodor, Karjana pyhä +1633.
Ef. 4:1-6; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-11-26

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2023-11-04

Helsingfors Uspenskikatedrals undergörande ikon av Kozelshtshan, Ukraina, besöker Stockholm. Liturgin leds av HE metropolit Elia av Uleåborg.

Uspenskin katedraalissa säilytettävän Ukrainainalaisen Kozelshtshanin ihmeitätekevän ikonin vierailu Tukholmassa. Liturgiaa johtaa KP Oulun metropoliitta Elia.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-10-16

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vigilia

2022-10-15

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi & moleben till helige Serafim av Sarov / Jumalallinen liturgia ja moleben pyhälle Serafim Sarovilaiselle

2022-09-25

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
H:a Eufrosyne Aleksandrialainen +440, H:e Sergej av Radonezh +1392. / Pt. Eufrosyne Aleksandrialainen +440, Pt. Sergei, Radonezhin igumeni ja ihmeidemtekijä +1392.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Vigilia

2022-09-24

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Körövning

2022-06-18

Vi övar inför kvällens vigilia och söndagens liturgi.

Körövning

2022-05-25

Vi repeterar inför Kristi Himmelsfärds gudstjänster. Aktuella noter hittar du här. Välkommen!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-05-14

Vi övar en ny kerubhymn och eukaristi och sjunger igenom material inför himmelsfärdshelgen. Lunch serveras kl. 12:00. Aktuella noter hittar du här. Välkommen!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-03-19

Vi övar stora veckan och eftermiddagens bönegudstjänst för Ukraina. Till den hittar du noter här. Välkommen! / Harjoittelemme suuren viikon palveluksia ja iltapäivän molebenia Ukrainan puolesta. Siihen löydät noutteja täältä. Tervetuloa!

Bönegudstjänst för Ukraina / Moleben Ukrainan puolesta

2022-03-19

Vi samlas i kyrkan för att under fader Harry Fagerströms ledning be för Ukrainas folk. / Kokoonnumme kirkkoon rukoilemaan Ukrainan kansan puolesta isä Harry Fagerströmin johdolla.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-04-10

Vi övar inför påsknattens gudstjänst. Du hittar aktuella noter här och här. Välkommen! / Harjoittelemme pääsiäisyön palvelusta. Löydät nuotteja täältä ja täältä. Tervetuloa!

Körövning / Kuoroharjoitukset

2022-03-18

Vi övar inför kvällens fasteliturgi, dvs Förutinvignda gåvornas liturgi. Du hittar aktuella noter HÄR. Tips: Vi hämtar de förutinvigda gåvorna kl. 15 från katedralen, så den som vill vara med och ta emot dem gör klokt i att vara på plats en halvtimme före repetitionen. Välkommen!

Harjoittelemme saman illan paastoliturgiaa, eli Ennenpyhitettyjen lahjain liturgiaa. Nuotteja löydät TÄÄLTÄ. Vilje: Noudamme ennepyhitetyt lahjat katedraalista klo 15, jos haluat olla niitä vastaanottamassa, tule kirkolle puoli tuntia ennen harjoituksia. Tervetuloa!

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-09-04

4. kyrkotonen / 4. sävelmä
Martyren Babylas av Antiokien och dennes lärjungar +ca 250, profeten Mose, Gudsskådaren +ca 1200 fKr, martyren Gorazd +1942. / Pm. Babylas Antiokialainen ja hänen opetuslapsensa +n. 250, pr. Mooses, Jumalannäkijä +n. 1200 eKr, pm. Gorazd +1942.
1. Kor. 16:13-24; Mat. 21:33-42

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2022-09-03

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-06-19

1. kyrkotonen / 1. sävelmä
Ap. Juudas, Herran veli +100-l, pt. Paisios Suuri +400-l. / Aposteln Judas, Herrens broder +100-talet,  h:e Paisios den Store +400-talet
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-06-18

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vernissage av ikonutställning / Ikoninäyttelyn avaus

2022-06-18

En utställning med ikoner av Marja-Liisa Alm samt ryska metallikoner öppnas med anföranden av bl.a. dr Antti Vuori om traditionen med metallikoner.

Marja-Liisa Almin sekä venäläisiä metalli-ikoneja esittelevä näyttely avataan. Tohtori Antti Vuori esitelmöi metalli-ikoniperinteestä muiden muassa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-05-26

Ap. Karpos +100-talet, h:e Innokentij, ärkebiskop av Herson +1857. / Ap. Karpos +100-l, p. Innokenti, Hersonin arkkipiispa +1857.
Ap. 1:1-12; Luk. 24:36-53

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2022-05-25

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Liturgi och visning av stiftets katedral / Liturgia ja katedraalin esittely

2022-05-07

Fader Joosef Vola från Helsingfors och fader Bartolomeos från katedralen celebrerar. Efter liturgin anordnas en visning av den nyligen renoverade katedralen.

Isä Joosef Vola Helsingistä ja katedraalin isä Bartolomeos toimittavat. Liturgian jälkeen järjestetään äskettäin uusitun katedraalin esittely.

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

2023-04-08

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering. Fader Mikko Leistola från Åbo celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian. Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

2023-04-07

Fader Mikko Leistola från Åbo förrättar. / Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa.

Biskoplig aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Piispallinen ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

2023-04-07

HE metropolit Cleopas förrättar assisterad av fader Mikko Leistola från Åbo. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan.

KP metropoliitta Kleopas toimittaa turkulaisen isä Mikko Leistolan avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

2023-04-06

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Förutinvigda gåvornas fasteliturgi / Ennenpyhitettyjen lahjojen paastoliturgia

2022-03-18

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Heliga Andreas av Kreta stora botkanon / Pyhän Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni

2022-02-28

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-02-06

4. kyrkotonen/sävelmä
Herrens tempelgångs efterfest / Herran temppeliintuomisen jälkijuhla
H:e Bukolos, biskop av Smyrna +100-talet, H:e Barsanufios den Store och H:e Johannes Profeten +500-talet, H:e Fotios av Konstantinopel +893 / Pt. Bukolos, Smyrnan piispa (+ 100-l.), pt:t Barsanufios Suuri ja Johannes Profeetta (+ 500-l.), p. Fotios Konstantinopolilainen (+ 893)
2. Tim. 3:10–15, Hepr. 7:26–8:2 (Bukolos); Luuk. 24:1–12

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-02-05

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Körövning i Finska kyrkan på Slottsbacken / Kuoroharjoitukset Slottbackenin suomalaisessa kirkossa

2023-03-25

Vi övar kvällens atcksägelseakatistos i Finska kyrkan på Slottsbacken. / Harjoittelemme illan kiitosakatistosta Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa.

Liturgin inställad! / Liturgia peruutettu!

2021-12-18

Liturgin är inställd, då kantorn efter konstaterad exposition till coronavirus satts  i karantän över helgen.

Liturgia on peruutettu kanttorin ollessa vahvistetun koronavirukselle altistumisen jälkeen karanteenissa viikonlopun ajan.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-11-28

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2021-11-27

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-10-17

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin förrättas av fader Mikael Sundkvist. I motsats till tidigare uppgifter besöker inte HE metropolit Kleopas församlingen denna helg, utan i samband med Karelens heliga upplysares liturgi lördagen 6 november.

Liturgian toimittaa isä Mikael Sundkvist. Aikaisemmin tiedotettu KP metropoliitta Kleopaksen vierailu seurakunnassa tänä viikonloppuna on siirretty Karjalan pyhien valistajien liturgian yhteyteen lauantaina 6. marraskuuta.

Vigilia

2021-10-16

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-26

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-25

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-04

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-05

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Liturgin är inställd! / Liturgia on peruutettu!

2020-08-22

Liturgin är inställd med anledning av att den förrättande prästen fått förkylningssymtom och fått instruktioner om att hålla sig hemma. / Liturgia on peruutettu syystä, että toimittava pappi on vilustumisoireiden takia määrätty pysymään kotona.

KÖRENS HÖSTUPPTAKT ÄR INSTÄLLD

2020-09-05

Med anledning av coronasituationen kommer vi inte att anordna gudstjänster denna helg, varför även körens upptakt är inställd. / Koronatilanteen takia emme toimita palveluksia tällä viikonlopulla, mistä syystä myös kuoron syysharjoitus on tältä kertaa peruutettu.

Körlördag med Mariam-kören / Kuoropäivä Mariam-kuoron kanssa

2020-02-08

Vi övar tillsammans med Mariam-kören under ledning av Varvara Merras-Häyrynen, som hjälper med att utveckla vår stämsång och med röstutvckling stämma för stämma. Vi äter lunch tillsammans i kyrkan och avslutar dagen med att sjunga vigilian som leds av fader Mikael Sundkvist. Du hittar aktuella noter under ”Vigilia & liturgi 8-9.2.2020”.

Harjoittelemme yhdessä Mariam-kuoron kanssa Varvara Merras-Häyrynen-johdolla. Varvara auttaa meitä kehittämään yhteislauluamme ja äänesmuodostuskykyämme. Lounastamme yhdessä kirkossa ja päivän päätteeksi laulamamme isä Mikael Sundkvistin johtamav vigilian. Tarvittavat nuotit löydät otsikon ”Vigilia & liturgi 8-9.2.2020” alta.

Samkväm med Mariam-kören / Seuranpidot Mariam-kuoron kanssa

2020-02-07

Vi i kören och tisdagsgruppen anordnar tillsammans en samkvämskväll med mat med Mariam-kören som anländer denna dag från Helsingfors för vår gemensamma körhelg. Vi tar tacksamt emot hjälp att anordna allt på eftermiddagen och med städningen efteråt. Anmälan till Sylvi på sylvi.m(at)telia.com eller på telefon 070-888 98 50.

Me kuorolaiset yhdessä tiistaiseuran kanssa järjestämme seuranpidot Mariam-kuoron kanssa, joka saapuu tänä päivänä Helsingistä yhteiselle kuoroviikonloppulle. Otamme kiitollisesti avastaan apua seuranpitojen järjestämiseen iltapäivällä ja siivoukseen pitojen jälkeen illalla. Ilmoittaudu Sylville osoitteella sylvi.m(at)telia.com tai puhelimeen 070-888 98 50.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-09-06

Liturgin är inställd pga. coronaepidemin. / Liturgia on peruutettu koronaepidemian takia.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-09-05

Vigilian är inställd pga. coronaepidemin. / Vigilia on peruutettu koronaepidemian takia.

Körövningen är inställd / Kuoroharjoitukset on peruutettu

2020-06-13

Körövningen har ställts in med anledning av coronapandemin. / Kuoroharjoitukset ovat coronapandemian takia peruutettu.

Körövningen är inställd / Kuoroharjoitukset on peruutettu

2020-05-30

Körövningen har ställts in med anledning av coronapandemin. / Kuoroharjoitukset ovat coronapandemian takia peruutettu.

Körövningen är inställd / Kuoroharjoitukset on peruutettu

2020-05-09

Körövningen har ställts in med anledning av coronapandemin. / Kuoroharjoitukset ovat coronapandemian takia peruutettu.

Körövningen är inställd! / Kuoroharjoitukset on peruutettu!

2020-03-14

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm uppgraderat risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten som mycket hög har vi i samråd med vår överherde metropoliten Cleopas beslutat att fader Andreas Hjertberg får stanna hemma i Åbo den här helgen. Vi ställer därför in vigilian 14 mars och Basileios den Stores liturgi 15 mars. Även körövningarna är inställda. Stora veckans och påskens kör- och gudstjänstprogram är oförändrade.

Viranomaisten päivitettyä käsitystään koronaviruksen leviämisriskistä Tukholmassa ​​olemme yhteisymmärryksessä esipaimenemme metropoliitta Kleopaksen kanssa päättäneet antaa isä Andreas Hjertbergin jäädä turvallisesti kotiin Turkuun tänä viikonloppuna. Peruutamme näin ollen vigilian 14. maaliskuuta ja Basileios Suuren liturgian 15. maaliskuuta. Myös tulevan viikonlopun kuoroharjoitukset peruutetaan. Suuren viikon ja pääsiäisen kuoro- ja palvelusohjelmia ei ole muutettu.

Körövning / Kuoroharjoitukset

2020-02-22

Körövningen avbokad! / Kuoroharjoitukset on peruutettu!

2020-01-25

I motsats till vad som tidigare sagts övar vi gudstjänsterna som vi ska sjunga tillsammans med Mariam-kören först under den gemnsamma körhelgen 8-9 februari. /
Toisin kuin on aikaisemmin ilmoitettu, harjoittelemme jumalanpalvelusket, jotka laulamme yhdessä Mariam-kuoron kanssa vasta yhteisenä viikonloppuna 8-9 helmikuuta.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-06-14

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-06-13

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd

2020-05-09

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-05-10

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilia

2020-02-22

Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2020-02-09

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Markellos, biskop av Sicilien och h:e Filagrios, biskop av Cypern +100-talet, martyren Nikeforos +200-talet samt Karelens heliga Gennadi +1516 och Nikifor +1557 av Vasojärvi. / P. Markellos, Sisilian piispa ja p. Filagrios, Kyproksen piispa +100-l, pyhät m. Nikeforos +200-l sekä Karjalan pyhät Pt:t Gennadi +1516 ja Nikifor +1557 Vasojärviläiset.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist och sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors.  celebrerar. / Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Cleopas isä Mikael Sundkvistin avustuksella. Seurakunnan kuoro laulaa yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa.

Vigilia

2020-02-08

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist förrättar.

Seurakunnan kuoro laulaa viikonlopun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

2023-12-13

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen.

Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa.