CSG Logotype

Morgongudstjänst och gudomlig liturgi

2024-05-26

Morgongudstjänst och liturgi med gäster från hela Norden och ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel med anledning av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som som stiftets överherde. Katedralkören från Nicosiaz, Cypern, sjunger. Liturgin beräknas börja ca kl. 10.

Aamupalvelus ja liturgia KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen hiippakunnan esipaimenena olemisen 10-vuotisjuhlan kunniaksi. Palveluksiin osallistuu vieraita koko Pohjolasta ja Konstantinopolin ekumeenisesta patriarkaatista. Nikosian katedraalin kuoro Kyprokselta laulaa. Liturgia alkaa n. klo 10.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-09-08

7. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 6:11-18, 2. Kor. 6:1-10, Fil. 2:5-11; Joh. 3:13-17, Matt. 25:14-30, Luk. 10:38-42, 11:27-28

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2024-09-07

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-06-02

1. kyrkotonen/sävelmä
Ekumeniska patriarkatets minnesdag för Athosbergets heliga fäder. H:e Nikeforos, patriark av Konstantinopel +829. / Ekumeenisen patriarkaatin Athosvuoren isien muistopäivä. P. Nikeforos, Konstantinopolin patriarkka +829.
Rom. 2:10-16: Matt. 4:18-23

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Parastasis / Parastaasi

2024-06-01

Fader Mikko Leistola förrättar en stor åminnelsegudstjänst för avsomnade. Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på bortgågna man vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Isä Mikko Leistola toimittaa suuren muistopalveluksen. Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.

Vernissage av sommaruställning med fotografier av Simon Blanck /Simon Blanckin valokuvia esittävän kesänäyttelyn avaus

2024-06-01

Vernissage med harpmusik av Emma-Lina Löflund. Efter vernissagen kl. 17:00 – 19:30 förrättas stora ortodoxa åminnelsgudstjänsten för hädangångna, parastasis.

Näyttelyn avajaiset ja Emma-Lina Löflundin esittämää harppumusiikkia. Näyttelyn avajaisten jälkeen klo 17:00 – 19:30 toimitetaan suuri muistopalvelus, parastaasi.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-05-05

5. kyrkotonen/sävelmä
Stormartyrinnan Irene +300-talet, h:e Varlaam +1377 och h:e Gideon +1300-talet. / Sm. Irene +300-luku, pt.Varlaam +1377 ja pt. Gideon +1300-luku.
Apg. 16:16-34; Joh. 9:1-38.

Fader Pär Silén celebrerar. / Isä Pär Silén toimittaa.

Vigilia

2024-05-04

Fader Pär Silén förrättar. / Isä Pär Silén toimittaa.

Mikko Sidoroffs vigilia / Mikko Sidoroffin vigilia

2024-05-25

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos konsert med svenskt uruppförande av körledaren Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna. Observera att i motsats till informationen i församlingsutskicket anordnas konserten i Tyska kyrkan i Gamla stan!

Ortodoksisen kamarikuoro Krysostomoksen konsertti kuoron johtajan Mikko Sidoroffin ortodoksisten aamu- ja ehtoopalvelusten uuteen ruotsinkieliseen käännökseen perustuvan vigilian kantaesityksenä Ruotsissa. Huomioikaa ystävällisesti, että seurakuntaviestissä ilmoitettua tiedotusta vastaisesti konsertti pidetään vanhan kaupungin saksalaisessa kirkossa!

Ärkebiskoplig liturgi / Arkkipiispallinen liturgia

2024-04-21

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e martyr Januarius och andra med honom +200-talet samt h:e martyr Teodoros och hans mor martyr Filippa +100-talet. / Pm. Januarius ja kanssakilvoittelijat +200-luku sekä m. Teodoros ja hänen äitinsä m. Filippa +100-luku.
Apg.9:32-42; Joh. 15:17-16:2

HE metropolit/ärkebiskop Cleopas celebrerar med hjälp av fader Mikel Sundkvist. / KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopas toimittaa isä Mikael Sundkvistin avustamana.

Efter den gemensamma måltiden inbjudes medlemmarna  till församlingens årsmöte i kyrkan. Efter årsmötet  arrangeras en frågestund med stiftets biskop.

Palvelusta seuraavan ruokailun jälkeen kutsumme jäseniämme osallistumaan seurakunnan vuosikokoukseen kirkossa. Vuosikokouksen jälkeen hiippakunnan piispan kyselyhetki.

Vigilia

2024-04-20

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Korsprocession & påskliturgi / Ristisaatto & pääsiäisliturgia

2024-04-01

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

2024-03-03

7. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna Eutropios, Klionikos och Basiliskos +308 samt h:a jungfrun Piamon +337. / Marttyyrit Eutropios, Kleonikos ja Basiliskos +308, sekä pyhä neitsyt Piamon +337.
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Vigilia

2024-03-02

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

De heliga martyrsoldaterna av Kiev Teodor Vikingen och sonen Johannes

2024-02-10

Välkommen till en föreläsning och samkväm i kyrkan!

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2024-01-28

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Efraim Syriern +373, h:e Isak av Ninive +600-talet och h:e Feodosij av Totma +1568. /Pt. Efraim Syyrialainen +373, pt. Iisak Niniveläinen +660-l ja pt. Feodosi Totmalainen +1568.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Efter gudstjänsten serverar vi viborgska blinier med tillbehör. / Palveluksen jälkeen tarjoilemme Viipurin linnejä lisäkkeineen.

Vigilia & litania för förintelsens offer / Vigilia & litania holokaustin uhreille

2024-01-27

Fader Markku Salminen förrättar. I stället för 1. timbönen uppmärksammar vi förintelsens minnesdag med en litania för dess offer.

Isä Markku Salminen toimittaa. Holokaustin muistopäivän huomioimiseksi toimitamme litanian sen uhreille ensimmäisen hetken sijasta.

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

2024-01-06

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vi serverar kyckling med tonfisksås och pavlova. / Tarjoilemme kanaa tonnikalakastikkeella ja pavlovaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2024-01-05

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-11-26

1. kyrkotonen/sävelmä
Ärevördige Alypios Styliten +700-l, h:e Nikon, botens förkunnare +ca 1000. / Alypios Styliitta +700-l, p. Nikon katumuksen saarnaaja +n. 1000.
Ef. 5:8b-19; Luk. 18:18-27

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vi serverar Johannas laxsoppa.

Vigilia

2023-11-25

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-10-08

Fader Mikko Leistola från Åbo celebrerar. Gudstjänsten sjungs av Uspenskikatedralens kör under ledning av Varvara Merras-Häyrynen.

Isä Mikko Leistola Turusta toimittaa. Palveluksen laulaa Uspenskin katedraalin kuoro Varvara Merras-Häyrysen johdolla.

Konsert med Uspenskikatedralens kör

2023-10-07

Uspenskikatedralens kör från Helsingfors under ledning av Varvara Merras-Häyrynen
ger konsert i Finska kyrkan på Slottbacken.

Uspenskin katedraalin kuoro pitää Varvara Merras-Häyrysen johdolla konsertin Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-09-03

Fader Mikko Ylinen från Åbo celebrerar. / Isä Mikko Ylinen Turusta toimittaa.

Vigilia

2023-09-02

Fader Mikko Ylinen från Åbo förrättar. / Isä Mikko Ylinen Turusta toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-06-11

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2023-06-10

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-05-18

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-05-17

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-04-30

Fader Mikael Sundkvist celebrerar och Mariamkören från Helsingfors sjunger. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa, ja Mariamkuoro Helsingistä laulaa.

Vigilia

2023-04-29

Fader Mikael Sundkvist förrättar och Mariamkören från Helsingfors sjunger. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa, ja Mariamkuoro Helsingistä laulaa.

Biskoplig Basileios den stores liturgi / Piispallinen Basileios Suuren liturgia

2023-03-12

HE metropolit Cleopas celebrerar med hjälp av fader Harry Fagerlund. / KP metropoliitta Kleopas toimittaa isä Harry Fagerlundin avustamana.

Vigilia

2023-03-11

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-02-19

Vi inleder den heliga och stora fastan med aftongudstjänsten på förlåtelsens söndag. Efter gudstjänsterna serveras traditionsenligt blinier. Fader Teemu Toivonen celebrerar.

Aloitamme pyhän ja suuren paaston sovintosunnuntain ehtoopalveluksella. Palvelusten jälkeen tarjoamme perinteisesti blinejä. Isä Teemu Toivonen toimittaa.

 

 

 

Vigilia

2023-02-18

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2023-01-29

Fader Harry Fagerlund celebrerar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Vigilia

2023-01-28

Fader Harry Fagerlund förrättar. / Isä Harry Fagerlund toimittaa.

Styrelsemöte / Neuvoston kokous

2023-03-05

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens möte genom videolänken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon osallistutaan videolenkin kautta täältä.

Emottagande av helige Nektarios av Egeas relik / Pyhän Nektarios Eginalaisen pyhäinjäännöksen vastaanottaminen

2022-09-03

Överlämnandet av reliken sker  i samband med en biskoplig liturgi. Du hittar mera information bland våra nyheter här.

Pyhäinjännöksen vastaanoton yhteydessä toimitetaan piispallinen liturgi. Lisää tietoa löydät uutisistamme täältä.

 

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & ja suuri vedenpyhitys

2023-01-06

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2023-01-05

Vigilian avslutas med panihida för församlingens tidigare ordförande Lola Cedergren. Fader Markku Salminen förrättar.

Vigilia päätetään panihidalla seurakunnan aikaisemmalle puheenjohtajalle Lola Cedergrenille. Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-11-27

8. kyrkotonen / 8. sävelmä
Stormartyren Jakob Persern +421, Tecknets GudsModersikon, h:e Diodor, Karelens helige +1633. / Sm. Jaakob Persilainen +421, Jumalanäidin Ennsumerkki-ikoni, pt. Diodor, Karjana pyhä +1633.
Ef. 4:1-6; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-11-26

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2023-11-04

HE metropolit Elia av Uleåborg celebrerar med hjälp av fader Shio från georgiska församlingen och diakon Artturi Hirvonen. / Liturgiaa johtaa KP Oulun metropoliitta Elia georgialaisen seurakunnan isä Shionin sekä diakoni Artturi Hirvosen avustamana.

Det tidigare anmälda besöket av Kozelshtshans undergörande Gudsmodersikon samt biskopliga liturgin på söndagen i stiftets katedral är flyttade till ett senare tillfälle. / Aikaisemmin ilmoitettu Kozelshtshanin ihmeitä tekevän Jumalanäidin ikonin vierailu ja sunnuntain piispallinen liturgia hiippakunnan katedraalissa ovat siirretyt myöhempään ajankohtaan.

H:e. Joannikios den Store +379, martyren Nikandros av Myrra och presbyteren Hermaios +100-talet. Dödsdagen av ärkebiskop Anton av Viborg och hela Finland (1892-1898). / Pt. Joannikios Suuri +379, Pm:t Nikandros Myrralainen ja Hermaios +100-l. Viipurin ja koko Suomen arkkipiispan Antonin (1892-1898) kuolinpäivä.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Vi serverar fiskbiffar med potatispuré och svenska skolans smaskenssås samt vaniljmadeirakaka.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-10-16

2. kyrkotonen / 2. sävelmä
Martyren Longinos Sadanpääämies +100-l, H:a furstinnan Jevpraksia av Pskov +1250. / M. Longinos Centurion +100-l, p. ruhtinatar Jevpraksia Pihkovalainen +1250.
Hebr. 13:7-16

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Vigilia

2022-10-15

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi & moleben till helige Serafim av Sarov / Jumalallinen liturgia ja moleben pyhälle Serafim Sarovilaiselle

2022-09-25

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
H:a Eufrosyne Aleksandrialainen +440, H:e Sergej av Radonezh +1392. / Pt. Eufrosyne Aleksandrialainen +440, Pt. Sergei, Radonezhin igumeni ja ihmeidemtekijä +1392.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Vigilia

2022-09-24

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Helige Johannes av Valamo i breven

2022-11-05

Docent Elisabeth Löfstrand som översatt helige skemaigumen Johannes av Valamos brevväxling föreläser om helgonet som kanoniserades 2018 såsom han framträder i sina brev. /

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen kirjeenvaihtoa kääntänyt dosentti Elisabeth Löfstrand luennoi vuonna 2018 kanonisoidusta pyhästä nojautuen pyhän skeemaigumenin omiin kirjeisiin.

Tisdagssällskapet förbereder påsken / Tiistaiseuran pääsiäistalkoot

2022-04-05

Tisdagssällskapet dekorerar videkvistar och planerar inför påsken. Alla är välkomna! / Tiistaiseura tekee virpomavitsoja ja suunnittelee pääsiäistä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

Bönegudstjänst för Ukraina / Moleben Ukrainan puolesta

2022-03-19

Vi samlas i kyrkan för att under fader Harry Fagerströms ledning be för Ukrainas folk. / Kokoonnumme kirkkoon rukoilemaan Ukrainan kansan puolesta isä Harry Fagerströmin johdolla.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-09-04

4. kyrkotonen / 4. sävelmä
Martyren Babylas av Antiokien och dennes lärjungar +ca 250, profeten Mose, Gudsskådaren +ca 1200 fKr, martyren Gorazd +1942. / Pm. Babylas Antiokialainen ja hänen opetuslapsensa +n. 250, pr. Mooses, Jumalannäkijä +n. 1200 eKr, pm. Gorazd +1942.
1. Kor. 16:13-24; Mat. 21:33-42

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2022-09-03

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-06-19

1. kyrkotonen / 1. sävelmä
Ap. Juudas, Herran veli +100-l, pt. Paisios Suuri +400-l. / Aposteln Judas, Herrens broder +100-talet,  h:e Paisios den Store +400-talet
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-06-18

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vernissage av ikonutställning / Ikoninäyttelyn avaus

2022-06-18

En utställning med ikoner av Marja-Liisa Alm samt ryska metallikoner öppnas med anföranden av bl.a. dr Antti Vuori om traditionen med metallikoner.

Marja-Liisa Almin sekä venäläisiä metalli-ikoneja esittelevä näyttely avataan. Tohtori Antti Vuori esitelmöi metalli-ikoniperinteestä muiden muassa.

Gudomlig liturgi / Jumalainen liturgia

2022-05-26

Ap. Karpos +100-talet, h:e Innokentij, ärkebiskop av Herson +1857. / Ap. Karpos +100-l, p. Innokenti, Hersonin arkkipiispa +1857.
Ap. 1:1-12; Luk. 24:36-53

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

2022-05-25

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Liturgi och visning av stiftets katedral / Liturgia ja katedraalin esittely

2022-05-07

Fader Joosef Vola från Helsingfors och fader Bartolomeos från katedralen celebrerar. Efter liturgin anordnas en visning av den nyligen renoverade katedralen.

Isä Joosef Vola Helsingistä ja katedraalin isä Bartolomeos toimittavat. Liturgian jälkeen järjestetään äskettäin uusitun katedraalin esittely.

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

2024-03-30

Fader Mikko Leistola celebrerar. Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering.

Isä Mikko Leistola toimittaa. Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian.

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

2024-03-29

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

2024-03-29

Fader Mikko Leistola förrättar. Gudstjänsten firas i närvaro av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan.

Isä Mikko Leistola toimittaa. Palvelus toimitetaan KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen läsnaollessa . Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

2024-03-28

Joh. 13:31-18:1, Joh. 18:1-28, Matt. 26:57-75, Joh. 18:28-19:16, Matt. 27:3-32, Mark. 15:16-32, Matt. 27:33-54, Luk. 23:32-49, Joh. 19:25-37, Mark. 15:43-47, Joh. 19:38-42, Matt. 27:62-66.

Fader Mikko Leistola förrättar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.

Förutinvigda gåvornas fasteliturgi / Ennenpyhitettyjen lahjojen paastoliturgia

2024-03-06

De 42 heliga martyrerna Teodoros, Konstantinos, Teofilos, Basios och deras kamrater av Ammoria +845 samt ärevördige Job, Karelens helige +1720. / Amorionin 42 pyhää marttyyria Teodoros, Konstantinos, Teofilos, Basios ja heidän toverinsa +845, sekä pyhittäjä Job Hanhisaarelainen, Karjalan pyhä +1720.
1 Mos. 9:18-10:1; Ordspr. 12:23-13:9

Fader Harry Fagerlund celebrerar. Liturgin firas i närvaro av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas.

Isä Harry Fagerlund toimittaa. Liturgia toimitetaan KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen läsnaollessa.

Heliga Andreas av Kreta stora botkanon / Pyhän Andreas Kreetalaisen suuri katumuskanoni

2022-02-28

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2022-02-06

4. kyrkotonen/sävelmä
Herrens tempelgångs efterfest / Herran temppeliintuomisen jälkijuhla
H:e Bukolos, biskop av Smyrna +100-talet, H:e Barsanufios den Store och H:e Johannes Profeten +500-talet, H:e Fotios av Konstantinopel +893 / Pt. Bukolos, Smyrnan piispa (+ 100-l.), pt:t Barsanufios Suuri ja Johannes Profeetta (+ 500-l.), p. Fotios Konstantinopolilainen (+ 893)
2. Tim. 3:10–15, Hepr. 7:26–8:2 (Bukolos); Luuk. 24:1–12

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2022-02-05

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Liturgin inställad! / Liturgia peruutettu!

2021-12-18

Liturgin är inställd, då kantorn efter konstaterad exposition till coronavirus satts  i karantän över helgen.

Liturgia on peruutettu kanttorin ollessa vahvistetun koronavirukselle altistumisen jälkeen karanteenissa viikonlopun ajan.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-11-28

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2021-11-27

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Lilla vattenvälsignelsen och biskoplig liturgi / Pieni vedenpyhitys ja piispallinen liturgia

2021-11-06

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Markku Salminen och arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta arkkipiispa Kleopas isä Markku Salmisen ja arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-10-17

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin förrättas av fader Mikael Sundkvist. I motsats till tidigare uppgifter besöker inte HE metropolit Kleopas församlingen denna helg, utan i samband med Karelens heliga upplysares liturgi lördagen 6 november.

Liturgian toimittaa isä Mikael Sundkvist. Aikaisemmin tiedotettu KP metropoliitta Kleopaksen vierailu seurakunnassa tänä viikonloppuna on siirretty Karjalan pyhien valistajien liturgian yhteyteen lauantaina 6. marraskuuta.

Vigilia

2021-10-16

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-26

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-25

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

Vigilia

2021-09-04

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2021-09-05

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2020. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2020. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

Helige Johannes av Valamo

2021-06-05

År 2018 helgonförklarades prästmunken Johannes av Valamo, en av två finska helgon som någonsin kanoniserats av den ortodoxa kyrkan. I dag, 5 juni, är minnesdagen i finska ortodoxa kyrkan för Johannes av Valamo. Uspenski-katedralens kyrkoherde Markku Salminen berättar för oss om helgonets liv och gärning. Föreläsningen sker på svenska. Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR.

Valamon luostarin pappismunkki Johannes julistettiin pyhäksi vuonna 2018 yhtenä kahdesta ensimmäisestä ortodoksisen kirkon koskaan kanonisoimasta suomalaisesta pyhästä. Suomen ortodoksinen kirkko muistaa vuosittain tänään, 5. kesäkuuta, juuri Johannes Valamolaista. Uspenskin katedraalin kirkkoherra Markku Salminen kertoo meille pyhän elämästä ja työstä. Luento on ruotsinkielinen. Yhteyden isä Markun luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät TÄSTÄ.

Om änglarna

2021-05-08

Fader Mikael Sundkvist berättar för oss om Herrens änglar. Vad är dem och vad sysslar de med egentligen? Föreläsningen sker på svenska. Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR. Vid trassel ring 070-723 69 60.

Isä Mikael Sundkvist kertoo meille Herran enkeleistä. Mitä ne oikein ovat, ja mitä ne oikein puuhaavat? Luento on ruotsinkielinen. Yhteyden isä Mikaelin luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttöön löydät TÄSTÄ. Jos saat ongelmia, soita numeroon 070-723 69 60.

Sofia: Skapelsens vishet

2021-04-10

Fader Benedikt (Bengt) Pohjanen föreläser om den gudomliga visdomen, Sofia, och vi får beundra Monika Pohjanens Sofia-ikon. Är Sofia vem eller vad? Du når föreläsningen genom att klicka HÄR. Du hittar en Zoom-instruktion HÄR. Vid trassel ring 070-723 69 60.

Isä Benedikt (Bengt) Pohjanen luennoi pyhästä viisaudesta, Sofiasta, ja saamme ihailla Monika Pohjasen Sofia-ikonia. Onko Sofia henkilö vai ajatelma? Yhteyden isä Benediktin luentoon löydät TÄSTÄ. Ohjeet Zoomin käyttön löydät TÄSTÄ. Jos saat ongelmia, soita numeroon 070-723 69 60.

Föreläsning & panihida – programändring! / Luento ja muistopalvelus – ohjelman muutos!

2021-03-06

Fader Joosef Volas föreläsning kl. 14 svensk tid har ställts in med anledning av att nya coronarestriktioner i Finland kräver kyrkoherdes närvaro där. Den dubbelspråkiga minnesgudstjänsten från Uspenskij-katedralen sänds dock enligt planerna kl. 15, då fader Markku Salminen och Uspenskij-kvartetten ber särskilt för dem av våra församlingsmedlemmar som gått bort under det senaste året. Gudstjänsten sänds direkt via Youtube. Du hittar en länk till sändningen här.

Isä Joosef Volan luento klo 14 Ruotsin aikaa on peruutettu Suomessa valtaan tulleiden koronasäännösten vaatiessa kirkkoherran läsnäoloa seurakunnassaan. Uspenskin katedraalista lähetettävä panihida toimitetaan kuitenkin suunnitelman mukaisesti klo 15 Ruotsin aikaa. Katedraalin kirkkoherra ja kvartetti toimittavat muistopalveluksen kaksikielisesti erityisesti kuluneen vuoden aikana kuolonuneen nukkuneita seurakuntalaisiamme muistaen. Palvelus lähetetään suorana lähetyksenä Uspenskin katedraalista Youtubin kautta. Linkin lähetykseen löydät tästä.

Kvällsbönen är inställd / Pravilo on peruutettu

2020-11-27

Kvällsbönen är inställd pga. coronaläget. / Pravilo on peruutettu koronatilanteen takia.

Kvällsbönen är inställd / Pravilo on peruutettu

2020-11-13

Kvällsbönen är inställd pga. coronaläget. / Pravilo on peruutettu koronatilanteen takia.

Kvällsbön / Pravilo

2020-10-23

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Kvällsbön / Pravilo

2020-10-16

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Kvällsbön / Pravilo

2020-10-02

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Kvällsbön / Pravilo

2020-09-25

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Från solens uppgång ända till dess nedgång / Auringon noususta sen laskuun saakka

2020-10-10

Konsert med sånger och kuriositeter från det liturgiska dygnets olika tider med Oikos-kvartetten. Efter konserten inbjuder tisdagssällskapet till samkväm. Konsertprogrammet hittar du här. Vill du veta hur vi hanterar coronarisker vid kyrkobesök klicka här.

Oikos-kvartetin konsertti liturgisesta vuorokaudesta lauluin ja kommentein. Tiistaiseura kutsuu konsertin jälkeen pidettäviin seuranpitoihin. Konsertin ohjelma löytyy täältä. Informaatiota siitä, miten toimimme koronaviruksen välttämiseksi kirkossa käytäessa löydät täältä.

Pravilo / Kvällsbön

2020-09-04

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

Pravilo, kvällsbön

2020-08-28

Liturgin är inställd! / Liturgia on peruutettu!

2020-08-22

Liturgin är inställd med anledning av att den förrättande prästen fått förkylningssymtom och fått instruktioner om att hålla sig hemma. / Liturgia on peruutettu syystä, että toimittava pappi on vilustumisoireiden takia määrätty pysymään kotona.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-12-13

Liturgin är inställd pga. coronaläget. / Liturgia on peruutettu koronatilanteen takia.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-12-12

Vigilian är inställd pga. coronaläget. / Vigilia on peruutettu koronatilanteen takia.

Tisdagssällskapets träff / Tiistaiseuran kokous

2020-03-12

Tisdagssällskapet träffas för att planera påsken, Välkommen! /Tiistaiseura kokoontuu suunnittelemaan pääsiäistä.Tervetuloa!

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-09-06

Liturgin är inställd pga. coronaepidemin. / Liturgia on peruutettu koronaepidemian takia.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-09-05

Vigilian är inställd pga. coronaepidemin. / Vigilia on peruutettu koronaepidemian takia.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-06-14

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-06-13

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd

2020-05-09

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.