CSG Logotype

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-05-10

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilia

2020-02-22

Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

2020-02-09

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Markellos, biskop av Sicilien och h:e Filagrios, biskop av Cypern +100-talet, martyren Nikeforos +200-talet samt Karelens heliga Gennadi +1516 och Nikifor +1557 av Vasojärvi. / P. Markellos, Sisilian piispa ja p. Filagrios, Kyproksen piispa +100-l, pyhät m. Nikeforos +200-l sekä Karjalan pyhät Pt:t Gennadi +1516 ja Nikifor +1557 Vasojärviläiset.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist och sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors.  celebrerar. / Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Cleopas isä Mikael Sundkvistin avustuksella. Seurakunnan kuoro laulaa yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa.

Vigilia

2020-02-08

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist förrättar.

Seurakunnan kuoro laulaa viikonlopun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

Kvällsbön och tekväll med styrelsen / Pravilo ja teeilta johtokunnan kanssa

2020-01-18

Styrelsen avslutar en framtidsdag med kvällsbön och tekväll, alla är hjärtligt välkomna att delta!

Johtokunta päättää seurakunnan tulevaisuutta pohtineen työpäivänsä pravilolla ja teeillalla. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

2023-12-13

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen. Fader Harry Fagerlund och finska lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen förrättar. Efter gudstjänsten inbjudes till samkväm med glögg, lussebullar och pepparkakor.

Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa. Isä Harry Fagerlund ja suomalaisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen toimittavat. Palveluksen jälkeen tarjoilemme hehkuviiniä, lussepullia ja piparkakkuja.

Jungfrumartyr Lucia +304, martyrerna Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes och Auksentios +296. /  Nm. Lucia +304, m:t Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes ja Auksentios +296.
Hebr. 5:11-6:8; Mark. 8:30-34

Styrelsens telefonmöte / Hallituksen puhelinkokous

2020-03-15

Kallelsen och dagordningen hittar du HÄR.

Patriarkal gudomlig liturgi / Patriarkaalinen liturgia

2019-09-29

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I leder en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral i Stockholm med början kl. 8:30.

Hänen pyhyytensä Konstantinopolin, Uuden Rooman, arkkipiispa ja ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I Bartolomeos johtaa klo 8:30 alkavan aamupalveluksen ja liturgian hiippakunnan katedraalissa sunnuntaina 29. syyskuuta.

Kvällsbön / Pravilo

2019-02-09

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med Jesusbönen och förböner för levande och avlidna. Efter kvällsbönen serveras kvällste.

Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon Jeesus-rukouksin ja esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta. Pravilon jälkeen tarjoillaan iltatee.

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

2022-01-06

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2022-01-05

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-12-15

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna biskop Ealutherios av Illyra, Felix, Coremonus och Anthia +126. H:e Trifon av Petjenka, Karelens helige +1583. Martyrerena Jona av Petjenka och övriga martyrerna i Petjenka (Petsamo) +1589.Pm. / Ealutherios, Illyran piispa ja M:t Felix, Coremonus ja Anthia +126. Pt. Trifon Petsamolainen, Karjalan Pyhä +1583. Pmt, Joona Petsamolainen ja muut Petsamon marttyyrit, Karjalan pyhät +1589.
Kol. 3:4-6:11; Luk. 14:16-24

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Vigilia

2019-12-14

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-11-24

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2019-11-23

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Minnesgudstjänst / Panihida

2023-11-03

HE metropolit Elia av Uleåborg och diakon Artturi Hirvonen förrättar andakten på finska. Efter minnesgudstjänsten sker kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Palveluksen toimittavat suomeksi KP Oulun metropoliitta Elia ja diakoni Artturi Hirvonen. Toimituksen jälkeen tapahtuu seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

Gudomliga liturgin är inställd / Jumalallinen liturgia on peruutettu

2020-10-31

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya regionala rekommendationer är alla gudstjänster fram till Lucia inställda. / Jumalanpalvelukset on peruutettu Lucian päivään asti viranomaisten uusien paikallisten suositusten takia.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-10-13

1. kyrkoton/sävelmä
Martyrerna Karpos, Papylos, Agathodoros och Agathonike +250 / Marttyyrit Karpos, Papylos, Agathodoros ja Agathonike +250
2. Kor. 9:6-11, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Vigilia

2019-10-12

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-09-22

6. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Fokas +117, profeten Jona +750 och H.e Jona av Jaasjärvi +1600 / Pm. Fokas +117, Pr. Joona +750 och P. Joona Jaasjärveläinen +1600
2. Kor. 4:6-15; Luk. 5:1-11

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Kvällsbön / Pravilo

2019-09-21

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med förböner för levande och insomnade. / Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-09-01

3. kyrkotonen/sävelmä
40 heliga jungfrumartyrer och deras lärare Ammon +310, H:e Simeon Styliten +459, H:e Joshua, Nuns son +1200 / 40 pyhää neitsytmarttyyria ja heidän opettajansa Ammon +310, Pt. Simeon Pylväskilvoittelija +459, P. Joosua, Nunin poika +1200
1. Kor. 15:1-11, 1. Tim. 2:1-7; Matt. 19:16-26, Luk. 4:16-22

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Vigilia

2019-08-31

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos

2020-03-28

Med anledning av World Eart Hour förrättas en ekumenisk tacksägelseakatistos på finskaunder ledning av finska lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen.

World Earth-tunnin takia toimitetaan ekumeeninen kiitosakatistos suomalaisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martii Paanasen johdolla.

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu

2020-05-31

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu

2020-05-30

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

2019-05-12

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e Epifanios, ärkebiskop av Salamis +403, H:e Germanos, ärkebiskop av Konstantinopel +740 / P. Epifanios, Salamiksen arkkipiispa +403, P. Germanos, Konstantinopolin arkkipiispa +740
Apg. 9:32-42; Joh. 5:1-15

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle

2019-05-11

Påsknattens gudstjänst är inställd / Pääsiäisyön palvelus on peruutettu

2020-04-11

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Morgongudstjänsten är inställd / Aamupalvelus on peruutettu

2020-04-10

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Aftongudstjänsten är inställd / Ehtoopalvelus on peruutettu

2020-04-10

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Morgongudstjänsten är inställd / Aamupalvelus on peruutettu

2020-04-09

I enlighet med anvisningar från den finska ortodoxa kyrkans ledning kommer vi inte i år att förrätta stora veckans och påskens gudstjänster. Man kan dock delta i påsktidens gudstjänster via internet; den ortodoxa kyrkan i Finland kommer att öka antalet virtuella gudstjänster. Länkar till virtuella gudstjänster hittar du HÄR.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ohjeiden mukaisesti emme tänä vuonna toimita suuren viikon ja pääsiäisen palveluksia. Pääsiäiseen liittyviin palveluksiin voi kuitenkin osallista internetin kautta, jonne välitettävien palvelusten määrää Suomen ortodoksinen kirkko tulee lisäämään. Linkit virtuaalipalveluksiin löydät TÄÄLTÄ.

Fasteliturgi / Paastoliturgia

2019-04-05

Martyrerna Diodoros och Serapion samt deras medävlare +200, H:a Teodora Tessalonikern +800 / M:t Diodoros ja Serapion ja heidän kanssakilvoittelijansa +200, Pt. Teodora Tessalonikalainen +800
1 Mos. 22:1-18; Ords. 17:17-18:5

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. Gudstjänsten börjar med 9. timbönen och aftongudstjänst kl. 17:30 och fortsätter med gudomlig liturgi 18:00. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa. Palvelus aloitetaan 9. hetken ja ehtoopalveluksen toimittamisella klo 17:30 ja jatkuu liturgialla klo 18:00.

Församlingens årsmöte & biskopens frågestund / Seurakunnan vuosikokous 6 piispan kyselyhetki

2024-04-21

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte söndagen 21.4 kl. 13:00 i kyrkan. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen sunnuntaina 21.4 klo 13:00 kirkossa.

Biskopens frågestund / Piispan kyselyhetki

Kan man hoppa mellan kyrkliga kalendrar? Får man förrätta panihida på en söndag? Måste man bikta sig före nattvard? Ställ dina frågor själv direkt till den som bestämmer under den första av vår biskops nyinförda frågestunder!

Saako hyppiä kirkkokalenterien välillä? Voiko panihidaa toimittaa sunnuntaina? Täytyykö ripittäytyä ennen ehtoollista? Esitä itse kysymyksesi suoraan asioista päättävälle piispallemme metropoliitan uuden kyselyhetken aikana!

Basileios den Stores liturgi är inställd! / Basileios Suuren liturgia on peruutettu!

2020-03-15

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm uppgraderat risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten som mycket hög har det i samråd med vår överherde metropoliten Cleopas beslutats att fader Andreas Hjertberg för säkerhets skull stannar hemma i Åbo den här helgen. Därför ställs vigilian 14 mars och Basileios den Stores liturgi 15 mars in. Stora veckans och påskens gudstjänstprogram är oförändrat.

Viranomaisten päivitettyä käsitystään koronaviruksen leviämisriskistä Tukholmassa olemme yhteisymmärryksessä esipaimenemme metropoliitta Kleopaksen kanssa päättäneet antaa isä Andreas Hjertbergin jäädä turvallisesti kotiin Turkuun tänä viikonloppuna. Peruutamme näin ollen vigilian 14. maaliskuuta ja Basileios Suuren liturgian 15. maaliskuuta. Suuren viikon ja pääsiäisen palvelusohjelmaa ei ole muutettu.

Vigilian är inställd! / Vigilia on peruutettu!

2020-03-14

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm uppgraderat risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten som mycket hög har det i samråd med vår överherde metropoliten Cleopas beslutats att fader Andreas Hjertberg för säkerhets skull stannar hemma i Åbo den här helgen. Därför ställs vigilian 14 mars och Basileios den Stores liturgi 15 mars in. Stora veckans och påskens gudstjänstprogram är oförändrat.

Viranomaisten päivitettyä käsitystään koronaviruksen leviämisriskistä Tukholmassa olemme yhteisymmärryksessä esipaimenemme metropoliitta Kleopaksen kanssa päättäneet antaa isä Andreas Hjertbergin jäädä turvallisesti kotiin Turkuun tänä viikonloppuna. Peruutamme näin ollen vigilian 14. maaliskuuta ja Basileios Suuren liturgian 15. maaliskuuta. Suuren viikon ja pääsiäisen palvelusohjelmaa ei ole muutettu.

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

2020-02-23

4. kyrkotonen / sävelmä
H:e Polykarpos av Smyrna + 155 och Karelens helige Nazari av Valamo +1809. / Pm Polykarpos Smyrnalainen + 155 ja Karjalan pyhä pt. Nazari Valamolainen +1809.
Rom. 13:11-14:4; Matt. 6:14-21

Markku Salminen celebrerar. Efter gudstjänsten serveras blinier och skumpa.

Isä Markku Salminen toimittaa. Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä ja skumppaa.

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle

2019-03-02

Gudomlig liturgi och seminarium / Jumalallinen liturgia ja seminaari

2019-02-10

5. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Anna av Novgorod +1050, martyren Haralampos +200-talet och helige Zenon +416 / Pyhä Anna Novgorodilainen +1050, Pm. Haralampos +200-l. ja Pt. Zenon +416
2. Tim. 3:10-15; Luk. 18:10-14

Vi firar Sveriges första helgon, Anna av Novgorod, i samarbete med Heliga Annas ortodoxa församling med en festliturgi och ett seminarium. I samband med liturgin ges möjlighet att vörda Heliga Anna av Novgorods reliker, och efter liturgin inbjuds till ett seminarium om helgon- och relikvördnad samt om Sverige och Novgorod under Anna av Novgorods tid. Fader Misha Jaksic och fader Serafim Smensgård celebrerar. Heliga Annas reliker tas emot utanför H:e Nikolai kyrka kl. 9:30, liturgin börjar kl. 10:00 och seminariet efter en gemensam måltid ca kl. 13:15. I seminariet medverkar fader Misha och Emma-Lina Löflund Dovgoborets.

Direkt efter liturgin, ca kl. 11:30 förrättas en minnesandakt (panihida, mnemosynon) för den nyligen avlidne Torsten Kälvemark.

Juhlimme Ruotsin ensimmäistä pyhimystä, Anna Novgorodilaista, juhlaliturgialla ja seminaarilla, jotka järjestetään yhteistyössä Pyhän Annan ortodoksisen seurakunnan kanssa . Liturgian yhteydessä annetaan mahdollisuus kunnioittaa Pyhän Anna Novgorodilaisen pyhäinjäännöksiä, ja liturgian jälkeen järjestetään seminaari pyhien ihmisten ja pyhäinjäännösten kunnioittamisesta, sekä Ruotsista ja Novgorodista Anna Novgorodilaisen elinaikana. Isä Misha Jaksic och isä Serafim Smensgård toimittavat. Pyhän Annan pyhäinjäännökset otetaan vastaan Pyhän Nikolaoksen kirkolla klo 9:30, liturgia alkaa klo 10:00 ja isä Mishan och Emma-Lina Löflund Dovgoboretsin pitämä seminaari yhteisen aterian jälkeen klo 13:00.

Välittömästi liturgian jälkeen, noin klo 11:30, toimitetaan muistopalvelus (pahihida, mnemosynon) äskettäin tuonilmaisiin siirtyneen Torsten Kälvemarkin muistolle.

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

2019-01-06

Fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vigilia

2019-01-05

Fader Andreas Hjertberg från Åbo förrättar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.

Liturgi / Liturgia

2018-12-16

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen celebrerar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

5. kyrkotonen/5. sävelmä
Profeten Haggai +500-talet f.Kr. Martyren Marinus +283
Kol. 3:4-11;
Luk. 14:16-24

Vigilia

2018-12-15

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen förrättar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

Joh. 20:11-18