CSG Logotype

Bikten i den finska ortodoxa kyrkan

04 jan 2023

En av ortodoxa kyrkans centrala förrättningar utgörs av botens sakrament eller bikten. Många ortodoxa kyrkor förutsätter att medlemmarna biktar sig inför varje nattvardsgång. Biskopsmötet i Finland föreskriver emellertid att ett regelbundet deltagande i nattvarden inte kräver bikt inför varje nattvardsgång förutsatt att man fått sin biktfaders uttryckliga välsignelse för detta.

I fall det gått en tid sedan det senaste kyrkobesöket eller nattvard är det dock lämpligt att bikta sig innan man deltar i nattvarden igen, i synnerhet under fastorna. Synder som bekänts under bikten brinner bort, förstörs, upphör att verka på själslivet. De ska inte längre ältas.

Bikta sig kan man inför alla präster som besöker oss i samband med våra gudstjänster eller året om i vår katedral i Stockholm.