Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Öppet hus under sommaren

2021-06-14

Under juli månad har vi sommaröppet i kyrkan 12:00-16:00 medan Maria Magdalena församling bjuder till fika och bakverk i sitt sommarkafé i det gröna. Under vecka 26 har vi öppet hela veckan måndag till fredag, vecka 27 måndag och tisdag, veckorna 28-30 hela veckan måndag-fredag samt under augusti i möjligaste mån. Välkommen på besök!

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2021-09-02 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 18:00

Ledamöterna och revisorerna är välkomna till styrelsens videomöte. / Neuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ovat tervetulleita johtokunnan videokokoukseen.

2021-09-04 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2021. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2021. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

2021-09-05 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2021. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2021. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

2021-09-05 | Söndag

Församlingens årsmöte 2021 / Seurakunnan vuosikokous 2021


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Alla medlemmar är varmt välkomna till församlingens årsmöte som anordnas fysiskt eller digitalt beroende på coronasituationen söndagen 5.9 kl. 13:00. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Kaikki seurakuntalaiset ovat sydämellisesti tervetulleet seurakunnan vuosikokoukseen, joka järjestetään koronatilanteesta riippuen fyysisesti tai digitaalisesti sunnuntaina 5.9 klo 13:00. Kokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2021-09-25 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-09-26 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Aposteln och evangelisten Johannes Teologen / Apostoli ja evankelista Johannes Teologi
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11; Luk. 5:1-11

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer