Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Torsten Kälvemark har gått ur tiden

2019-02-03

En högt uppskattad medlem i vår församling, Torsten Kälvemark, har somnat in efter en kort tids sjukdom. Närmast anhöriga är hustrun Berit Olsson, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, samt syster och bror och deras familjer. Begravningen äger rum måndagen 4 mars kl. 13:30 i Alla Helgons kyrka Nedre Eskilsvägen i Södertälje. Information om ortodoxa begravningar hittar du här.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2019-03-02 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-03 | Söndag

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsen söndag, inledning av den heliga och stora fastan / Sovintosunnuntai, pyhään ja suureen paastoon laskeutuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyrererna Eutrapios, Kleonikos och Basilikos +308, H:a jungfrun Piamon +337 / M:t Eutrapios, Kleonikos och Basilikos +308, P. neitsyt Piamon +337
Rom. 13:11-14; Mat. 6:14-21

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. Efter gudstjänsten serveras blinier. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa. Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä.

2019-03-04 | Måndag

Torsten Kälvemarks begravning


Plats: Alla Helgons kyrka, Nedre Eskilsvägen i Södertälje
Tid: 13:30

Fader Mikael Sundkvist förrättar. Församlingens vigiliakvartett sjunger. Information om ortodoxa begravningar hittar du här. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa. Seurakunnan vigiliakvartetti laulaa.

2019-03-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Zacharias Egyptiern +400 och H:e Artemon, Seleukiens biskop +100 / Pt. Sakarias Egyptiläinen + 400 ja P. Artemon, Seleukian piispa +100
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2019-03-24 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vär kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer