Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Berndt Arell vigd till läsare

2018-11-15

I samband med Karelens Upplysares högtid och församlingens 60-årsfirande vigde ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland Berndt Arell till läsare. Även Rickard Dahlström vigdes. Rickard kommer att vara verksam i Elias-kyrkan i Helsingfors. Se finska televisionens intervju av Berndt om hans väg till den ortodoxa kyrkan: https://arenan.yle.fi/1-4276333

Välkommen till Finska Ortodoxa Församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2018-12-15 | Lördag

Vigilia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi - isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen förrättar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

Joh. 20:11-18

2018-12-16 | Söndag

Liturgi / Liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi-isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen celebrerar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

5. kyrkotonen/5. sävelmä
Profeten Haggai +500-talet f.Kr. Martyren Marinus +283
Kol. 3:4-11;
Luk. 14:16-24

2019-01-05 | Lördag

Vigilia

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.

2019-01-06 | Söndag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Finsk Ortodoxa Försmlingen i Sverige - Hur vi gör?

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka. Läs mer

Besök vår församling

Finsk Ortodoxa Försmlingen i Sverige - Vår kyrka

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden. Läs mer

Vill du sjunga i kör?

Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige - Kyrkokör, Kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang. Läs mer