Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Öppet hus under sommaren

2021-06-14

Under juli månad har vi sommaröppet i kyrkan 12:00-16:00 medan Maria Magdalena församling bjuder till fika och bakverk i sitt sommarkafé i det gröna. Under vecka 26 har vi öppet hela veckan måndag till fredag, vecka 27 måndag och tisdag, veckorna 28-30 hela veckan måndag-fredag samt under augusti i möjligaste mån. Välkommen på besök!

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2021-09-25 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Harry Fagerlund från Hangö förrättar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

2021-09-26 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Aposteln och evangelisten Johannes Teologen / Apostoli ja evankelista Johannes Teologi
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11, 1. Joh. 4:12-19;
Luk. 5:1-11

Fader Harry Fagerlund från Hangö celebrerar. / Isä Harry Fagerlund Hangosta toimittaa.

2021-10-16 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2021-10-17 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist. / Liturgiaa johtaa Isä Mikael Sundkvistin avustuksella KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas.

2021-10-28 | Torsdag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 18:00

Ledamöterna och revisorerna är välkomna till styrelsens videomöte. / Neuvoston jäsenet ja tilintarkastajat ovat tervetulleita johtokunnan videokokoukseen.

2021-11-05 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Isä Markku Salminen toimittaa. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer