Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Ekumeniske patriarken besöker vårt stift i höst

2019-02-16

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besöker metropolitdömet av Sverige och Skandinavien i samband med att metropolitdömet firar sitt 50-årsjubilem i september. Hans Helighets besök i Stockholm är planerad till 28 september – 1 oktober. Detaljprogrammet offentliggörs vid ett senare tillfälle.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2019-03-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-24 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Zacharias Egyptiern +400 och H:e Artemon, Seleukiens biskop +100 / Pt. Sakarias Egyptiläinen + 400 ja P. Artemon, Seleukian piispa +100
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. Efter liturgin församlingens årsmöte. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa. Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2019-03-24 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2019-03-30 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos


Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sångare från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen. / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomalaisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2019-04-05 | Fredag

Fasteliturgi / Paastoliturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:30

Martyrerna Diodoros och Serapion samt deras medävlare +200, H:a Teodora Tessalonikern +800 / M:t Diodoros ja Serapion ja heidän kanssakilvoittelijansa +200, Pt. Teodora Tessalonikalainen +800
1 Mos. 22:1-18; Ords. 17:17-18:5

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. Gudstjänsten börjar med 9. timbönen och aftongudstjänst kl. 17:30 och fortsätter med gudomlig liturgi 18:00. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa. Palvelus aloitetaan 9. hetken ja ehtoopalveluksen toimittamisella klo 17:30 ja jatkuu liturgialla klo 18:00.

2019-04-18 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Kristi lidanden. Fader Misha Jaksic förrättar.

12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Misha Jaksic toimittaa.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vär kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer