Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Kyrkomusikdagarna i maj i Joensuu 15-17.5.2020

2020-01-30

Mariam-kören i Helsingfors hälsar alla sångglada ortodoxa i Stockholm att anmäla sig till deltagande i kyrkomusikdagarna i Joensuu. Anmälda sångare från Sverige sjunger i den svenskspråkiga Mariam-kören, och på söndagen sjunger alla körer tillsammans den gemensamma liturgi som därmed sjungs av flera hundra ortodoxa körsångare! På grund av kosthåll och valfritt deltagande i workshops, behöver var och en anmäla deltagande personligen, detta gör man genom länken HÄR.

Där kan intresserade fylla i ett anmälningsformulär under länken ”lomakkeen” under underrubriken ILMOITTAUTUMINEN och huvudrubriken OSALLISTU. Fyll i personalia och välj workshops. Webbsidan finns beklagligen endast på finska. Välj ”Kuoro” vid ”Maksaja” och skriv in Mariam-kören, som bjuder på inträdet. Valfri logi men dock under kvot för arrangören.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2020-03-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Andreas Hjertberg förrättar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

2020-03-15 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen / sävelmä
Martyren Agapios och hans medävlare +303 och neomartyr Manuel av Kreta +1770. / M. Agapios ja hänen kanssakilvoittelijansa +303, p. um. Manuel Kreetalainen +1770.
Hebr. 4:14-5:56; Mark. 8:34-9:1

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2020-03-15 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2020-03-28 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos

World Earth Hour
Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sångare från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen. / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomalaisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2020-04-09 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden. Fader Markku Kinkki förrättar. / 12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-10 | Fredag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Utbärandet av Kristi gravikon. HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien, förrättar assisterad av fader Markku Kinkki. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid.

Kristuksen hautaikonin esillekantaminen. Palveluksen toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas isä Markku Kinkin avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan paastoateria.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer