Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Heliga Anna av Novgorod på besök i Nikolai kyrka

2019-02-10

Söndagen 10 februari firar vi Sveriges första helgon, Anna av Novgorod, med en festliturgi och ett seminarium i samarbete med Heliga Annas ortodoxa församling. I samband med festligheterna ges möjlighet att vörda Heliga Anna av Novgorods reliker.

Kvällen innan, lördagen 9 februari kl. 18, läser läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula kvällsbön med Jesusbönen och förböner för levande och avlidna.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2019-02-09 | Lördag

Kvällsbön / Pravilo


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med Jesusbönen och förböner för levande och avlidna. Efter kvällsbönen serveras kvällste.

Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon Jeesus-rukouksin ja esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta. Pravilon jälkeen tarjoillaan iltatee.

2019-02-10 | Söndag

Gudomlig liturgi och seminarium / Jumalallinen liturgia ja seminaari

Heliga Anna av Novgorod / Pyhä Anna Novgorodilainen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 09:30

5. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Anna av Novgorod +1050, martyren Haralampos +200-talet och helige Zenon +416 / Pyhä Anna Novgorodilainen +1050, Pm. Haralampos +200-l. ja Pt. Zenon +416
2. Tim. 3:10-15; Luk. 18:10-14

Vi firar Sveriges första helgon, Anna av Novgorod, i samarbete med Heliga Annas ortodoxa församling med en festliturgi och ett seminarium. I samband med liturgin ges möjlighet att vörda Heliga Anna av Novgorods reliker, och efter liturgin inbjuds till ett seminarium om helgon- och relikvördnad samt om Sverige och Novgorod under Anna av Novgorods tid. Fader Misha Jaksic och fader Serafim Smensgård celebrerar. Heliga Annas reliker tas emot utanför H:e Nikolai kyrka kl. 9:30, liturgin börjar kl. 10:00 och seminariet efter en gemensam måltid kl. 13:00.

Juhlimme Ruotsin ensimmäistä pyhimystä, Anna Novgorodilaista, juhlaliturgialla ja seminaarilla, jotka järjestetään yhteistyössä Pyhän Annan ortodoksisen seurakunnan kanssa . Liturgian yhteydessä annetaan mahdollisuus kunnioittaa Pyhän Anna Novgorodilaisen pyhäinjäännöksiä, ja liturgian jälkeen järjestetään seminaari pyhien ihmisten ja pyhäinjäännösten kunnioittamisesta, sekä Ruotsista ja Novgorodista Anna Novgorodilaisen elinaikana. Isä Misha Jaksic och isä Serafim Smensgård toimittavat. Pyhän Annan pyhäinjäännökset otetaan vastaan Pyhän Nikolaoksen kirkolla klo 9:30, liturgia alkaa klo 10:00 ja seminaari yhteisen aterian jälkeen klo 13:00.

2019-03-02 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-03 | Söndag

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsen söndag, inledning av den heliga och stora fastan / Sovintosunnuntai, pyhään ja suureen paastoon laskeutuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyrererna Eutrapios, Kleonikos och Basilikos +308, H:a jungfrun Piamon +337 / M:t Eutrapios, Kleonikos och Basilikos +308, P. neitsyt Piamon +337
Rom. 13:11-14; Mat. 6:14-21

Efter gudstjänsten serveras blinier. / Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä.

2019-03-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Zacharias Egyptiern +400 och H:e Artemon, Seleukiens biskop +100 / Pt. Sakarias Egyptiläinen + 400 ja P. Artemon, Seleukian piispa +100
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Finsk Ortodoxa Försmlingen i Sverige - Hur vi gör?

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka. Läs mer

Besök vår församling

Finsk Ortodoxa Försmlingen i Sverige - Vår kyrka

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden. Läs mer

Vill du sjunga i kör?

Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige - Kyrkokör, Kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang. Läs mer