Finsk Ortodoxa Kyrkan i Sverige Logotype

Höstens program är ute!

2020-09-15

Efter ett coronauppehåll startar vår verksamhet igen. Du hittar höstens program här. Vill du veta hur vi hanterar coronarisker vid kyrkobesök kan du läsa om det här.

Välkommen till finska ortodoxa församlingen i Sverige

Finska ortodoxa församlingen i Sverige är ett landsomfattande ortodoxt kristet samfund med säte i Stockholm. Församlingen tillhör Konstantinopels ekumeniska patriarkat genom metropolitdömet av Sverige och hela Skandinavien. Församlingen är tvåspråkig men det gemensamma språket är svenska. Våra gudstjänster firas till övervägande del på svenska.

Församlingens kyrka, Helige Nikolaos ortodoxa kyrka, är belägen på Bellmansgatan 13 på Södermalm i Stockholm. Den kulturmärkta kyrkan ritad av Lars Israel Wahlman (1870-1952) har nyligen genomgått en omfattande renovering och kan åter ses i sitt forna skick.

Kalendern – Vad som sker i vår församling just nu

Här nedan kan du se vad som sker i vår församling under den närmsta framtiden. Du ser våra högtider och vad som händer under dessa samt mycket mer. Följ oss gärna även på våra sociala medier för de senaste nyheterna.

2020-10-30 | Fredag

Minnesgudstjänst i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Fader Serafim Smensgård förrättar. Finska ortodoxa församlingens kör sjunger. Gudstjänsten förrättas på svenska. Efter gudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlorna över stupade i de finska krigen på Finska kyrkans innergård. Gudstjänsten streamas ut genom församlingarnas hemsidor.

Isä Serafim Smensgård toimittaa. Ruotsin suomalaisen ortodoksisen seurakunnan kuoro laulaa. Palvelus toimitetaan ruotsin kielellä. Palveluksen jälkeen kukkien lasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatoilla Suomalaisen kirkon sisäpihalla. Palvelus lähetetään digitaalisesti seurakuntien kotisivujen kautta.

2020-10-31 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Apostlarna Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos och Aristobulos +100-talet. Martyren Epimakhos Egyptiern +200-talet. / Ap:t Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos ja Aristobulos +100-l. M. Epimakhos Egyptiläinen +200-l.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Fader Serafim Smensgård förrättar. Vill du veta hur vi hanterar coronarisker vid kyrkobesök klicka här.

Isä Serafim Smensgård förrättar. Informaatiota siitä, miten toimimme koronaviruksen välttämiseksi kirkossa käytäessa löydät täältä.

2020-11-13 | Fredag

Kvällsbön / Pravilo


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

2020-11-27 | Fredag

Kvällsbön / Pravilo


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi läser kvällsbön/pravilo och efter bönestunden inbjuder tisdagsgruppen till tekväll och samkväm. Förbönslappar för levande och hädangågna kan lämnas direkt till läsaren.

Luemme pravilon ja tiistaiseura kutsuu rukoushetken jälkeen iltateelle. Esirukouslappuja elävien ja toisilmaisiin siirtyneille voi jättää suoraan lukijalle.

2020-12-12 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Serafim Smensgård förrättar. Vill du veta hur vi hanterar coronarisker vid kyrkobesök klicka här.

Isä Serafim Smensgård toimittaa. Informaatiota siitä, miten toimimme koronaviruksen välttämiseksi kirkossa käytäessa löydät täältä.

2020-12-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Jungfrumartyrinnan Lucia +304, martyrerna Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes och Auksentios +296 / Nm. Lucia +304, m:t Eustratios, Eugenios, Mardarios ja Orestes sekä pm. Auksentios +296
Kol. 3:4-11; Luk. 14:16-24

Fader Serafim Smensgård celebrerar. Vill du veta hur vi hanterar coronarisker vid kyrkobesök klicka här.

Isä Serafim Smensgård toimittaa. Informaatiota siitä, miten toimimme koronaviruksen välttämiseksi kirkossa käytäessa löydät täältä.

Vad vill du veta om vår församling?

Vad vill du veta om Finsk Ortodoxa Församlingen i Sverige? Här nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna samt lite små tips och information om oss.

Besök vår kyrka

Helige Nikolai kyrka har varit ett ortodoxt tempel sedan 1950-talet, då den grekiska ortodoxa församlingen hyrde lokalerna av Maria Magdalena kyrka. Idag inrymmer byggnaden Stockholms finska ortodoxa kyrka.

Läs mer

Besök vår församling

Du är välkommen att delta fullt ut i våra gudstjänster, tända ljus inför ikonerna, göra korstecken, knäböja, göra allt det som de ortodoxa kyrkobesökarna gör. Vi beklagar dock att endast medlemmar i den ortodoxa kyrkan kan delta i nattvarden.

Läs mer

Sjung i vår kör

Vi välkomnar alltid nya körsångare oavsett trosuppfattning eller samfundstillhörighet. Utöver gemenskapen ger engagemanget i kören inblick i ortodox liturgik och en möjlighet att uppleva musiken i dess autentiska sammanhang.

Läs mer