CSG Logotype

Ortodoxa kyrkan

Med sina 300 miljoner medlemmar världen över utgör den ortodoxa kyrkan en av världens största kristna kyrkor. I Sverige omfattar den ortodoxa kyrkan ca 120 000 bekännare.

Utmärkande för den ortodoxa kristendomen är att tron i större omfattning kommer till uttryck i gudstjänster, kyrkokonst, utvecklad dogmatik, böneliv och inre andlig utveckling än i bekännelseskrifter och mission.

Sedan 300-talet återfinns de traditioner som ryms inom den ortodoxa kyrkan, som delas in i två mindre kyrkofamiljer, den bysantinska och den orientaliska.