CSG Logotype

Kirkkotaide

Ikonimaalauksen, kirkkomusiikin, arkkitehtuurin ja käsityön rikas perinne

Ortodoksisella kirkolla on rikas ikonimaalauksen, kirkkomusiikin, arkkitehtuurin, tekstiilitaiteen ja kirkollisen käsityön perinne. Kirkon taideperinteen perustana on ortodoksinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja hänen kaltaisekseen. Näkemys ihmisestä Jumalan, Luojan, kuvana sisältää ajatuksen, että myös ihmisellä on luomisen kyky. Kaikki kirkkotaiteet ilmentävät osaltaan ihmisen luovuutta ja hänen kutsumustaan toimia synergiassa, yhteistyössä, Jumalan kanssa.