CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Koinonikon på söndagar, Kovalevskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Inför hexapsalmerna, Strokin

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Gudsföderska Jungfru, Rachmaninov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Aftongudstjänstens avslut, Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Från solens uppgång ända till dess nedgång

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Herre förbarma dig, Korsupphöjelsen

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Fos ilaron, Asejev

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora torsdagens kerubhymn, Lvov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas