CSG Logotype

Kuoron kalenteri

Harjoitukset & palvelukset

Täältä löydät tiedot kuoron tulevista harjoituksista ja palveluksista, joissa laulamme. Jos kaipaat jotain tietoja, lähetä kysymyksesi osoitteeseen koren@ortodox-finsk.se

2023-12-11 | Måndag

Körövning

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Vi övar inför onsdagens aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia.

2023-12-13 | Tisdag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ekumenisk aftongudstjänst för jungfrumartyr Lucia i samarbete med finska lutherska församlingen. Fader Harry Fagerlund och finska lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen förrättar. Efter gudstjänsten inbjudes till samkväm med glögg, lussebullar och pepparkakor.

Ekumeeninen neitsytmarttyyri Lucian kunniaksi toimitettava ehtoopalvelus yhteistyössä suomalaisen luterilaisen seurakunnan kanssa. Isä Harry Fagerlund ja suomalaisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen toimittavat. Palveluksen jälkeen tarjoilemme hehkuviiniä, lussepullia ja piparkakkuja.

Jungfrumartyr Lucia +304, martyrerna Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes och Auksentios +296. /  Nm. Lucia +304, m:t Eustratios, Eugenios, Mardarios, Orestes ja Auksentios +296.
Hebr. 5:11-6:8; Mark. 8:30-34

2024-01-05 | Fredag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen förrättar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.

2024-01-06 | Lördag

Liturgi & stora vattenvälsignelsen / Liturgia & suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Kyrkoherden i Uspenskij-katedralen i Helsingfors fader Markku Salminen celebrerar. / Helsingin Uspenskin katedraalin kirkkoherra isä Markku Salminen toimittaa.
Tit. 2:11-14, 3:4-7; Mat. 3:13-17

Vi serverar trettondagsgryta och kungskaka.

2024-01-27 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2024-01-27 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-01-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förberedelse inför stora fastan: Den förlorade sonens söndag / Tuhlaajapojan sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-03-02 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2024-03-02 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-03-03 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-03-23 | Lördag

Körlördag inför stora veckan och påsken

Palmsöndagen / Palumusu
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 11:00-16:30

Vi börjar med lunch och övar sedan inför stora veckan och påsken.  / Aloitamme lounaalla, jonka jälkeen harjoittelemme suuren viikon ja pääsiäisen sävelmiä.

2024-03-28 | Torsdag

Morgongudstjänst med 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden / Aamupalvelus 12 evankeliumijaksolla Herran kärsimyksistä

Stora torsdagen / Suuri torstai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-03-29 | Fredag

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30

Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan. / Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.

2024-03-29 | Fredag

Morgongudstjänst med Kristi begravning / Aamupalvelus ja Kristuksen hautaus

Stora fredagen / Suuri perjantai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-03-30 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Herrens påsk / Herran pääsiäinen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna och bikt vid Herrens gravikon från kl. 22:00. Efter gudstjänsten ca kl. 03:00 inbjudes till en påskfest med matservering.

Apostolien teoista lukeminen ja synnintunnustukset Herran hautaikonin äärellä klo 22:00 alkaen. Palveluksen jälkeen n. klo 03:00 tarjoamme pääsiäisjuhla-aterian.

2024-04-01 | Måndag

Korsprocession & påskliturgi / Ristisaatto & pääsiäisliturgia

"Barnens påsk" / "Lasten pääsiäinen"
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 11:00
2024-04-20 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2024-04-20 | Lördag

Vigilia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-04-21 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Efter den gemensamma måltiden inbjudes medlemmarna  till församlingens årsmöte i kyrkan. / Palvelusta seuraavan ruokailun jälkeen kutsumme jäseniämme osallistumaan seurakunnan vuosikokoukseen kirkossa.

2024-05-03 | Fredag

Mikko Sidoroffs vigilia / Mikko Sidoroffin vigilia

Plats: Finska kyrkan på Slottsbacken / Slottsbackenin suomalainen kirkko
Tid: 18:00

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos 20-årsjubileumskonsert med svenskt uruppförande av Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna.

Ortodoksisen kamarikuoro Krysostomoksen 20-vuotisjuhlakonsertti. Mikko Sidoroffin ortodoksisten aamu- ja ehtoopalvelusten uuteen ruotsinkieliseen käännökseen perustuvan vigilian kantaesitys Ruotsissa.

2024-05-04 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2024-05-04 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-05-05 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den blindföddes söndag / Sokeana syntyneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-05-25 | Lördag

Körlördag

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 12:00 - 16:00

Vi övar vår samsång med hjälp av den parastasis och liturgi som ska sjungas nästkommande helg. Lunch serveras.

2024-06-01 | Lördag

Vernissage av sommaruställning med fotografier av Simon Blanck /Simon Blanckin valokuvia esittävön kesänäyttelyn avaus

Femton ögonblicksbilder från de dödas rum / Viisitoista kuvaa kuolleiden huoneesta
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00

Vernissage med harpmusik av Emma-Lina Löflund. Efter vernissagen kl. 17:00 – 19:30 förrättas stora ortodoxa åminnelsgudstjänsten för hädangångna, parastasis.

Näyttelyn avajaiset ja Emma-Lina Löflundin esittämää harppumusiikkia. Näyttelyn avajaisten jälkeen klo 17:00 – 19:30 toimitetaan suuri muistopalvelus, parastaasi.

2024-06-01 | Lördag

Parastasis / Parastaasi

Stora åminnelsegudstjänsten för hädangågna / Suuri muistopalvelus
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på hädangångna ni vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.

2024-06-02 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2024-09-07 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:30
2024-09-07 | Lördag

Vigilia med litania / Vigilia litanialla

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2024-09-08 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Guds Föderska Jungfru Marie födelse / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00