CSG Logotype

Kuoron kalenteri

Harjoitukset & palvelukset

Täältä löydät tiedot kuoron tulevista harjoituksista ja palveluksista, joissa laulamme. Jos kaipaat jotain tietoja, lähetä kysymyksesi osoitteeseen koren@ortodox-finsk.se

2021-09-04 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen förrättar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av E. S. Asejev (1851‐1918), M. P. Strokin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskij (1846‐1924) ur kvartettens konsert 10 oktober 2021. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen E. S. Asejevin (1851‐1918), M. P. Strokinin (1832‐1887) och A. A. Arhangelskin (1846‐1924) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2021. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

2021-09-05 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

6. kyrkotonen/sävelmä
Profeten Sakarias och fromma Elisabeth, föräldrarna till Johannes Förelöparen +100-talet. Jungfrumartyrinnan Matrona +ca 300./Pr. Sakarias ja vanhurskas Elisabeth, Johannes Kastajan vanhemmat +100-l. Nm. Matrona +ca 300.
2. Kor. 4:6-15; Luk. 24:1-12

Fader Markku Salminen celebrerar. Oikoskvartetten sjunger och införlivar melodier av M. Kovalevskij (1903‐1988) och N. N. Kedrov (1871–1940) ur kvartettens konsert 10 oktober 2021. Här kan du läsa om hur vi förhåller oss till coronarisken under gudstjänsterna.

Isä Markku Salminen toimittaa. Oikoskvartetti laulaa sisällyttäen M. Kovalevskin (1903‐1988) och N. N. Kedrovin (1871–1940) sävelmiä kvartetin konsertista 10. lokakuuta 2021. Täältä löydät tietoa siitä, miten toimimme koronavirusta vastaan palvelusten yhteydessä.

2021-09-25 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-09-26 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Aposteln och evangelisten Johannes Teologen / Apostoli ja evankelista Johannes Teologi
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen/sävelmä
2. Kor. 9:6-11; Luk. 5:1-11

2021-10-16 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-10-17 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen/sävelmä
Gal. 2:16-20, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien. / Liturgiaa johtaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas,

2021-11-05 | Fredag

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00
2021-11-06 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Karalens upplysares gemensamma högtid / Karjalan valistajien yhteinen juhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin leds av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland samt HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien. / Liturgiaa johtavat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä  Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas,

2021-11-27 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2021-11-28 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Julfastan / Joulupaasto
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Helige bekännaren och martyren Stefanos den Nye +766. Martyrinnan Irenarkhos och sju hela martyrinnor +286-305 / P. tunnustaja ja marttyyri Stefanos Uusi +766. M. Irenarkhos ja seitsemän pyhää naismarttyyriä +286-305
Ef. 6:10-17; Luk. 18:18-27

2021-12-13 | Måndag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus

Plats: Finska kyrkan / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt med kyrkoherde Martti Paananen, Luciatåg, ortodoxa sånger till jungfrumartyr Lucia och allsång med jultema, välkommen!

Kirkkoherra Martti Paanasen johtama ekumeeninen sävelhartaus Luciasaatolla, ortodoksisilla kirkkoveisuilla neitsytmarttyyri Lucialle ja jouluteemaisella yhteislaululla, tervetuloa!

2022-01-05 | Onsdag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2022-01-06 | Torsdag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00