CSG Logotype

H:e Serafim av Sarovs relik till finska kyrkan

2022-10-16

Helige Nikolai kyrka har tacksamt tagit emot en relik av en av ortodoxa kyrkans stora helgon, helige Serafim av Sarov. Reliken kan vördas i kyrkan, där den placerats i en vacker ikon föreställande helgonet som Marja-Liisa Alm (bilden) målat.

Även vår katedral har tagit emot en relik av helige Serafim. Reliken överlämnades av biskop Sergei av Fredrikshamn i samband med en gudomlig liturgi i katedralen söndagen 6 november.

Helige Nektarios högra hand till katedralen i Stockholm

2022-07-29

Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien har tagit emot Helige Nektarios av Egeas högra hand. Reliken togs emot av stiftets biskop ärkebiskop Cleopas lördagen 3 september kl. 10 varvid det förrättades en gudomlig liturgi. Relikens placering i Stockholm är ett utryck för hans helighet patriarken av Konstantinopel och den heliga synodens uppskattning av ledarskapet och utvecklingen av vårt nordiska stift.

Ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel helgonförklarade metropoliten av Pentapolis och undergöraren Nektarios av Egea (1846-1920) år 1961. Kyrkan firar helgonets minne årligen den 9 november. Helgonet är även känt under namnet Helige Nektarios av Pentapolis.

Helige Johannes av Valamo relik till Stockholms finska ortodoxa kyrka

2022-01-06

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har tagit emot helige Johannes av Valamo kontaktrelik. Valamo klosters tidigare igumen kanoniserades av ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel år 2018. Reliken finns i helige Nikolai kyrka fäst i en ikon av Marja-Liisa Alm föreställande även två andra finska helgon, Uspenskikatedralens tidigare kyrkoherde Aleksander Hotovitski och Helige Johannes av Sonkajanranta.

Helige fader Johannes, be till Gud för oss!