CSG Logotype

Bikten i den finska ortodoxa kyrkan

Bikta sig i kyrkan
2023-01-04

En av ortodoxa kyrkans centrala förrättningar utgörs av botens sakrament eller bikten. Många ortodoxa kyrkor förutsätter att medlemmarna biktar sig inför varje nattvardsgång. Biskopsmötet i Finland föreskriver emellertid att ett regelbundet deltagande i nattvarden inte kräver bikt inför varje nattvardsgång förutsatt att man fått sin biktfaders uttryckliga välsignelse för detta.

I fall det gått en tid sedan det senaste kyrkobesöket eller nattvard är det dock lämpligt att bikta sig innan man deltar i nattvarden igen, i synnerhet under fastorna. Synder som bekänts under bikten brinner bort, förstörs, upphör att verka på själslivet. De ska inte längre ältas.

Bikta sig kan man inför alla präster som besöker oss i samband med våra gudstjänster eller året om i vår katedral i Stockholm.

Helige Johannes av Valamo relik till Stockholms finska ortodoxa kyrka

Helige Johannes relik
2022-01-06

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har tagit emot helige Johannes av Valamo kontaktrelik. Valamo klosters tidigare igumen kanoniserades av ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel år 2018. Reliken finns i helige Nikolai kyrka fäst i en ikon av Marja-Liisa Alm föreställande även två andra finska helgon, Uspenskikatedralens tidigare kyrkoherde Aleksander Hotovitski och Helige Johannes av Sonkajanranta.

Helige fader Johannes, be till Gud för oss!

Hjälp oss med matlagning!

2020-01-07

Tisdagsgruppen efterlyser hjälp med matlagning och servering i samband med gudstjänsterna. Garanterat trevlig samvaro! Har du ett recept du vill dela med dig av? Är du vår nästa stjärnkock? Tisdagsgruppen får flera applåder än kören! Anmäl ditt intresse till info(at)ortodox-finsk.se