CSG Logotype

Stora doxologin, grottklostret i Kiev

Avslutande Kyrie eleison

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Inför hexapsalmerna, Strokin

Aftongudstjänstens avslut, Arhangelskij

Guds Föderska, Jungfru Strokin

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Polyeleopsalmen Arhangelskij

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Gudsföderskans lovsång Zozima

Härförerska i strid för oss i ”grekisk” sångart