CSG Logotype

Stora prokimenon, znamennij-motiv (kören)

Vid Babylons floder, Krupitskij Originalets sluttakt

Gråt inte över mig, Moder

Ångersångerna

Den vise rövaren, Kotshenovskij

Psalm 199, stasis 3

Stora fredagens prokimena

Razboijnika No 48, manstrio (S=T1, A=T2)

När de ärorika lärjungarna, Bachmetev

Kom låt oss prisa den ärevördige Josef, Bortnjanskij

Stora torsdagens kerubhymn, Lvov

Förlorade sonens kontakion

Vid Babylons floder, Krupitskij

Stora prokimenon, Bortnjanskij (S=S1, A=S2, T, B=A)

Nu tjänar de himmelska makterna med oss, Lvovskij

Kommunionhymn, Förutinvigda gåvornas liturgi

Eukaristin, Jaroslavl

Över dig, högt benådade, Smolenskij

Stora prokimenon på förlåtelsens söndag