CSG Logotype

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Ängeln sade till den högt benådade, arr. Kotshenovskij

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Gudsföderska Jungfru, Rachmaninov

Troparion Guds Moders insomnande Ruottinen

Guds Föderska, Jungfru Strokin

Värdigt är i sanning att prisa dig salig, Lvov

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Över dig, högt benådade, Smolenskij

Låt oss skynda oss till Gudsföderskan, Arhangelskij

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Gudsföderskans lovsång Zozima

Härförerska i strid för oss i ”grekisk” sångart