CSG Logotype

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Stora fredagens prokimena

Söndagens prokimenon 7. kyrkotonen

Prokimenon för heliga fäder och biskopar

Prokimenon för apostlarna

Söndagens prokimenon 1. kyrkotonen

Stora prokimenon, Bortnjanskij (S=S1, A=S2, T, B=A)

Söndagens prokimenon 8. kyrkotonen

Stora prokimenon på förlåtelsens söndag

Söndagens prokimenon 5. tonen

Söndagens prokimenon 2. kyrkotonen

Söndagens prokimenon 3. kyrkotonen

Lördagens prokimenon

Söndagens prokimenon 6. kyrkotonen