CSG Logotype

Is polla eti despota (trio) Raspopov

Från solens uppgång ända till dess nedgång

Värdigt är i sanning att prisa dig salig, Lvov

Pontifikal trisagion trad.

Ton despotin på grekiska & finska