CSG Logotype

Hallelujarion, Stepanov, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Påskens hypakoe, manskör (S=Tenor1, A=Tenor2, T=Baryton, B=Bas)

Hristos anesti för manskör, Mirolybov (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Helige Simeons lovsång, manskör (S=T1, A=T2, T=B1, B=B2)

Razboijnika No 48, manstrio (S=T1, A=T2)

Kerubhymnen Dvoretskij för manskör (Sopran=T1, Alt=T2, Tenor=B1, Bas=B2)