CSG Logotype

Kandidatuppsats om finska ortodoxa församlingen i Sverige

Kandidatuppsats om finska ortodoxa församlingen Sverige

30 nov 2023

Janne Ohenoja, som studerar ortodox teologi i Östra Finlands universitet, samlar information om vår församling för sin kandidatuppsats om den.

Du som deltar i församlingens verksamhet är välkommen att delta genom att svara på den anonyma enkät som du hittar här. Enkäten är öppen fram till julhelgen.