CSG Logotype

H:e Nektarios högra hand till katedralen i Stockholm

29 jul 2022

Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien tar emot Helige Nektarios av Egeas högra hand. Reliken tas emot i metropolitdömets katedral, Birger Jarlsgatan 92, lördagen 3 september kl. 10 varvid det förrättas en gudomlig liturgi.

Ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel helgonförklarade metropoliten av Pentapolis och undergöraren Nektarios av Egea (1846-1920) år 1961. Kyrkan firar helgonets minne årligen den 9 november. Helgonet är även känt under namnet Helige Nektarios av Pentapolis.