CSG Logotype

Metropoliten Pavlos (1935-2022)

18 feb 2022

Hans Eminens metropoliten Pavlos har somnat in.

Pavlos Menevisoglou föddes 27 november 1935 i Konstantinopel. Han diakonvigdes 1956, tog teologisk examen i Halki i Grekland 1958, tjänstgjorde i ekumeniska patriarkatets kansli i Konstantinopel, blev med tiden översekreterare i Heliga synoden och vigdes till präst 1970.

År 1974 utsågs han till metropolit av Sverige och hela Skandinavien, som finska ortodoxa församlingen i Sverige tillhör. Förutom sitt uppdrag som metropolitdömets överherde var han verksam som erkänd forskare med inriktning på kanonisk rätt. Han doktorerade i teologi vid Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki med en avhandling om myrrasmörjelsens sakrament och innehade även doktorsgrad i juridik från samma universitet.

År 2014 drog sig metropoliten Pavlos tillbaka och efterträddes som metropolit av Sverige och Skandinavien av HE ärkebiskop Cleopas (Strongylis).

Metropoliten Pavlos blev 86 år. Evig åminnelse!